Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa5 octubre 2023Representation in Spain – Barcelona1 min read

Assolir resultats en temps de crisis tot preservant els resultats financers de la UE gràcies al pressupost de la UE per al 2022

La Comissió celebra la decisió del Tribunal de Comptes Europeu (TCE) de donar el vistiplau als comptes anuals de la UE per setzè any consecutiu. La part d’ingressos del pressupost de la UE també continua exempta d’errors materials, com en exercicis anteriors.

La Comissió pren nota de les reserves del TCE pel que fa a la regularitat de la despesa tant en el marc financer pluriennal com en el Mecanisme de recuperació i resiliència (MRR).

El 2022, tot just quan l’economia mundial començava a recuperar-se de la pandèmia de covid-19, Rússia va iniciar una guerra d’agressió contra Ucraïna. En aquest context, el pressupost de la UE va proporcionar un suport crucial a Ucraïna, alhora que va ajudar els damnificats per les conseqüències socioeconòmiques de la guerra. El pressupost de la UE va assistir Ucraïna i els estats membres amb 15 400 milions d’euros, i el finançament de l’MRR —per un total de 138 700 milions d’euros el 2022— ha continuat promovent transicions verdes i digitals inclusives mitjançant reformes i inversions concretes.

La Comissió recorda que el nivell d’error estimat que notifica el TCE no és una mesura de frau, ineficiència o malbaratament. Es tracta d’una estimació de la despesa de la UE executada que no complia determinades normes. Per a les operacions del marc financer pluriennal, la Comissió no sempre comparteix l’avaluació del TCE sobre si s’ha produït una irregularitat o sobre com avaluar la repercussió financera dels errors detectats. Això porta a conclusions divergents sobre l’abast i la profunditat de les qüestions senyalades en determinats àmbits d’actuació.

La Comissió continua millorant la gestió financera del pressupost de la UE quan escau. La publicació de l’Informe Anual del TCE i la presentació del paquet sobre la informació financera i comptable integrada al Parlament Europeu posen en marxa el procediment anual d’aprovació de la gestió per fer balanç dels resultats del pressupost de la UE el 2022.

Detalls

Data de publicació
5 octubre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona