Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Tractament mecànic i biològic de residus municipals. Millora infraestructures gestió de residus.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és la promoció de les inversions necessàries per millorar la gestió dels residus municipals a Catalunya pel que fa a la dotació i millora de les infraestructures de tractament  

Recollida selectiva

Aquest projecte NextGenerationEU té com a objectiu principal promoure inversions per millorar la gestió dels residus municipals a Catalunya, especialment en el que fa a la dotació i millora de les infraestructures de tractament. Aquest programa busca garantir el compliment dels nous objectius comunitaris en matèria de gestió de residus.


Alguns d'aquests projectes inclouen:

  • Instal·lacions de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament: Aquest tipus de projectes busca millorar les instal·lacions existents o crear noves instal·lacions per tractar de manera adequada la fracció orgànica dels residus municipals que són recollits selectivament.
  • Instal·lacions de preparació per a la reutilització i el reciclatge d'altres fluxos de residus recollits selectivament: Aquests projectes tenen com a objectiu millorar les instal·lacions destinades a la preparació de residus com ara els voluminosos, els aparells elèctrics i electrònics, la roba i els materials tèxtils, per tal de fomentar la seva reutilització i reciclatge. Això implica la creació o millora de les infraestructures necessàries per gestionar adequadament aquests tipus de residus i donar-los una segona vida útil.
  • Millores a les instal·lacions existents de tractament mecànic i biològic de la fracció restant: Aquest tipus de projectes té com a objectiu millorar les instal·lacions ja existents que es dediquen al tractament mecànic i biològic de la fracció restant dels residus municipals. Això implica l'implementació de tecnologies més eficients, l'optimització dels processos de tractament i la millora de les infraestructures per aconseguir una gestió més sostenible d'aquests residus.


Aquests projectes tenen com a finalitat millorar les infraestructures existents i implementar tecnologies més eficients per aconseguir una gestió més sostenible dels residus.

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
  • Transició verda

Finançament

Actors implicats

Coordinadors

Agència de Residus de Catalunya (ARC)