Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible MOVES II

Projecte de foment de les energies alternatives per aconseguir els objectius fixats pel Pla nacional integrat d'energia i clima 2021-2030

MOVES 2

La finalitat d'aquest projecte Next Generation és contribuir a la descarbonització del sector transport mitjançant el foment de les energies alternatives per aconseguir els objectius fixats pel Pla nacional integrat d'energia i clima 2021-2030, promovent la realització d'actuacions de suport a la mobilitat basada en criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat i impuls de l'ús d'energies alternatives, inclosa la disposició de les infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics adequades en tot el territori. 

 

Footer cat Next Gen

Finançament

Actors implicats

Coordinadors

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Generalitat de Catalunya