Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa13 juny 2023Representation in Spain – Barcelona2 min read

Economia social: propostes de la Comissió per aprofitar-ne tot el potencial per a l’ocupació, la innovació i la inclusió social

Avui la Comissió recomana mesures concretes per ajudar l’economia social, que dona prioritat a les persones i les causes socials i mediambientals per sobre dels beneficis.

A Europa hi ha 2,8 milions d’entitats d’economia social que donen feina a un total de 13,6 milions de persones per respondre a reptes clau de la nostra societat. La seva activitat s’estén per un ampli ventall de sectors, des dels serveis socials i l’atenció a les persones fins a l’habitatge, el lleure i l’energia assequible; i hi trobem cooperatives, mutualitats, associacions sense ànim de lucre, fundacions i empreses socials.

La proposta pretén generar les condicions propícies perquè les organitzacions de l’economia social prosperin i creixin, així com sensibilitzar sobre el seu potencial, especialment pel que fa a la creació d’ocupació, el suport a la innovació i la inclusió social.

Com a continuació del Pla d’Acció per a l’Economia Social de 2021, avui la Comissió presenta:

  • una proposta de recomanació del Consell perquè els estats membres dissenyin i executin estratègies d’economia social;
  • el portal de l’economia social, un lloc web que centralitza informació d’interès per a les organitzacions de l’economia social sobre finançament de la UE i oportunitats de formació, entre d’altres.

Malgrat la contribució que fan a la societat, les organitzacions de l’economia social sovint tenen dificultats a l’hora de desenvolupar i ampliar la seva activitat a causa de la manca de reconeixement i comprensió del seu model de negoci. Per superar aquestes dificultats, la Recomanació del Consell proposada insta els estats membres a formular estratègies globals per a l’economia social a fi de promoure un entorn propici per a l’economia social en tots els àmbits pertinents gràcies a l’adaptació del marc jurídic i de les polítiques públiques. L’objectiu és fomentar la creació d’ocupació de qualitat, impulsar l’economia local i reforçar la cohesió social i territorial.

Amb la proposta que presenta avui, la Comissió també posa en marxa el portal de l’economia social, un lloc web que centralitza informació d’interès per a les entitats de l’economia social sobre finançament de la UE, oportunitats de formació, esdeveniments, informació específica de cada país i els llocs on trobar més informació, i que constitueix una eina per al desenvolupament de capacitats.

Detalls

Data de publicació
13 juny 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona