Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa25 març 2022Representation in Spain – Barcelona7 min read

Declaració conjunta entre la Comissió Europea i els Estats Units sobre la seguretat energètica europea

Preàmbul

Els Estats Units i la Comissió Europea s’han compromès a reduir la dependència d’Europa de l’energia russa. Reafirmem el nostre compromís conjunt amb la seguretat i la sostenibilitat energètica d’Europa i per accelerar la transició mundial cap a l’energia neta. Amb la nostra condemna enèrgica de la continuada invasió d’Ucraïna per part de Rússia, expressem la nostra solidaritat i suport a Ucraïna. Compartim l’objectiu de respondre a la urgència en matèria de seguretat energètica: garantir el subministrament d’energia per a la UE i per a Ucraïna. Agraïm l’avenç continuat cap a la integració física d’Ucraïna en els mercats energètics de la UE. La seguretat i la sostenibilitat energètiques de la UE i d’Ucraïna són fonamentals per a la pau, la llibertat i la democràcia a Europa.

Mitjançant l’Acció europea conjunta per a una energia més assequible, segura i sostenible (REPowerEU), la UE ha reafirmat el seu objectiu d’assolir la independència respecte dels combustibles fòssils russos molt abans del final de la dècada i de substituir-los per una energia estable, assequible, fiable i neta per als ciutadans i les empreses de la UE.

Els Estats Units i la UE s’han compromès a complir els objectius de l’Acord de París, a atènyer l’objectiu de zero emissions netes d’ara al 2050 i a mantenir a l’abast l’objectiu de limitar l’augment de la temperatura a 1,5 graus Celsius, en particular mitjançant una transició ràpida cap a l’energia neta, les energies renovables i l’eficiència energètica. Aquestes polítiques i tecnologies també contribuiran a assolir la independència de la UE respecte dels combustibles fòssils russos. El gas natural continua sent un component important del sistema energètic de la UE en la transició verda, entre d’altres coses perquè assegura que amb el temps se’n reduirà la intensitat de carboni.

Els Estats Units i la Comissió Europea confirmem la nostra cooperació estratègica en el camp energètic en pro de la seguretat del subministrament energètic i la reducció de la dependència dels combustibles fòssils. Compartim els esforços per proporcionar als ciutadans i les empreses tant de la UE com dels seus països socis veïns un subministrament d’energia estable, assequible, fiable i neta. En aquest marc, establim una cooperació immediata per abordar l’objectiu apressant en matèria de seguretat energètica de garantir un nivell adequat d’emmagatzematge de gas de cara a l’hivern vinent i el següent. Continuarem cooperant estretament en altres mesures per accelerar la transició cap a una energia verda, reduir el consum d’energia i disminuir la dependència dels combustibles fòssils.

Grup de treball sobre seguretat energètica

Els Estats Units i la Comissió Europea crearan de manera immediata un grup de treball conjunt sobre seguretat energètica per establir els paràmetres d’aquesta cooperació i fer-la efectiva. El grup de treball estarà presidit per un representant de la Casa Blanca i un representant de la presidenta de la Comissió Europea. 

Aquest grup de treball se centrarà en les següents qüestions urgents: 

 • Els Estats Units s’esforçaran per garantir, també mitjançant la cooperació amb socis internacionals, la disponibilitat d’un volum suplementari de gas natural liquat (GNL) per al mercat de la UE d’almenys 15 000 milions de metres cúbics el 2022, amb previsió que augmenti en el futur.
 • Els Estats Units i la Comissió Europea s’esforçaran per reduir la intensitat de gasos amb efecte d’hivernacle de totes les noves infraestructures de GNL i els gasoductes associats, també mitjançant l’ús d’energia neta en les operacions de les mateixes infraestructures, la reducció de les fuites de metà i la construcció d’infraestructures adaptades a l’hidrogen net i renovable.
 • Els Estats Units es comprometen a mantenir un entorn reglamentari propici amb procediments per estudiar i tramitar amb celeritat les sol·licituds d’augmentar la capacitat d’exportació de GNL quan sigui necessari per assolir aquest objectiu peremptori de seguretat energètica i donar suport als objectius de REPowerEU, de manera que s’afirma la determinació conjunta de posar fi a la dependència dels combustibles fòssils russos per part de la UE com a tard el 2027.
 • La Comissió Europea treballarà amb els governs dels estats membres de la UE perquè accelerin els procediments reglamentaris d’estudi i autorització d’infraestructures d’importació de GNL, que incloguin instal·lacions terrestres i gasoductes connexos que permetin la importació amb unitats flotants d’emmagatzematge i regasificació així com terminals fixes d’importació de GNL.
 • La Comissió Europea treballarà amb els estats membres de la UE i els operadors del mercat per centralitzar la demanda mitjançant una plataforma energètica de la UE de nova creació per als volums suplementaris entre l’abril i l’octubre de 2022. La Comissió Europea també promourà mecanismes de contractació a llarg termini i s’associarà amb els Estats Units per fomentar la celebració de contractes pertinents en suport de les decisions finals d’inversió tant en infraestructura d’exportació com d’importació de GNL.
 • La Comissió Europea treballarà amb els estats membres de la UE per garantir una demanda estable de GNL suplementari dels Estats Units, com a mínim fins al 2030, d’aproximadament 50 000 milions de metres cúbics l’any, en el benentès que la fórmula de càlcul del preu dels subministraments de GNL a la UE ha de reflectir els indicadors a llarg termini del mercat i l’estabilitat de la cooperació entre la demanda i l’oferta, i que aquest creixement ha de ser coherent amb els nostres objectius compartits de neutralitat de carboni. En particular, la fórmula de càlcul del preu ha de tenir en compte el preu al comptat del gas natural a Henry Hub i altres factors estabilitzadors.
 • La UE està preparant un marc jurídic actualitzat per garantir la seguretat del subministrament i l’emmagatzematge d’energia. Això millorarà la certesa i la predictibilitat pel que fa a les necessitats de seguretat de subministrament i emmagatzematge i garantirà una cooperació més estreta dins de la UE i amb els seus països socis veïns. La Comissió Europea ha proposat un reglament sobre l’emmagatzematge d’energia per garantir que s’ompli la infraestructura d’emmagatzematge actual fins a un 90 % de la capacitat abans de l’1 de novembre de cada any, amb disposicions específiques d’aplicació gradual per al 2022. La Comissió Europea es coordinarà amb els estats membres i aportarà transparència respecte a la capacitat de GNL disponible en les terminals de la UE.
 • Els Estats Units i la Comissió Europea inclouran les parts interessades clau, també el sector privat, a l’hora de formular recomanacions immediates que redueixin la demanda global de gas mitjançant l’acceleració del desplegament i l’ús en el mercat a Europa i als Estats Units de tecnologies i mesures d’energia neta com ara:
  • Col·laborar en tecnologies i solucions d’eficiència energètica, com els dispositius de resposta a la demanda (per exemple, els termòstats intel·ligents) i el desplegament i la instal·lació de bombes de calor, el foment de l’adquisició pública d’equips d’energia neta, la inversió en tecnologies innovadores i l’abandonament dels combustibles fòssils.
  • Accelerar la planificació i l’aprovació de projectes d’energies renovables i la cooperació estratègica en l’àmbit de l’energia, també pel que fa a les tecnologies eòliques marines.
  • Formular una estratègia per accelerar el desenvolupament de la força de treball que permeti el desplegament ràpid de tecnologies d’energia neta, inclosa l’expansió de l’energia solar i l’eòlica.
  • Col·laborar per avançar en la producció i l’ús d’hidrogen net i renovable de manera que es desplacin els combustibles fòssils, que persisteixen, i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, en particular invertint en el desenvolupament tecnològic i les infraestructures.
 • La Comissió Europea està treballant per promoure mesures que redueixin el consum de gas mitjançant l’increment en la generació i l’ús d’energia renovable, entre d’altres coses amb la reducció de les restriccions aplicables.
 • Els Estats Units i la Comissió Europea estan decidits a negociar i posteriorment implementar un ambiciós acord mundial en matèria de comerç d’acer i alumini, basat en les emissions, que incentivi la descarbonització industrial i redueixi la demanda d’energia.

Detalls

Data de publicació
25 març 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona