Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
INSERTASTUR

Formació i acompanyament per accedir al mercat laboral a persones en situació de vulnerabilitat