Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Licitacions i concursos públics

La Comissió Europea centralitza la publicació de dos tipus de concursos de contractació pública al portal de licitacions en línia: el diari electrònic de licitacions (Tenders Electronic Daily o TED, en anglès).

  • Convocatòries obertes per als estats membres de la UE, els països candidats, els països de l’espai econòmic europeu (EEE) i Suïssa: anuncis de contractació d’obres públiques, subministraments i serveis.
  • Convocatòries per a les institucions, òrgans i organismes de la UE: obres públiques, subministraments i serveis, convocatòries d’expressió d’interès i llista anual de contractistes.

Licitacions públiques europees (TED)

Convocatòries de concursos de les institucions europees (TED eTendering)

Trobeu més licitacions al portal de finançament i licitacions (SEDIA)

Licitacions