Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa29 setembre 2021

El nou Pacte en matèria de migració i asil: informació sobre els avenços i sobre la intensificació de la lluita contra l’explotació dels migrants

Un any després de l’adopció del nou Pacte en matèria de migració i asil, avui la Comissió presenta un Informe sobre migració i asil.

Així mateix, la Comissió adopta un pla d’acció de la UE renovat contra el contraban de migrants i una Comunicació sobre l’aplicació de la directiva de la UE sobre sancions als ocupadors. Aquestes iniciatives s’emmarquen en el plantejament integral dels assumptes migratoris del nou Pacte en matèria de migració i asil i pretenen impedir l’explotació organitzada de migrants i reduir la migració irregular, amb coherència amb l’objectiu del nou Pacte de promoure una gestió sostenible i ordenada de la migració. Les iniciatives donaran resposta tant a les dificultats persistents a l’hora de desmantellar grups delictius organitzats com a la necessitat d’adaptar-se als nous reptes, en particular el contraban de migrants patrocinat per estats, en resposta a la situació existent a la frontera exterior de la UE amb Bielorússia.

«La setmana passada va fer un any que vam presentar les nostres propostes per un nou Pacte en matèria de migració i asil. El procés d’adopció d’aquestes propostes ha estat lentíssim i mentrestant s’han continuat presentant reptes migratoris tant en formats coneguts com en d’altres de nous. Totes aquestes novetats, ja sigui la pressió continuada al Mediterrani central, l’agreujament de la situació a l’Afganistan o la nova pressió que reben les nostres fronteres orientals, fan palesa la necessitat d’un marc europeu d’asil i migració que sigui sostenible. Les propostes del Pacte, si s’adopten, podrien augmentar considerablement la capacitat dels estats per actuar davant d’un ampli ventall de problemes a què s’enfronten actualment. Si hi ha res que haguem après els últims anys és precisament que en aquestes qüestions no convé anar per lliure. És hora de trobar solucions conjuntes», ha declarat avui el vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas.

«Hem fet grans avenços en el nou Pacte en matèria de migració i asil i els esdeveniments recents subratllen la urgència d’avançar en les nostres propostes meticulosament equilibrades: les propostes relatives als controls i a l’Eurodac permetran controlar de manera adequada totes les persones que arribin a la UE alhora que es complementen amb les nostres propostes en matèria de solidaritat. Arribar a un acord pel que fa al nostre reglament sobre un marc de reassentament contribuirà a enfortir la influència d’Europa en l’àmbit internacional perquè demostrarà que la Unió i els estats membres oferim a la pràctica protecció a les persones que ho necessiten. Ja tenim equilibri, ara ens calen resultats», ha declarat avui també la comissària d’Afers d’Interior, Ylva Johansson.

Detalls

Data de publicació
29 setembre 2021