Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa29 abril 2022Representation in Spain – Barcelona2 min read

Ajuts estatals: la Comissió aprova un règim d’ajuts espanyol per valor de 60 milions d’euros amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència per fomentar el transpor

La Comissió Europea ha aprovat, de conformitat amb les normes de la UE sobre ajuts estatals, un règim d’ajuts espanyol per valor de 60 milions d’euros per fomentar que el transport de mercaderies abandoni la carretera en favor del transport marítim. El règim es finançarà amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) després que la Comissió avalués positivament el Pla de Recuperació i Resiliència espanyol i que el Consell l’adoptés.

El règim d’ajuts, que estarà vigent fins al 30 de juny de 2026, té per objectiu promoure: i) el transport marítim, que és un mode de transport més ecològic que no el viari, i ii) l’ús dels vaixells més respectuosos amb el medi ambient. L’ajut ofert per aquest règim consistirà en subvencions directes a tots els transportistes per carretera interessats establerts a la UE per recompensar-los per la reducció dels costos externs (contaminació atmosfèrica, contaminació acústica, congestió del trànsit i accidents) derivada de l’ús del transport marítim en lloc del transport per carretera.

La Comissió va avaluar la mesura d’acord amb les normes de la UE en matèria d’ajuts estatals, en particular l’article 93 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, relatiu a la coordinació del transport. La Comissió va considerar que la mesura: i) beneficiarà tant el medi ambient com la mobilitat, ii) contribuirà a la coordinació del transport i iii) facilitarà el pas del transport de mercaderies per carretera al marítim en consonància amb els objectius del Pla de Recuperació i Resiliència espanyol, de l’Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent de la UE i del Pacte Verd Europeu. La Comissió va considerar que el règim és necessari i proporcionat per fomentar l’ús del transport marítim. A més, la Comissió va concloure que l’ajuda serà proporcionada i no tindrà efectes negatius indeguts sobre la competència i el comerç a la UE. Per aquests motius, la Comissió ha aprovat el règim en virtut de les normes de la UE sobre ajuts estatals. La Comissió avalua les mesures que suposin ajut estatal incloses en els plans nacionals de recuperació presentats en el context de l’MRR amb caràcter prioritari i ha proporcionat orientació i suport als estats membres en les fases preparatòries dels plans nacionals, a fi de facilitar l’execució ràpida de l’MRR.

La versió no confidencial de la decisió corresponent es publicarà amb el número de referència SA.100658 en el Registre d’Ajuts Estatals del lloc web de Competència de la Comissió, una vegada que s’hagin resolt els possibles problemes de confidencialitat.

Detalls

Data de publicació
29 abril 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona