Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa9 febrer 2022Representation in Spain – Barcelona6 min read

El nou informe sobre la cohesió mostra que les diferències entre les regions s’estan reduint gràcies a l’ajuda de la UE

El 8è Informe sobre la cohesió mostra que la política de cohesió ha ajudat a reduir les disparitats territorials i socials entre regions de la UE. Gràcies als fons de cohesió, es preveu que el PIB per càpita de les regions menys desenvolupades creixi fins a un 5 % d’ara al 2023. Així mateix, aquestes inversions han permès de reduir en un 3,5 % la bretxa entre el PIB per càpita del 10 % de regions menys desenvolupades i el del 10 % de regions més desenvolupades.

L’informe també demostra que, gràcies a la seva flexibilitat, la política de cohesió va proporcionar una ajuda molt necessària sense dilació als estats membres i les administracions locals i regionals en plena recessió econòmica de la pitjor crisi dels últims temps. 

Els nous programes de la política de cohesió per al període 2021-2027 continuaran invertint en les regions i en les persones, amb estreta coordinació amb la capacitat financera del paquet NextGenerationEU.

Altres conclusions principals

  • La política de cohesió ha esdevingut una font d’inversions més rellevant. El finançament de la cohesió va passar de suposar l'equivalent al 34 % de la inversió pública total en el període de programació 2007-2013 a ser-ne el 52 % en el període de programació 2014-2020.
  • Des de 2001, les regions menys desenvolupades de l’est d’Europa s’han anat acostant a la resta de la UE. Alhora, però, moltes regions de renda mitjana i menys desenvolupades, especialment al sud i al sud-oest de la UE, han registrat un estancament o declivi econòmic. 
  • La convergència entre estats membres s’ha accelerat però en els estats membres de ràpid creixement han augmentat les disparitats regionals internes.
  • L'ocupació ha augmentat però les disparitats regionals continuen sent més grans que abans del 2008.
  • El nombre de persones en risc de pobresa i d’exclusió social es va reduir en 17 milions entre el 2012 i el 2019.
  • La divisió regional d’Europa en termes d’innovació s’ha accentuat a causa de la manca d’inversió en recerca i desenvolupament i de febleses en els ecosistemes d’innovació de les regions menys desenvolupades.
  • La població de la UE està envellint i començarà a reduir-se en els propers anys. El 2020, el 34 % de la població de la UE vivia en una regió en declivi demogràfic. Es preveu que el 2040 aquesta proporció arribi al 51 %.

Declaracions dels membres del Col·legi

La comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, ha declarat: «El 8è Informe sobre cohesió fa ben palesa la importància de la política de cohesió per impulsar la convergència i reduir les desigualtats entre països i entre regions a la UE. En cartografiar les àrees en què cal que els estats membres i les regions treballin més i més bé, l’informe ens permet aprendre de l’experiència passada i estar més ben preparats per als reptes del futur. Cal que accelerem l’adopció i l’execució dels programes de la política de cohesió per al període 2021-2027 per poder continuar ajudant les regions a recuperar-se de la pandèmia, gaudir plenament dels beneficis de la transició vers una Europa verda i digital i assolir resultats concrets en el creixement a llarg termini.»

El comissari d’Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit, ha declarat: «La pandèmia ha fet créixer el risc de desigualtat a la UE i la política de cohesió és una de les eines més importants que tenim per revertir aquesta tendència i invertir en la gent. Ens ajuda a complir l’objectiu de construir una Europa social sòlida que sigui inclusiva i justa. M’enorgulleix que gràcies als fons de la UE la canalla d'entorns desafavorits rebin llibres i ordinadors; que al jovent se’ls ofereixin contractes d’aprenentatge per entrar en el mercat de treball; i que les persones vulnerables tinguin accés a un àpat calent i a serveis assistencials.»

La política de cohesió dona resposta als principals reptes de les regions de la UE

La política de cohesió ha estat determinant per a moltes regions de la UE i la seva gent. Els ha ajudat a invertir en un creixement més sostenible i equilibrat, amb beneficis a llarg termini. Ha finançat infraestructures físiques i digitals, educació i formació, les pimes i la transició verda.

En els últims temps la política de cohesió ha ajudat les regions de la UE a enfrontar-se al desafiament que han suposat la pandèmia del coronavirus i les seves conseqüències. Els dos paquets de suport que es van posar en marxa la primavera del 2020 (IIRC i IIRC+) van oferir liquiditat immediata, van flexibilitzar la despesa, van apujar la taxa de cofinançament fins al 100 % i van ampliar l’àmbit d’aplicació del Fons de Solidaritat de la UE

Dins de NextGenerationEU, REACT-UE va aportar 50 600 milions d’euros suplementaris per ajudar en la recuperació de la pandèmia, cosa que va permetre a les regions i les ciutats d’invertir en el seu creixement mentre preparaven el període de programació 2021-2027. També va proporcionar una xarxa de seguretat molt necessària a les persones vulnerables la situació de les quals havia esdevingut encara més precària arran de la pandèmia. 

Al llarg dels propers anys la política de cohesió continuarà enfortint un desenvolupament just i sostenible en totes les regions de la UE alhora que donarà suport a la transició verda i digital mitjançant:

  • un plantejament integral i específic del desenvolupament: finançament, governança, consistència i sinergies amb les polítiques nacionals;
  • polítiques públiques adequades a cada indret, multinivell, dirigides per partenariats i que adaptin el seu suport als territoris més vulnerables; i
  • una adaptabilitat constant als reptes nous i inesperats.

Properes etapes

El 8è Informe sobre la cohesió alimentarà els debats del pròxim Fòrum de Cohesió (els dies 17 i 18 de març), que aplegarà representants de les institucions de la UE, d’administracions nacionals, regionals i locals de tots els estats membres, agents socials i econòmics, organitzacions no governamentals i experts universitaris. El Fòrum debatrà de quina manera la política de cohesió pot garantir que cap regió no quedi enrere arran dels canvis estructurals actuals i que totes les regions puguin beneficiar-se de les transicions verda i digital. 

Rerefons

Cada tres anys la Comissió publica un informe sobre la cohesió econòmica, social i territorial de la UE en què es presenten els avenços i el paper de la UE com a impulsora del desenvolupament regional. L’informe analitza l’evolució de la cohesió a la UE en funció d’un ampli ventall d’indicadors, com ara la prosperitat, l’ocupació, els nivells educatius, l'accessibilitat i la governança. 

A partir dels fets i les xifres, l’informe fa una radiografia de l’estat i l'evolució del desenvolupament en les regions de la UE i dels reptes a què s’enfronten. L’informe analitza si les disparitats entre regions s’han reduït, quines regions van al capdavant i quines han d’accelerar el pas en innovació, ocupació o capacitat institucional, per exemple. També mostra en quin punt se situen les regions pel que fa a la transició verda i digital i quines necessiten més suport. Disposar d’una panoràmica clara sobre què s’ha assolit i quines qüestions encara estan pendents en el període de programació 2021-2027 orientarà les polítiques de la UE i les inversions per ajudar les regions a atènyer un creixement equilibrat i sostenible a llarg termini. 

Més informació

Comunicació relativa al 8è Informe sobre la cohesió: la cohesió a Europa vers el 2050

El 8è Informe sobre cohesió

Preguntes i respostes relatives al 8è Informe sobre cohesió

Plataforma de dades obertes sobre la política de cohesió de la UE

Detalls

Data de publicació
9 febrer 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona