Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa13 octubre 2021

El preu de l’energia: la Comissió presenta un conjunt de mesures per actuar davant la situació excepcional i els seus efectes

La Comissió ha adoptat avui la Comunicació sobre el preu de l’energia per donar resposta a l’increment excepcional del preu de l’energia a escala mundial, que es preveu que durarà tot l’hivern, i per ajudar la gent i les empreses d’Europa. La Comunicació conté un conjunt de mesures que poden fer servir la UE i els seus estats membres per mitigar l’efecte immediat de l’augment del preu actual i reforçar més la resiliència davant de pertorbacions futures. Les mesures nacionals de curt termini inclouen ajudes d’emergència per a les rendes familiars, ajuts estatals per a les empreses i rebaixes fiscals específiques. La Comissió també finançarà inversions en energies renovables i eficiència energètica; estudiarà mesures possibles en matèria d’emmagatzematge d’energia i adquisició de reserves de gas; i analitzarà el disseny del mercat de l’electricitat actual.

«L’augment mundial del preu de l’energia preocupa molt la UE. Ara que comencem a deixar enrere la pandèmia i encetem la recuperació econòmica, és important protegir els consumidors vulnerables i ajudar les empreses europees. La Comissió ajudarà els estats membres a prendre mesures immediates per reduir l’efecte dels preus aquest hivern per a les famílies i les empreses. Alhora, definim altres mesures de mitjà termini a fi d’assegurar que el nostre sistema energètic sigui més resilient i més flexible per resistir qualsevol nivell futur de volatilitat al llarg de la transició. La situació actual és excepcional i el mercat interior de l’energia ha funcionat bé els últims vint anys, però ens hem d’assegurar que en el futur continuarà funcionant i ens permetrà fer realitat el Pacte verd europeu, augmentar la nostra independència energètica i complir els nostres objectius climàtics», ha declarat avui la comissària d’Energia de la UE, Kadri Simson, en la presentació de les mesures.

Un conjunt de mesures de curt i mitjà termini

El pic de preus actual exigeix una resposta ràpida i coordinada. El marc jurídic vigent permet a la UE i els seus estats membres d’actuar davant els efectes immediats sobre els consumidors i les empreses.

S’ha de donar prioritat a mesures específiques que puguin mitigar ràpidament l’efecte de l’increment del preu per als consumidors vulnerables i les petites empreses. Aquestes mesures s’han de poder reajustar fàcilment a la primavera, quan es preveu que la situació s’estabilitzi. La nostra transició de llarg termini i les inversions en fonts energètiques més netes no s’han de veure alterats.

Mesures immediates per protegir els consumidors i les empreses:

 • proporcionar ingressos complementaris d’emergència per als consumidors en situació de pobresa energètica, per exemple mitjançant bons o pagaments parcials de factures, que es poden finançar amb els ingressos del règim de comerç de drets d’emissió de la UE;
 • autoritzar ajornaments temporals del pagament de factures;
 • establir salvaguardes que evitin talls de subministrament;
 • oferir rebaixes específiques i temporals en els tipus impositius a les llars vulnerables;
 • concedir ajuts a empreses o sectors industrials, d’acord amb les regles dels ajuts estatals;
 • millorar la col·laboració internacional en matèria energètica per garantir la transparència, la liquiditat i la flexibilitat dels mercats internacionals;
 • investigar possibles conductes contràries a la competència en el mercat energètic i demanar a l’Autoritat Europea de Mercats i Valors (ESMA) que supervisi encara de més a prop l’evolució del mercat del carbó;
 • facilitar l’accés generalitzat als acords de compra d’energia renovable i fomentar-los mitjançant mesures complementàries.

La transició cap a l’energia neta és la millor assegurança contra les pertorbacions de preus en el futur i cal accelerar-la. La UE continuarà desenvolupant un sistema energètic eficient amb una proporció elevada d’energies renovables. Tot i que les energies renovables més barates tenen cada vegada més pes en el subministrament a la xarxa elèctrica i a l’hora de fixar el preu de l’electricitat, altres fonts d’energia, com ara el gas, encara són necessàries en períodes de demanda elevada. En el disseny actual del mercat, el gas encara determina el preu global de l’electricitat quan s’hi ha de recórrer donat que tots els productors obtenen el mateix preu per al mateix producte que subministren a la xarxa: l’electricitat. Hi ha un consens general sobre el fet que el model de fixació de preus segons el cost marginal continua sent el més eficient, però cal analitzar-ho amb més profunditat. La crisi també ha evidenciat la importància de l’emmagatzematge per al funcionament del mercat del gas de la UE. Actualment la UE té capacitat d’emmagatzemar més d’un 20 % del gas que consumeix anualment però no tots els estats membres tenen instal·lacions d’emmagatzematge i l’ús que en fan, així com les obligacions de mantenir-les, poden variar.

Mesures a mitjà termini per assolir un sistema energètic descarbonitzat i resilient:

 • intensificar la inversió en renovables, en renovacions i en eficiència energètica i accelerar les subhastes de renovables i els processos de concessió de permisos;
 • ampliar la capacitat d’emmagatzematge per fomentar l’augment del pes de les energies renovables, inclosos les bateries i l’hidrogen;
 • demanar als reguladors europeus de l’energia (ACER) que estudiïn els beneficis i inconvenients del disseny actual del mercat de l’electricitat i, si s’escau, proposin recomanacions a la Comissió;
 • considerar la possibilitat de revisar la seguretat del subministrament per millorar l’ús i el funcionament de l’emmagatzematge de gas a Europa;
 • explorar els beneficis potencials de l’adquisició conjunta voluntària de reserves de gas per part dels estats membres;
 • crear nous grups de risc regionals transfronterers en matèria de gas per analitzar els riscos i assessorar els estats membres sobre el disseny dels seus plans d’acció nacionals de prevenció i emergències;
 • enfortir el paper dels consumidors en el mercat de l’energia amb accions que els facilitin triar el proveïdor, canviar de proveïdor, generar la seva pròpia electricitat i adherir-se a comunitats energètiques.

Aquestes mesures ajudaran a respondre oportunament als pics actuals del preu de l’energia, que són conseqüència d’una situació excepcional a escala mundial. També contribuiran a fer que Europa tingui una transició energètica assequible, justa i sostenible i més independència energètica. La inversió en energies renovables i eficiència energètica no només reduirà la dependència respecte dels combustibles fòssils d’importació sinó que també farà que el preu de l’energia al mercat majorista sigui més baix i més resilient a l’escassetat de l’oferta a nivell mundial. La transició cap a l’energia neta és la millor assegurança contra les pertorbacions de preus com l’actual en el futur i cal accelerar-la, també pel bé del clima.

Rerefons

Actualment la UE, com moltes altres regions arreu del món, pateix un fort increment del preu de l’energia. La causa principal n’és l’augment de la demanda mundial d’energia, i en particular de gas, arrel de l’acceleració en la recuperació econòmica postpandèmia. El preu del carbó a Europa també ha augmentat molt el 2021, però no tant com el del gas. L’augment de preu del gas té un efecte sobre el preu de l’electricitat nou vegades més gran que no l’augment del preu del carbó.

La Comissió ha dut a terme moltes consultes en relació amb la resposta adequada a la situació actual i ha participat en debats sobre aquesta qüestió amb eurodiputats i ministres del Consell de la Unió Europea, a més de parlar amb la indústria i els proveïdors internacionals d’electricitat. Diversos estats membres ja han anunciat mesures nacionals per mitigar l’augment del preu, però d’altres demanen a la Comissió que els orienti sobre com poden actuar. Alguns socis internacionals ja han anunciat plans per augmentar el subministrament d’energia a Europa.

Les mesures que presentem avui permeten tenir una resposta coordinada per protegir els més vulnerables. S’han concebut per respondre a les necessitats a curt termini de reduir els costos de l’energia per a les llars i les empreses sense perjudicar el mercat interior de l’energia de la UE ni la transició verda a mitjà termini.

Properes etapes

La comissària Simson presentarà la Comunicació i les mesures davant del Parlament Europeu el dijous 14 d’octubre i als ministres d’Energia el 18 d’octubre. Els dirigents europeus debatran sobre el preu de l’energia en el proper Consell Europeu, els dies 20 i 21 d’octubre. Aquesta Comunicació és la contribució de la Comissió al debat permanent entre els responsables polítics de la UE. La Comissió continuarà treballant amb les administracions nacionals, la indústria, els grups de consumidors i els socis internacionals en aquesta qüestió tan important i està preparada per respondre a qualsevol nova petició que puguin fer els estats membres.

Més informació

Comunicació sobre el preu de l’energia

Preguntes i respostes relatives a la Comunicació sobre el preu de l’energia

Fitxa informativa sobre el mercat de l’energia de la UE i el preu de l’energia

Fitxa informativa sobre les mesures

Pàgina web sobre el preu de l’energia a la UE

Detalls

Data de publicació
13 octubre 2021