Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS

Projecte de reforma de l’accessibilitat del castell per a les persones amb discapacitat.