Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Cap de premsa

Carlos Aledo Lopez

Carlos Aledo Lopez

Contacte

Responsabilitats

Cap de premsa