Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Unitats d’acompanyament i orientació personal i familiar contra el fracàs escolar

Contractació de professionals als serveis territorials d’educació per a la prevenció del fracàs escolar i la promoció de l’aprenentatge   

Els diferents serveis territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya compten amb un reforç de persona per crear Unitats d’Acompanyament i Orientació Personal i Familiar per prevenir el fracàs i promoure l’aprenentatge i l’èxit escolar en l’alumnat especialment vulnerable. A les Illes Balears també s’ha reforçat la contractació de professionals de l’ensenyament.    L’actuació es finaça amb els fons NextGenerationEU i té una durada prevista de tres cursos escolars. Un total de cent-vin

Els diferents serveis territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya compten amb un reforç de persona per crear Unitats d’Acompanyament i Orientació Personal i Familiar per prevenir el fracàs i promoure l’aprenentatge i l’èxit escolar en l’alumnat especialment vulnerable. A les Illes Balears també s’ha reforçat la contractació de professionals de l’ensenyament.  

L’actuació es finaça amb els fons NextGenerationEU i té una durada prevista de tres cursos escolars. Un total de cent-vint professionals treballen per acompanyar les trajectòries educatives d’aquest alumnat amb la finalitat de contribuir a la reducció de la taxa de repetició escolar, la prevenció de l’abandonament escolar, la millora del rendiment acadèmic i la motivació vers l’aprenentatge. Aquests professionals promouran plans d’habilitats emocionals i salut mental, tutorials per a l’educació emocional o sessions personalitzades de tutorització i orientació acadèmico-professional. La tasca es fa de manera coordinada i en col·laboració amb els equips docents dels centres, les famílies i els professionals dels serveis i entitats de l’entorn comunitari,Al seu torn, les Illes Balears comptaran amb divuit professors tècnics de serveis a la comunitat. Aquesta actuació complementa el programa Proa+, finaçat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

El projecte rep finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s'emmarca en el Component 21 “Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l’educació inicial de 0 a 3 anys” i Inversió 3 “Creació d’Unitats d’Acompanyament i Orientació Personal i Familiar de l’alumnat educativament vulnerable, en els serveis educatius o psicopedagògics situats en zones i districtes escolars”.

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
Salut i resiliència econòmica, social i institucional

Finançament

Actors implicats

Coordinadors

Generalitat de Catalunya

Govern de les Illes Balears