Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa19 juliol 2022Representation in Spain – Barcelona2 min read

Ajuts estatals: la Comissió aprova un règim d’ajuts espanyol amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència per fomentar el transport ferroviari de mercaderies

La Comissió Europea ha aprovat, de conformitat amb les normes de la UE sobre ajuts estatals, un règim d’ajuts espanyol per valor de 285 milions d’euros per fomentar que el transport de mercaderies abandoni la carretera en favor del ferrocarril. El règim es finançarà amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) després que la Comissió avalués positivament el Pla de Recuperació i Resiliència espanyol i que el Consell l’adoptés. L’objectiu d’aquest règim és de fomentar la transició del transport de mercaderies de la carretera al ferrocarril amb la finalitat de reduir les emissions de CO2.  El règim finançarà: a) la construcció, adaptació o millora dels molls de càrrega i les terminals de transport ferroviari de mercaderies, així com les connexions d’aquests amb la xarxa ferroviària nacional principal; i b) l’adquisició o renovació de vagons per al transport de mercaderies per ferrocarril, en particular els que estiguin adaptats per a la prestació de serveis d’autopista ferroviària. L’ajut concedit mitjançant aquest règim consistirà en subvencions directes a empreses que operin en el sector del transport ferroviari de mercaderies a Espanya. El règim estarà vigent fins el 31 de desembre de 2025.

La Comissió ha avaluat la mesura d’acord amb les normes de la UE en matèria d’ajuts estatals, en particular l’article 93 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, relatiu a la coordinació del transport. La Comissió ha constatat que el règim és necessari i proporcionat per fomentar l’ús del transport ferroviari, que és menys contaminant que el transport viari i redueix la congestió de les carreteres. Així, doncs, la mesura serà beneficiosa tant per al medi ambient com per a la mobilitat. A més, la Comissió ha constatat que l’ajut tindrà un efecte d’incentiu ja que els beneficiaris no durien a terme inversions si no hi hagués finançament públic. Per tant, la Comissió ha arribat a la conclusió que la mesura contribuirà a la coordinació del transport i facilitarà la transferència del transport de mercaderies de la carretera al ferrocarril, en consonància amb els objectius de l’Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent de la UE i del Pacte Verd Europeu, sense falsejar de manera indeguda la competència del mercat únic.

Per aquests motius, la Comissió ha aprovat el règim en virtut de les normes de la UE sobre ajuts estatals. La Comissió avalua les mesures que suposin ajut estatal incloses en els plans nacionals de recuperació presentats en el context de l’MRR amb caràcter prioritari i ha proporcionat orientació i suport als estats membres en les fases preparatòries dels plans nacionals, a fi de facilitar l’execució ràpida de l’MRR. La versió no confidencial de la decisió corresponent es publicarà amb el número de referència SA.62985 en el Registre d’Ajuts Estatals del lloc web de Competència de la Comissió, una vegada que s’hagin resolt els possibles problemes de confidencialitat. 

Detalls

Data de publicació
19 juliol 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona