Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article5 maig 20213 min read

Catalunya atreu més de 1.500 milions d'euros de fons competitius europeus en recerca i innovació en el període 2014-2020

gettyimages-1213006106.jpg
© EU
Amb més de 3.000 projectes presentats, el sistema català de coneixement té una taxa d’èxit en captació de finançament del 17%, 3 punts per sobre de la mitjana europea. Els agents del sistema català de coneixement confien en continuar aquesta línia ascendent en el nou programa europeu de suport a l’R+I, Horizon Europe, dotat amb 95.500 milions d’euros fins al 2027

El sistema català de coneixement ha atret un total de 1.583 milions d’euros entre 2014 i 2020 del programa europeu Horizon 2020, de finançament a la recerca i la innovació. Aquesta capacitat de captació de fons competitius representa el 2’5% del total del finançament disponible, molt per sobre del pes que té Catalunya respecte a la Unió Europea, tant pel que fa a població, amb l’1’5%, com a PIB, amb l’1’6%, tal com ha informat el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Del balanç de la participació catalana al programa H2020, i quan encara queden algunes convocatòries per resoldre, es desprèn també que, amb més de 3.000 projectes presentats.

Especialment destacat és el posicionament de Catalunya en la captació de fons destinats a investigadors excel·lents que atorga l’European Research Council. Els centres de recerca i les universitats catalanes sumen més de 380 ajuts des de l’inici del programa, el 3,2% del total de concessions atorgades als països que integren l’Espai Europeu de Recerca (ERA).

Àmbits de recerca capdavanters

En el global del programa H2020, destaca la capacitat d’atracció de fons en les àrees següents:

  ·  Nanotecnologies, materials avançats, biotecnologia i fabricació i transformació avançades (4,4% dels fons totals del programa)
  ·  Innovació a les petits i mitjanes empreses (4,1%)
  ·  Ciència amb i per a la societat [SWAFS] (4,0%)
  ·  Ajuts de mobilitat i formació d’investigadors Marie Skłodowska Curie Actions (3,6%)
  ·  Tecnologies futures i emergents (3,5%)
  ·  Acció pel clima, medi ambient, eficiència dels recursos i matèries primeres (3,4%)
  ·  Salut, canvi demogràfic i benestar (3,3%)
  ·  Europa en un món canviant (2,9%)
  ·  Materials avançats (2,7%)

Pel que fa als països amb els quals Catalunya col·labora més intensament en el marc dels projectes H2020, ressalten Alemanya (1.477 projectes), el Regne Unit (1.270 projectes), Itàlia (1.259 projectes), França (1.222 projectes), Bèlgica (949 projectes) i els Països Baixos (942 projectes). Els centres de recerca catalans han liderat la captació de fons a H2020, amb un 47%, seguits per les universitats (24%) i les empreses (23%).

El nou programa de finançament: Horizon Europe 2021-2027

El balanç obtingut pel sistema català de coneixement al programa H2020 obre unes perspectives optimistes de cara a afrontar el nou programa europeu de suport a l’R+I, Horizon Europe, dotat amb 95.500 milions d’euros per al període 2021-2027.

El Parlament Europeu ja ha aprovat el nou Horizon 2021-2027, que s’erigeix en el programa de suport a l’R+I més ambiciós del món per abordar el canvi climàtic, ajudar a assolir els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i augmentar la competitivitat i el creixement de la UE.

Respecte a l’H2020, Horizon Europe introdueix canvis rellevants en el seu disseny, com ara intensificar els compromisos d’inversió en recerca, donant suport a la ciència excel·lent; l’establiment de ‘Missions de recerca i innovació’ amb valor afegit europeu, o la reestructuració dels partenariats europeus. Entre les novetats del nou programa de recerca comunitari també sobresurten la creació del Consell Europeu de la Innovació (EIC); una nova governança del programa amb més flexibilitat pressupostària i una programació i gestió estratègica continuada; major col·laboració i sinergies financeres amb altres programes europeus, o l’optimització de la cooperació internacional.

El programa, a més, exigeix un compromís als participants al voltant dels principis de la ciència oberta, l’impacte científic, econòmic i social de la recerca, el foment de pràctiques de recerca i innovació responsables; la integritat i els principis ètics de la recerca, o la igualtat de gènere.

Detalls

Data de publicació
5 maig 2021