Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Impuls a la recollida selectiva diferenciada a Vilanova i la Geltrú

Models de recollida selectiva diferenciats: porta a porta, contenidors intel·ligents i illes de contenidors adaptats a les necessitats de cada barri de Vilanova i la Geltrú.

Ampolles de plàstic
Font: MathewGollop - Pixabay

La ciutat de Vilanova i la Geltrú, a la comarca del Garraf, doblarà en tres anys el nivell de recollida selectiva de residus municipals mitjançant la implementació de tres models de recollida que s’adapten al nivell de complexitat dels diferents barris i que diferencien entre recollida domiciliària i comercial. En termes generals, en les zones que prèviament han estat identificades de baixa complexitat, s’implanta la recollida porta a porta de cinc fraccions; a les de més complexitat, un model mixt que integra el porta a porta per envasos, paper i cartró i resta i la recollida de fracció orgànica i vidre amb contenidors tancats amb identificació d’usuari; i, a les urbanitzacions periurbanes i disseminats, es comptarà amb illes de contenidors tancats amb control d’accés i vigilància per a totes les fraccions excepte el vidre. Aquest projecte incideix directament en 32.392 llars i 2.685 activitats i ha de permetre accelerar una recollida selectiva que avui és del 37% ¾molt per sota de la mitjana catalana¾, preparar-se per la implementació de la taxa justa l’any 2024 i superar amb escreix el llindar del 60% previst per la normativa europea l’any 2030.

Aquest projecte rep finançament del Pla de Recuperació i s'emmarca en el Component 12, "Política Industrial Espanya 2030", Inversió 3: "Pla de suport a la implementació de la normativa de residus i al foment de l'economia circular".

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
  • Transició verda

Finançament

Actors implicats

Participants

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú