Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa28 abril 2022Representation in Spain – Barcelona8 min read

Barcelona, una de les cent ciutats que participaran en la Missió de la UE per atènyer ciutats intel·ligents i climàticament neutres com a tard el 2030

Avui la Comissió ha anunciat les cent ciutats de la UE que participaran en la Missió de la UE per assolir cent ciutats intel·ligents i climàticament neutres com a tard el 2030, l’anomenada «Missió sobre les Ciutats». Les cent ciutats estan repartides pels vint-i-set estats membres, i hi ha dotze ciutats suplementàries de països associats o socis potencials d’Horitzó Europa, el programa de recerca i innovació de la UE (2021-2027).     

En les nostres zones urbanes hi viu el 75 % de la ciutadania de la UE. Arreu del món, les zones urbanes consumeixen més del 65 % de l’energia mundial i són responsables de més del 70 % de les emissions mundials de CO2. Així, doncs, és important que les ciutats facin d’ecosistemes d’experimentació i innovació per ajudar la resta en la seva transició per esdevenir climàticament neutres com a tard el 2050.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha declarat: «La transició verda ja avança per tot Europa. Però sempre fan falta els pioners, que es marquen objectius encara més ambiciosos. Aquestes ciutats ens guien cap a un futur més saludable. Els donarem suport en aquesta empresa! Posem-nos-hi avui mateix.»

La Missió sobre les Ciutats rebrà 360 milions d’euros de finançament d’Horitzó Europa per al període 2022-23 per començar el camí cap a la neutralitat climàtica com a tard el 2030. Les accions de recerca i innovació abastaran els àmbits de la mobilitat neta, l’eficiència energètica i l’urbanisme verd i brindaran la possibilitat de construir iniciatives conjuntes i intensificar les col·laboracions en sinergia amb d’altres programes de la UE.

Entre els beneficis que se’n derivaran hi ha assistència i assessorament per part d’una Plataforma de la Missió específica gestionada per NetZeroCities, fons i oportunitats de finançament addicionals i la possibilitat d’afegir-se a grans accions i projectes pilots d’innovació. La Missió també proporciona oportunitats de creació de xarxa, intercanvi de millors pràctiques i suport per implicar la ciutadania en la missió.

Properes passes

La Comissió convidarà les cent ciutats seleccionades a elaborar un «Contracte de ciutat pel clima», que inclourà un pla global de neutralitat climàtica en tots els sectors com ara l’energia, els edificis, la gestió dels residus i el transport, juntament amb els plans d’inversió corresponents. Aquest procés comptarà amb la participació dels ciutadans, de les organitzacions de recerca i del sector privat. Els compromisos clars i visibles adquirits per les ciutats en els contractes de ciutat pel clima els permetran de treballar amb les autoritats regionals, nacionals i de la UE i, el més important, amb els seus propis ciutadans per assolir resultats en aquest objectiu tan ambiciós.

D’altra banda, vist l’enorme interès que demostren les 377 candidatures per formar part de la missió, la Comissió també oferirà ajuda a les ciutats que no han estat seleccionades, que inclou suport mitjançant la Plataforma de la Missió i oportunitats de finançament en el marc del Programa de Treball per a la Missió sobre les Ciutats d’Horitzó Europa.

Declaracions dels membres del Col·legi

Frans Timmermans, vicepresident executiu per al Pacte Verd Europeu, ha declarat: «Les ciutats es troben al capdavant de la lluita contra la crisi climàtica. Tant si parlem de fer més verds els espais urbans, de reduir la contaminació atmosfèrica, de disminuir el consum energètic dels edificis o d’impulsar solucions de mobilitat neta, les ciutats sovint són el centre neuràlgic dels canvis que Europa necessita per reeixir en la nostra transició vers la neutralitat climàtica. La meva enhorabona a les ciutats que han estat seleccionades avui; espero amb interès les solucions que desenvolupareu per guiar els vostres ciutadans i les vostres empreses cap a un futur més verd.»

Magrethe Vestager, vicepresidenta executiva per a una Europa Preparada per a l’Era Digital, ha declarat: «Hem d’accelerar la transició d’Europa cap a la neutralitat climàtica, acabar amb la nostra dependència dels combustibles fòssils i aportar beneficis com ara un aire més net i factures energètiques més baixes per a la nostra ciutadania. És una gran notícia que hi participin tantes ciutats. Podem sostenir la seva ambició amb el pressupost de recerca i innovació de la UE. La Missió sobre les Ciutats té el potencial de fer una contribució significativa al nostre Pacte Verd i a l’objectiu que Europa esdevingui un continent climàticament neutre com a tard el 2050.» 

Mariya Gabriel, comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, ha declarat: «Les missions d’Horitzó Europa tenen un potencial immens per contribuir a l’assoliment dels objectius del Pacte Verd Europeu, inclosa la seguretat energètica d’Europa. Les ciutats seleccionades representen un primer pas que abasta una àmplia zona geogràfica. Volem que els beneficis concrets arribin a totes les nostres regions i a tota la ciutadania, a través de la innovació, i empoderin les ciutats grans i petites amb diferents nivells d’experiència i capacitats. Animo totes les ciutats a col·laborar amb les parts interessades, inclosa per descomptat la seva ciutadania, per atènyer tots junts els nostres ambiciosos objectius.»

Adina Vălean, comissària de Transports, ha declarat: «L’ambició de les cent ciutats de la UE anunciades avui d’esdevenir ciutats intel·ligents i climàticament neutres com a tard el 2030 les farà ser “bancs de proves” naturals de solucions integrades innovadores per a molts dels problemes a què s’enfronta actualment la nostra ciutadania, inclosa la mobilitat urbana. Gràcies al nostre Nou Marc de Mobilitat Urbana, disposen de les eines necessàries per fer més saludable i sostenible la mobilitat urbana i interurbana, per exemple doblant el tràfic ferroviari d’alta velocitat i habilitant més infraestructures per a les bicicletes en els pròxims deu anys, invertint en carrils bici segurs, i garantint la connectivitat amb les zones rurals i suburbanes de manera que els viatgers pendulars disposin d’opcions de mobilitat sostenible. Estic convençuda que reeixiran, i animo altres ciutats d’arreu d’Europa a seguir-ne l’exemple.»

Virginijus Sinkevičius, comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca, ha declarat: «La Missió per atènyer ciutats intel·ligents i climàticament neutres ens ajudarà a complir els nostres compromisos ambientals en matèria de contaminació zero, biodiversitat i economia circular. Moltes de les ciutats seleccionades ja han demostrat les seves credencials ambientals en les nostres iniciatives Capital Verda, Fulla Verda i Acord de Ciutat Verda amb accions en matèria de qualitat de l’aire, contaminació acústica i gestió de residus. L’ambició d’aquestes ciutats en acció climàtica i innovació, així com un finançament més gran de la Missió per a la recerca, ajudaran a fer que la vida urbana sigui més verda, més neta i més saludable per a la ciutadania europea.»

Rerefons

El mes de novembre de 2021 es va convidar les ciutats a expressar el seu interès de formar part de la Missió. La convocatòria es va tancar el 31 de gener de 2022. En una primera fase, un grup d’experts independents va avaluar cadascuna de les manifestacions d’interès. En una segona fase, la Comissió va aplicar criteris suplementaris per garantir l’equilibri geogràfic i la diversitat de les ciutats pel que fa a la seva mida, repercussió i idees innovadores. En total van presentar-se a la convocatòria per formar part de la Missió sobre les Ciutats 377 ciutats. Les cent ciutats de la UE triades avui representen el 12 % de la població de la UE. 

La Comissió va posar en marxa la Missió per atènyer cent ciutats intel·ligents i climàticament neutres com a tard el 2030 el setembre de 2021 amb l’adopció d’una Comunicació sobre les missions de la UE, després que a l’estiu de 2021 s’hagués aprovat el pla específic d’implementació de cadascuna de les missions. A més de la Missió sobre les Ciutats hi ha quatre Missions de la UE més dedicades a reptes mundials en els àmbits de l’adaptació al canvi climàtic, la restauració dels nostres oceans i les nostres aigües, els sòls saludables i el càncer. El 15 de desembre de 2021 es va publicar un Programa de Treball per a les Missions d’Horitzó Europa

Les Missions són una novetat d’Horitzó Europa i contribueixen a les prioritats de la Comissió, com ara el Pacte Verd Europeu, Una Europa Preparada per a l’Era Digital, el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, Una Economia al Servei de la Gent i la Nova Bauhaus Europea. Per exemple, la Missió sobre el Clima ja constitueix un element concret de la nova estratègia d’adaptació al canvi climàtic, la Missió sobre el Càncer forma part del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer i la Missió sobre el Sòl és una iniciativa emblemàtica de la visió a llarg termini per a les zones rurals de la UE.

Més informació

Fitxa informativa de la «Missió de la UE sobre les Ciutats: presentació de les ciutats»

Preguntes i respostes

Vídeo

Cent ciutats intel·ligents i climàticament neutres com a tard el 2030

Detalls

Data de publicació
28 abril 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona