Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa27 març 2023Representation in Spain – Barcelona5 min read

Com n’és de competitiva, la vostra regió? La Comissió publica l’índex de competitivitat regional

Avui la Comissió ha publicat l’índex de competitivitat regional, una versió completament revisada d’una eina amb una llarga trajectòria que mesura diverses dimensions de la competitivitat en totes les regions de la UE.

Aquest índex de competitivitat regional 2.0 totalment revisat mostra que encara hi ha grans diferències entre les regions de la UE, però també que la competitivitat de les regions menys desenvolupades ha millorat. També indica que les regions d’Utrecht, Zuid-Holland i la regió parisenca d’Île-de-France són les regions més competitives de la UE.

 

Les regions menys desenvolupades escurcen distàncies

Entre les edicions de l’índex del 2016 i del 2022, en les regions menys desenvolupades ha millorat la competitivitat regional, mentre que els resultats de les regions de transició han estat més desiguals. Les regions més desenvolupades continuen encapçalant la classificació.

En tot cas, els valors més baixos continuen concentrant-se en les regions menys desenvolupades dels estats membres de l’est de la UE.

Totes les regions dels estats membres orientals de la Unió van millorar els resultats entre les edicions del 2016 i del 2019, mentre que en les regions del sud de la UE, que també presenten nivells relativament baixos de competitivitat, el rendiment va ser desigual. Entre les edicions del 2019 i del 2022, les regions més orientals de la UE van continuar escurçant distàncies, en particular les dels estats bàltics, Croàcia, Hongria, Polònia i Eslovènia. Ara bé, algunes zones de Txèquia, Romania, Eslovàquia i Bulgària es van distanciar encara més de la mitjana de la UE.

Al sud de la UE, les regions de Portugal, Espanya i gran part de Grècia han millorat el rendiment (si bé aquest últim país partia de nivells molt baixos), però la majoria de les regions d’Itàlia i Xipre s’han allunyat de la mitjana de la UE.

 

Les regions de les capitals gairebé sempre són les més competitives, però en els estats membres més competitius la diferència és més petita

La regió de la capital és la més competitiva en tots els estats membres excepte Alemanya, Itàlia i els Països Baixos. La diferència amb la resta de regions pot ser gran, i ho és especialment a França, Romania i Eslovàquia.

Els països més competitius tendeixen a presentar diferències més petites entre la regió de la capital i la resta de regions. Això palesa que les polítiques i inversions públiques han de promoure la convergència a l’alça, que ajuda les regions menys competitives a millorar el rendiment i escurçar distàncies alhora que garanteix que les regions més competitives continuïn prosperant.

 

Les regions més competitives gaudeixen d’avantatges significatius

En les regions més competitives, el PIB per càpita és més elevat. A més, les dones hi gaudeixen d’un marc de condicions més bo i, per tant, poden assolir resultats més bons i hi ha menys dones joves que no estudiïn ni treballin (taxa de ninis). Per últim, les regions més competitives són particularment atractives per als recent graduats atès que és més fàcil trobar-hi feina.

 

La importància de la política de cohesió per a la competitivitat regional de la UE

Els resultats de l’índex de competitivitat regional 2.0 evidencien que les regions de la UE encara necessiten ajuda per millorar la competitivitat i reduir les diferències entre regions. La política de cohesió és la principal política d’inversió per ajudar les regions en matèria de creació de llocs de treball, competitivitat empresarial, creixement econòmic, desenvolupament sostenible i millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

 

Rerefons

L’índex de competitivitat regional es publica cada tres anys des del 2010 i permet que les regions de la UE segueixin i avaluïn el seu desenvolupament al llarg del temps i també en relació amb altres regions. És una eina important que aporta una perspectiva europea sobre la competitivitat de les regions a partir de 68 indicadors.

L’edició de l’índex de competitivitat regional del 2022 aplica una metodologia completament revisada i recalcula les dues edicions anteriors. Aquest índex de competitivitat regional 2.0 es compon de tres subíndexs —«Bàsic», «Eficiència» i «Innovació»— i d’onze pilars sobre els diversos aspectes de la competitivitat: «Institucions», «Estabilitat macroeconòmica», «Infraestructures», «Salut», «Educació bàsica», «Educació superior, formació i aprenentatge permanent», «Eficiència del mercat de treball», «Mida del mercat», «Maduresa tecnològica», «Sofisticació empresarial» i «Innovació».

L’índex de competitivitat regional 2.0 es basa en les regions estadístiques de la NUTS 2 (nomenclatura comuna d’unitats territorials estadístiques). Tots els indicadors són anteriors a la guerra d’Ucraïna. Aquesta és la primera edició de l’índex de competitivitat regional sense el Regne Unit.

 

Més informació

Índex de competitivitat regional

Política de cohesió per al període 2021-2027

Plataforma de dades obertes sobre la política de cohesió

Kohesio

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion

Conferència de premsa del Comitè de les Regions sobre l’índex de competitivitat regional

 

Elisa Ferreira, comissària de Cohesió i Reformes:

La competitivitat territorial és la capacitat d’una regió d’oferir un entorn atractiu i sostenible per a les empreses i perquè els residents hi visquin i hi treballin. L’índex revisat ens permet aprofundir més en els diversos nivells de competitivitat de les regions de la UE i és una eina molt valuosa per millorar el disseny de polítiques públiques. Ens permetrà formular polítiques més adequades, que poden proporcionar condicions de vida atractives i sostenibles per als ciutadans de les regions europees. En això consisteix l’objectiu principal de la política de cohesió. Com que cada regió és única, el nostre suport s’adapta a les característiques de cadascuna perquè puguin aprofitar els seus punts forts i els seus actius.

Detalls

Data de publicació
27 març 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona