Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa7 octubre 20205 min read

Balcans occidentals: un pla econòmic i d’inversions per afavorir la recuperació i la convergència econòmiques

La Comissió Europea va adoptar dimarts un pla econòmic i d’inversions per als Balcans occidentals de caràcter integral que té com a objectiu incentivar la recuperació econòmica de la regió a llarg termini, contribuir a una transició verda i digital, i fomentar la integració regional i la convergència amb la Unió Europea.

 «Els ciutadans dels Balcans occidentals formen part d’Europa i tenim un interès comú a ajudar els sis socis de la regió en el seu avenç cap a la UE. Amb el Pla econòmic i d’inversions afegim a l'avaluació del nostre Paquet d’ampliació un conjunt d’accions concretes, aportem una ajuda profunda i sòlida a la recuperació econòmica per construir uns Balcans occidentals moderns, més ecològics i més pròspers que ofereixin més beneficis als seus ciutadans mentre fan camí cap a la UE», ha declarat avui l’alt representant de la Unió d’Afers Exteriors i Política de Seguretat i vicepresident de la Comissió Europea, Josep Borrell.

«Avui presentem el nostre Pla econòmic i d’inversions per als Balcans occidentals amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament i la recuperació econòmica de la regió. Mobilitzarem fins a 9 000 milions d’euros de finançament per a inversions emblemàtiques en els àmbits del transport, l'energia i la transició verda i digital per tal de generar creixement i crear llocs de treball. El Pla també ofereix una via per dur a terme la integració econòmica regional amb èxit de manera que s’acceleri la convergència amb la UE i es tanqui la bretxa de desenvolupament entre les nostres regions, amb la qual cosa també s’acceleraria el procés d’integració a la UE. Aquest pla hauria d’ajudar a convertir els Balcans occidentals en una de les regions més atractives del món per a les inversions. Evidentment, la seva implementació haurà d’anar de la mà d’algunes reformes», ha declarat avui també, en presentar el nou Pla, el comissari de Veïnatge i Ampliació, Olivér Várhelyi.

El Pla econòmic i d’inversions estableix un paquet d’inversions substancial que mobilitzarà finançament de fins a 9 000 milions d’euros per a la regió. D'aquesta manera es donarà suport a la connectivitat sostenible, al capital humà, a la competitivitat i el creixement inclusiu, i a la doble transició verda i digital.

En paral·lel al Pla econòmic i d’inversions d’ajuda a la regió, la Comissió ha presentat unes orientacions per implementar l’Agenda verda als Balcans occidentals que es preveu que s’adopti a la Cimera dels Balcans occidentals de Sofia el novembre del 2020. S’hi preveuen mesures articulades al voltant de cinc pilars, que són: i) l'acció pel clima, que inclou la descarbonització, l'energia i la mobilitat; ii) l'economia circular, amb especial atenció als residus, el reciclatge, la producció sostenible i l’ús eficient dels recursos; iii) la biodiversitat, amb l'objectiu de protegir i recuperar la riquesa natural de la regió; iv) la lluita contra la contaminació de l’aire, de l'aigua i del sòl; i v) sistemes alimentaris i zones rurals sostenibles. La digitalització serà un factor clau per als cinc pilars esmentats d’acord amb el concepte de la doble transició verda i digital.

El pla determina deu projectes emblemàtics per donar suport a les principals connexions per carretera i ferroviàries de la regió, a les energies renovables i la transició per abandonar el carbó, a la renovació d’edificis tant públics com privats per millorar-ne l’eficiència energètica i reduir-ne les emissions de gasos d’efecte hivernacle, a la infraestructura de gestió de residus i d’aigües residuals, i també al desplegament de la infraestructura de banda ampla. Altres iniciatives emblemàtiques són l’augment de la inversió en el sector privat per tal d’impulsar la competitivitat i la innovació, especialment de les petites i mitjanes empreses, i l’establiment d’una garantia juvenil.

A més del finançament substancial de la UE mitjançant ajuts per a la regió, la Unió pot oferir garanties per contribuir a rebaixar el cost de finançament d’inversions tant públiques com privades i reduir el risc per als inversors. Es preveu que l’ajuda mitjançant el nou Mecanisme de garantia per als Balcans occidentals, dins del marc de la Garantia d’acció exterior de la UE i del Fons europeu de desenvolupament sostenible plus, pugui arribar a mobilitzar una inversió de fins a 20 000 milions d’euros durant la pròxima dècada.

El paquet d’inversions serà un element clau a l'hora de facilitar el creixement de les inversions públiques i privades a la regió per part d’institucions financeres europees i internacionals.

Per millorar la connexió de les economies dels Balcans occidentals entre elles i amb la UE cal un compromís ferm per part de la regió amb l'aplicació de reformes, l'enfortiment de la integració econòmica regional i el desenvolupament d'un mercat comú regional basat en el cabal comunitari per tal que la regió esdevingui una zona d’inversió més atractiva.

La Comissió ha donat suport als esforços dels governs de la regió per desenvolupar una nova visió dirigida a la creació d’un espai econòmic regional que es preveu que s’aprovi a la cimera de Sofia el novembre del 2020. La UE s'esforçarà per acostar la regió al mercat únic de la UE. La bona governança és la base del creixement econòmic sostenible, de manera que només serà possible impulsar la inversió i el creixement econòmic si els Balcans occidentals es comprometen fermament amb els valors europeus i duen a terme reformes fonamentals que parteixin d'aquests valors.

Com reflecteix la metodologia d’ampliació millorada, els socis que avancin en les prioritats de reforma han de gaudir de més finançament i inversions.

Rerefons

La Comissió ha adoptat avui també el Paquet d’ampliació 2020, l’informe anual d’avaluació de la implementació de reformes fonamentals en els països socis dels Balcans occidentals i a Turquia. Les avaluacions van de la mà de recomanacions i orientacions sobre les reformes prioritàries que conformen el nucli del procés d’adhesió a la UE. L’aplicació d’aquestes reformes, especialment aquelles que pertanyen a l’àrea de l’estat de dret, serà imprescindible perquè aquest pla econòmic tingui èxit i per fomentar el desenvolupament econòmic sostenible a la regió.

Més informació

Detalls

Data de publicació
7 octubre 2020