Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa11 novembre 20206 min read

Construïm la Unió europea de la salut: millor preparació i capacitat de resposta davant les crisis a Europa

11 de novembre de 2020

Avui la Comissió Europea fa els primers passos per construir la Unió europea de la salut anunciada per la presidenta von der Leyen en el seu discurs sobre l’Estat de la Unió. La Comissió presenta un conjunt de propostes per reforçar el marc de seguretat sanitària de la UE i per millorar el paper de les agències de la UE en la preparació i resposta davant de les crisis. Per poder intensificar la lluita contra la pandèmia de covid-19 i les futures emergències sanitàries cal més coordinació a escala de la UE. Les propostes que es presenten avui són resultat de les lliçons apreses amb la crisi actual i aportaran una preparació i resposta més sòlides tant en la crisi sanitària actual com en les futures.

«El nostre objectiu és protegir la salut de tots els ciutadans europeus. La pandèmia del coronavirus ha posat en relleu la necessitat de més coordinació a la UE, de sistemes sanitaris més resilients i d’una preparació més adequada per a crisis futures. Estem canviant la manera de respondre a les amenaces sanitàries que afecten més d’un país. Avui comencem a construir una unió europea de la salut per protegir els ciutadans amb atenció sanitària de qualitat i equipar la Unió i els seus estats membres perquè puguin prevenir i gestionar les emergències sanitàries que afectin tot Europa», ha declarat avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

«Avui fem un gran pas molt significatiu cap a una autèntica unió europea de la salut. Estem enfortint la nostra gestió conjunta de les crisis per preparar-nos i respondre davant d’amenaces greus a la salut que afectin més d’un país. Les agències de la UE s’han de dotar de mandats més ferms per protegir millor els ciutadans de la UE. L’única via per lluitar contra la pandèmia de covid-19 i les emergències sanitàries que es declarin en el futur és la d’augmentar la coordinació amb eines més eficaces a escala de la UE», ha declarat avui també el vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas.

La salut preocupa més que mai els nostres ciutadans. En temps de crisi, la ciutadania espera legítimament que la UE tingui un paper més actiu. Avui reforcem els fonaments per atènyer una UE més segura, més ben preparada i més resilient en el camp de la salut. Això suposarà un canvi significatiu en la nostra capacitat de respondre conjuntament. La Unió europea de la salut consisteix a preparar-nos i actuar davant de les amenaces sanitàries plegats, com a Unió. Cal que ho fem així per respondre a les expectatives dels nostres ciutadans», ha declarat avui també la comissària de Salut, Stella Kyriakides.

Les propostes que presentem avui se centren a adaptar el marc jurídic vigent a les amenaces sanitàries greus que afectin més d’un país i a millorar el paper en la preparació i resposta davant de les crisis que tenen algunes agències clau de la UE, concretament el Centre europeu per a la prevenció i el control de malalties (ECDC) i l’Agència europea de medicaments (EMA).

Un marc de seguretat sanitària de la UE més sòlid

Per crear un mandat més sòlid de coordinació entre la Comissió i les agències de la UE, avui la Comissió proposa un nou reglament sobre les amenaces sanitàries transfrontereres greus. El nou marc:

 • Enfortirà la preparació: s’elaborarà un pla i recomanacions de preparació a escala de la UE enfront de les crisis sanitàries i les pandèmies per a l’adopció de plans en l’àmbit nacional que aniran acompanyats de marcs reguladors amplis i transparents en matèria de presentació d’informes i d’auditories. La preparació dels plans nacionals comptaria amb el suport del Centre europeu per a la prevenció i el control de malalties i d’altres agències de la UE. Els plans serien auditats i sotmesos a proves de resistència per la Comissió i les agències de la UE.
 • Reforçarà la vigilància: es crearà un sistema de vigilància reforçat i integrat a escala de la UE que emprarà la intel·ligència artificial i altres mitjans tecnològics avançats.
 • Millorarà la notificació de dades: els estats membres hauran de millorar la notificació dels seus indicadors sobre el sistema sanitari (per exemple, la disponibilitat de llits hospitalaris, la capacitat de tractaments especialitzats i de cures intensives, el nombre de personal amb formació sanitària, etc.).
 • La declaració d’una situació d’emergència de la UE desencadenaria una coordinació més intensa i permetria el desenvolupament, emmagatzematge i adquisició de productes necessaris en cas de crisi.

Agències de la UE més fortes i més operatives

El Centre europeu per a la prevenció i el control de malalties i l’Agència europea de medicaments han encapçalat els esforços de la UE per respondre a la covid-19 des que es va declarar la pandèmia. No obstant, la covid-19 ha fet palès que cal reforçar totes dues agències i dotar-les d’un mandat més sòlid per protegir més bé els ciutadans de la UE i actuar davant de les amenaces sanitàries transfrontereres.

Es reforçarà el mandat de l’ECDC perquè pugui ajudar la Comissió i els estats membres en els següents àmbits:

 • la vigilància epidemiològica mitjançant sistemes integrats que permetin una vigilància en temps real;
 • la planificació, notificació i auditoria de la preparació i la resposta;
 • la formulació de recomanacions i opcions per a la gestió del risc;
 • la capacitat de mobilitzar i desplegar el grup de treball de la UE en matèria de salut per ajudar els estats membres en la seva resposta en l’àmbit intern;
 • la construcció d’una xarxa de laboratoris de referència de la UE i d’una xarxa per a les substàncies d’origen humà.

Es reforçarà el mandat de l’Agència europea de medicaments perquè pugui facilitar una resposta coordinada a escala de la Unió a les crisis sanitàries mitjançant:

 • el seguiment i la mitigació del risc d’escassetat de medicines i d’aparells mèdics essencials;
 • l’assessorament científic sobre els medicaments que poden ser adequats per al tractament, la prevenció o el diagnòstic de les malalties que provoquin les crisis;
 • la coordinació d’estudis per fer el seguiment de l’eficàcia i la seguretat de les vacunes;
 • la coordinació d’assajos clínics.

Avui la Comissió també presenta els elements principals de la futura nova autoritat de la UE per a la preparació i resposta davant de les emergències, que es proposarà a finals del 2021. Aquesta estructura seria un element nou important per millorar la resposta a escala de la UE enfront de les amenaces sanitàries que afecten més d’un país.

Més informació

Detalls

Data de publicació
11 novembre 2020