Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa7 juliol 2023Representation in Spain – Barcelona2 min read

Ajuts estatals: La Comissió Europea prorroga la possibilitat de concedir ajuts de funcionament a certs aeroports regionals

La Comissió Europea ha prorrogat fins al 4 d'abril de 2027 la possibilitat de concedir ajuts de funcionament a certs aeroports regionals en virtut de les directrius sobre ajuts estatals a aeroports i companyies aèries de 2014.

La pròrroga aprovada

 

Les directrius sobre ajuts estatals a aeroports i companyies aèries de 2014 permeten als estats membres concedir, en determinades condicions, ajuts de funcionament a aeroports regionals amb menys de 3 milions de passatgers l'any amb vista a cobrir els seus costos. Les Directrius estableixen un període transitori de deu anys durant el qual aquestes ajuts poden declarar-se compatibles amb el mercat interior. El període transitori havia d'expirar el 4 d'abril de 2024.

 

Les directrius també permeten als estats membres concedir ajuts de funcionament en base a un règim més favorable (és a dir, amb intensitats d'ajuda més elevades) a aeroports amb fins a 700 000 passatgers a l'any que s'enfronten a més dificultats per a cobrir els costos. Aquesta possibilitat, inicialment prevista per a cinc anys, s'havia ampliat el 2018 fins al final del període transitori, l'abril de 2024.

 

Des de l'adopció de les directrius el 2014, el sector europeu de l'aviació ha hagut de fer front a una greu crisi com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus i de les restriccions sanitàries i de viatge adoptades per contenir la seva propagació. La crisi energètica que va seguir a la guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna va afectar encara més el sector com a conseqüència de l’augment significatiu dels costos energètics dels operadors aeroportuaris. De manera particular, els aeroports regionals han hagut d’afrontar majors costos i una reducció d’ingressos, la qual cosa ha tingut un impacte negatiu en la seva rendibilitat. Això podria donar lloc al tancament d’alguns aeroports regionals, la qual cosa podria afectar negativament la connectivitat a tota la UE.

 

Tenint en compte aquestes circumstàncies excepcionals, la Comissió ha decidit prorrogar tres anys el període transitori durant el qual els Estats membres poden concedir ajuts per cobrir els costos de funcionament dels aeroports regionals, fins al 4 d'abril de 2027. Això permetrà als estats membres ajudar els aeroports regionals a cobrir costos i a ser rendibles. El règim específic per als aeroports amb un trànsit anual de fins a 700 000 passatgers es prorroga també fins al 4 d'abril de 2027.

 

Antecedents

El 2022, la Comissió va posar en marxa una convocatòria de dades en la qual convidava a totes les parts interessades a presentar les seves observacions sobre la seva intenció d'abordar la situació dels aeroports regionals. La majoria dels participants en la consulta van assenyalar que seria necessària una pròrroga per a compensar l'impacte de la pandèmia de coronavirus en la capacitat dels aeroports regionals per a cobrir els seus costos. Els resultats de la consulta pública poden consultar-se en l’enllaç següent.
 

Entre maig i juny de 2023, la Comissió va dur a terme una consulta pública en la qual va convidar a totes les parts interessades a presentar les seves observacions sobre el seu projecte de proposta per a prorrogar l'aplicació de les directrius sobre ajuts estatals a aeroports i companyies aèries de 2014.

 

Trobareu tots els comunicats de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del web de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Detalls

Data de publicació
7 juliol 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona