Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa7 juliol 20203 min read

Coronavirus: la Comissió adopta mesures excepcionals per donar suport al sector vitivinícola

 

Brussel·les, 7 de juliol de 2020

La Comissió ha adoptat avui un paquet complementari de mesures excepcionals de suport al sector vitivinícola arran de la crisi del coronavirus i de les seves conseqüències en el sector. El vitivinícola és un dels sectors agroalimentaris més afectats a causa dels canvis ràpids en la demanda i del tancament de bars i restaurants a tota la UE, que no ha estat compensat pel consum intern.

Aquestes noves mesures inclouen una autorització temporal que permet els agents econòmics auto-organitzar-se mesures de mercat, l’increment de la contribució de la Unió Europea en els programes nacionals de suport al sector vitivinícola i la introducció del pagament d’anticipacions per a la destil·lació i l’emmagatzematge en casos de crisi. 

Janusz Wojciechowski, comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural ha declarat: “el sector vitivinícola ha estat un dels mes afectats per la crisi del coronavirus i les mesures de confinament corresponents adoptades a tota la UE. El primer paquet de mesures específiques de mercat adoptat per la Comissió ja ha prestat una ajuda considerable. No obstant això, les incerteses que rodegen la magnitud de la crisi a nivell de la UE i mundial, així com un estret seguiment del mercat, ens han portat a proposar un nou paquet de mesures per al sector. Estic convençut que aquestes mesures produiran ràpidament resultats concrets per al sector vitivinícola de tota la UE i aviat li proporcionaran estabilitat”.

Les mesures excepcionals inclouen:

  • Una excepció temporal a les normes de competència de la Unió Europea: l’article 222 del Reglament de l’organització comuna de mercats (OCM)  permet a la Comissió adoptar excepcions temporals de determinades normes de competència de la UE en situacions de desequilibris greus del mercat. La Comissió ha adoptat ara una excepció d’aquest tipus per al sector vitivinícola, que permet als agents econòmics auto-organitzar-se i aplicar mesures de mercat al seu nivell per estabilitzar el seu sector, respectant, al mateix temps, el funcionament del mercat interior, durant un període màxim de sis mesos. Per exemple, se’ls permetrà planificar activitats conjuntes de promoció, organitzar l’emmagatzematge per agents econòmics privats i planificar conjuntament la producció.

  • Un increment de la contribució de la Unió Europea: la contribució de la Unió Europea per a totes les mesures dels programes nacionals de suport augmentarà un 10% i assolirà el 70%. Una mesura excepcional anterior ja havia augmentat la seva contribució del 50% al 60%. Això suposarà un alleugeriment financer per a tots els beneficiaris.

  • El pagament d’anticipacions per a la destil·lació i emmagatzematge en casos de crisi: la Comissió permetrà als estats membres abonar anticipacions als agents econòmics per a les operacions en curs de destil·lació i emmagatzematge en casos de crisi. Aquestes anticipacions poden contribuir fins al 100% dels costos i permetran els estats membres utilitzar plenament els fons del seu programa nacional de suport per a aquest any.

A més d’aquestes mesures de suport al sector vitivinícola, el sector de les fruites i les hortalisses també es beneficiarà d’un increment de la contribució de la UE (del 50 al 70%) per als programes gestionats per les organitzacions de productors. Aquest proporcionarà més flexibilitat a les organitzacions de productors en l’execució dels seus programes.

Aquestes mesures complementaran el paquet recentment adoptat que va beneficiar el sector vitivinícola gràcies a la flexibilitat oferta en virtut dels programes de suport al mercat. Aquest paquet incloïa, per exemple, una major flexibilitat de les eines per controlar el potencial de producció, la denominada collita en verd i la possibilitat d’incloure noves mesures temporals, com ara la destil·lació del vi o una ajuda per a l’emmagatzematge en cas de crisi.

A més, la Comissió ha posat en marxa recentment dues convocatòries de propostes per a programes de promoció amb l’objectiu de donar suport als sectors més afectats per la crisi, incloent-hi el sector vitivinícola. Ambdues convocatòries estaran obertes fins el 27 d’agost de 2020.

Més informació 

Suport als sectors de l’agricultura i l’alimentació en el context del coronavirus

Resposta  de la UE al coronavirus

Mesures de mercat de la política agrícola comuna

El sector del vi a la UE

Fruites i hortalisses  

Detalls

Data de publicació
7 juliol 2020