Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Orientació a l’alumnat en situació de vulnerabilitat educativa i reducció de l’abandonament escolar prematur

El programa Proa+ preveu un reforç als centres educatius d’alta complexitat  

Logo PROA

El programa Proa+, finançat amb fons NextGenerationEU, s’ha posat en marxa en centres educatius de Catalunya i les Illes Balears amb l’objectiu de contribuir a la millora de l’equitat en l’accés a oportunitats educatives i a l’èxit escolar de tot l’alumnat. Els centres d’educació infantil, primària, secundària i formació professional de grau bàsic amb més complexitat educativa, derivada de les condicions socioeconòmiques desafavorides de l’alumnat, reben recursos per a la implementació d’actuacions palanca centrades a seguir i assegurar condicions d’educabilitat, donar suport a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge, desenvolupar les actituds positives en el centre educatiu i millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de les competències essencials de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge. Els plans d’absentisme escolar, la formació de famílies, la mentoria escolar, les biblioteques tutoritzades, l’avaluació inclusiva, els plans educatius d’entorn, els plans de formació de centre en són alguns exemples. 

El programa Proa+ s’implementa a cent-set centres educatius de les Illes Balears i a tres-cents setanta-quatre centres de Catalunya.

 

El projecte rep finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s'emmarca en el Component 21 “Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l’educació inicial de 0 a 3 anys” i Inversió 2 “Programa d’Orientació, Avenç i Enriquiment Educatiu en centres d’especial complexitat educativa (Programa #PROA+)”.

 

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
Polítiques per a la propera generació

Finançament

Actors implicats

Coordinadors

Generalitat de Catalunya

Govern de les Illes Balears