Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Disseny d’una nova vacuna segura, immunogènica i eficaç contra el virus respiratori sincitial (VRS)

El projecte compta amb l’expertesa d’un consorci de quatre empreses, centres de recerca i unversitats de Catalunya i el País Valencià

CDC
Font: CDC - Unsplash

VACUNA VRS té l'objectiu de dissenyar una nova vacuna segura, immunogènica i eficaç contra el virus respiratori sincitial (VRS), causant de bronquiolitis i pneumònia que afecta a totes les edats i, especialment a la infància arreu del món. El projecte, que ha obtingut finançament del pla Next Generation EU, el desenvolupa un consorci format per quatre socis ubicats a Catalunya i al País Valencià i liderat per la farmacèutica biotecnològica HIPRA.

HIPRA, amb seu a Amer (Girona), és una emresa dedicada a la salut animal i humana amb més de 50 anys d’experiència en la recerca i el desenvolupament de vacunes. També formen part del consorci Polypeptide Therapeutic Solutions SL (experts en bioinformàtica i biologia computacional); Biotech Vana (processament i anàlisi de dades biològiques); Nostrum Biodiscovery (spin off del Barcelona Supercomputing Centrede que es dedica a la tecnologia amb algoritmes d’intel·ligència artificial per al disseny moleculars).

El projecte està finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s'emmarca en el Component 17, "Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació"; Inversió 3, "Nous projectes de R+D+I publicoprivats, interdisciplinars, proves de concepte i concessió d'ajudes coneqüència de convocatòries competitives interncionals. R+D capdavantera orientada a reptes de la societat. Compra pública pre-comercial".

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
Salut i resiliència econòmica, social i institucional

Finançament

Actors implicats

Participants

Biotech Vana SL

Nostrum Biodiscovery SL

Polypeptide Therapeutic Solutions SL