Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa29 juny 2021Brussels

El nou Pacte en matèria de migració i asil: acord sobre la nova Agència d’asil de la Unió Europea

La Comissió manifesta la seva satisfacció per l’acord assolit pel Parlament Europeu i el Consell perquè l’Oficina europea de suport a l’asil esdevingui l’Agència d’asil de la Unió Europea, una iniciativa clau del nou Pacte en matèria de migració i asil. La nova agència ajudarà a uniformar i agilitzar els procediments en matèria d’asil als estats membres, a més d’augmentar-ne la qualitat. Un nou equip de 500 experts oferirà suport més eficaç als sistemes nacionals d’asil que hagin de fer front a un nombre elevat de tràmits, cosa que farà que el sistema global de gestió de la migració sigui més eficaç i sostenible. L’agència partirà de l’experiència obtinguda amb l’Oficina europea de suport a l’asil i tindrà un nou mandat que permetrà:

  • Disposar de sistemes d’asil més eficaços que ofereixin un suport operatiu i tècnic més ampli als estats membres, com ara formació, planificació, i anàlisi i intercanvi d’informació.
  • Oferir ajuda més eficaç quan calgui: un total de 500 experts, entre els quals s’inclouen intèrprets, gestors de tràmits i especialistes en acollida, estaran preparat per entrar en acció, com a part dels equips de suport, quan ho demanin els estats membres. D’una banda, els experts de l’agència tindran el mandat de preparar el conjunt de procediments administratius en matèria d’asil perquè les autoritats nacionals puguin prendre decisions i, d’altra banda, hauran d’oferir suport durant la fase de recurs.
  • Prendre decisions de manera més uniforme i amb més qualitat mitjançant el desenvolupament de normes operatives, indicadors, orientacions i bones pràctiques amb vista a l’aplicació de la legislació de la Unió en matèria d’asil.

Podeu consultar el comunicat de premsa complet en línia.

Detalls

Data de publicació
29 juny 2021
Lloc
Brussels