Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa25 gener 2022Representation in Spain – Barcelona1 min read

Defensa de la competència: la Comissió torna a adoptar una decisió i sanciona Telefónica i Pharol amb 79.040.000 EUR per un acord de no competència

La Comissió Europea ha tornat a adoptar una decisió contra Telefónica i Pharol (abans Portugal Telecom) i ha imposat una multa de 66.894.000 EUR a Telefónica i de 12.146.000 EUR a Pharol per haver celebrat un acord de no competència, cosa que infringeix les normes de defensa de la competència de la UE.

El gener de 2013 la Comissió va adoptar una decisió per la qual s’imposaven multes a Telefónica i Portugal Telecom per haver acordat de no competir mútuament en els mercats de telecomunicacions ibèrics. El juny de 2016, el Tribunal General va ratificar íntegrament les conclusions de la Comissió en relació amb la infracció de les normes de defensa de la competència de la UE per part de les dues empreses així com la seva responsabilitat per aquesta infracció, però va anul·lar les multes imposades per la Comissió. El Tribunal General va considerar que la Comissió hauria hagut d’estudiar les al·legacions de les parts que no hi havia competència potencial entre elles en determinats mercats i que aquests mercats s’haurien d’haver exclòs del valor de les vendes que va servir de base per calcular les multes (casos T‑216/13 i T‑208/13). La sentència del Tribunal General va ser confirmada posteriorment per la sentència del Tribunal de Justícia de 13 de desembre de 2017.

La decisió d’avui té en compte plenament la sentència del Tribunal General i, després d’una nova avaluació, exclou del valor de les vendes aquells serveis per als quals es va constatar que hi havia barreres d’entrada infranquejables i per als quals, per tant, les parts no es trobaven en situació de competència potencial entre elles durant el període d’aplicació de la clàusula de no competència. La decisió torna a imposar multes a Telefónica i Pharol per haver celebrat un acord de no competència. Les noves sancions fan servir els mateixos paràmetres pel que fa a la gravetat, la durada i les circumstàncies agreujants i atenuants que la decisió de 2013. La decisió de modificació es publicarà amb el número de cas AT.39839 en el registre públic de casos del web de competència de la Comissió.

Detalls

Data de publicació
25 gener 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona