Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa11 juliol 2023Representation in Spain – Barcelona5 min read

Cap a la pròxima transició tecnològica: la Comissió presenta l’estratègia de la UE per estar al capdavant en matèria de Web 4.0 i mons virtuals

Internet evoluciona a un ritme vertiginós.  Més enllà de l’actual tercera generació d’internet, la Web 3.0, caracteritzada per l’obertura, la descentralització i l’empoderament ple dels usuaris, la pròxima generació —la Web 4.0— permetrà una integració entre objectes i entorns digitals i reals, i una interacció més gran entre les persones i les màquines.

Les perspectives de l’economia de la UE més enllà del 2030, publicades al març, destaquen la digitalització com un dels seus motors clau i la Web 4.0 com una transició tecnològica cabdal que porta un món perfectament interconnectat, intel·ligent i immersiu. Es calcula que el volum del mercat mundial de mons virtuals passarà dels 27 000 milions d’euros del 2022 a més de 800 000 milions el 2030.

 

Els mons virtuals afectaran la convivència i brindaran tant oportunitats com riscos que s’han d’abordar. La nova estratègia aspira a una Web 4.0 i uns mons virtuals que reflecteixin els valors i principis de la UE, en els quals els drets de les persones siguin plenament vigents i les empreses europees puguin prosperar.
 

Principals pilars estratègics 

L’estratègia s’adiu amb els objectius del programa estratègic de la Dècada Digital i tres dels seus principals pilars de la digitalització: les competències, les empreses i els serveis públics. El quart pilar, les infraestructures, s’aborda en el paquet de la Comissió sobre connectivitat i les mesures més generals que conté en relació amb la informàtica, el núvol i la capacitat en informàtica a la perifèria (edge). També tracta l’obertura i la governança mundial dels mons virtuals i la Web 4.0 com a línies d’actuació concretes.

1.    Empoderar la gent i reforçar les habilitats per tal de fomentar la sensibilització, l’accés a informació fiable i forjar un viver de talent d’especialistes en mons virtuals. A finals del 2023, la Comissió promourà els principis rectors per als mons virtuals que va proposar el panel de ciutadans; i formularà unes orientacions per a la ciutadania mitjançant un catàleg de recursos per als ciutadans com a tard el primer trimestre del 2024. Atès que els especialistes en mons virtuals són essencials, la Comissió treballarà amb els estats membres per crear una cantera de talent i donarà suport al desenvolupament de les competències, també de les dones i les nenes, mitjançant projectes finançats pel programa Europa Digital, i per a creadors de continguts digitals a través del programa Europa Creativa

2.    Empresa: suport a l’ecosistema industrial europeu de Web 4.0 per estendre l’excel·lència i resoldre la fragmentació. Actualment no hi ha cap ecosistema de la UE que aplegui els diferents actors de la cadena de valor dels mons virtuals i la Web 4.0. La Comissió ha proposat una Associació en matèria de Mons Virtuals en el marc d’Horitzó Europa, que es podria posar en marxa el 2025, per promoure l’excel·lència en recerca i formular un full de ruta industrial i tecnològic per als mons virtuals. Amb l’objectiu de fomentar la innovació, la Comissió també ajudarà els creadors i les empreses de comunicació de la UE perquè provin noves eines de creació, connectant els desenvolupadors i els usuaris industrials, i treballarà amb els estats membres a fi de crear entorns controlats de proves per a la Web 4.0 i els mons virtuals.

3.    Administració pública: suport al progrés social i als serveis públics virtuals per aprofitar les oportunitats que poden brindar els mons virtuals. La UE ja està invertint en iniciatives destacades —com ara Destinació Terra (DestinE), els bessons digitals locals per a barris i pobles intel·ligents o el bessó digital europeu de l’oceà— destinades a permetre que els investigadors facin avançar la ciència, que les indústries desenvolupin aplicacions de precisió i que les autoritats prenguin decisions informades en matèria de polítiques públiques. La Comissió posa en marxa dues noves iniciatives emblemàtiques: «CitiVerse», un entorn urbà immersiu que es pot utilitzar per a la planificació i gestió urbanes; i un bessó humà virtual europeu que reproduirà el cos humà per ajudar en les decisions clíniques i el tractament personal.

4.    Configurar uns estàndards mundials dels mons virtuals i la Web 4.0 que siguin oberts i interoperables vetllant perquè no els dominin un nombre reduït de grans corporacions. La Comissió treballarà amb parts interessades de la governança d’internet d’arreu del món i promourà uns estàndards de la Web 4.0 que s’adiguin a la visió i els valors de la UE.
 

Rerefons

L’estratègia parteix de la feina de la Comissió Europea en matèria de mons virtuals i de les consultes amb ciutadans, experts universitaris i empreses. La Comissió va organitzar un panel de ciutadans europeus sobre mons virtuals entre els mesos de febrer i abril del 2023 al qual va convidar 150 ciutadans triats de manera aleatòria perquè formulessin recomanacions sobre una visió, els principis i les mesures per assegurar que a la UE els mons virtuals són justos i adequats per a les persones. Les 23 recomanacions que en van sortir s’han traduït en mesures concretes que formen part de l’estratègia sobre la Web 4.0 i els mons virtuals. El 14 de setembre del 2022 la Comissió Europea va posar en marxa la Coalició Industrial de Realitat Virtual i Augmentada, que aplega la indústria i els responsables de polítiques públiques.

D’altra banda, un nou informe publicat pel Centre Comú de Recerca aporta una visió general de les oportunitats que pot presentar la pròxima generació de mons virtuals per a diferents sectors, com ara l’educació, la indústria manufacturera, la sanitat i els serveis públics, entre d’altres.

Trobareu tots els comunicats de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del web de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Detalls

Data de publicació
11 juliol 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona