Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article23 febrer 2022Representation in Spain – Barcelona3 min read

Els fons FEDER permeten a l'ICN2 disposar de laboratoris d'avantguarda en el camp de la nanofabricació

El projecte CENanoTech consisteix a dotar amb laboratoris d'ambient controlat que permetin al centre desenvolupar processos clau per experimentar i desenvolupar aplicacions i dispositius nous en el camp de la nanotecnologia.

El projecte CENanoTech consisteix a dotar amb laboratoris d'ambient controlat que permetin al centre desenvolupar processos clau per experimentar i desenvolupar aplicacions i dispositius nous en el camp de la nanotecnologia.

L'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) és un institut de recerca internacional amb seu a Barcelona que es dedica a la generació de coneixement, materials i dispositius en els camps de les TIC, la salut, l'energia i el medi ambient. L'expertesa de l'ICN2 és la nanoescala, on es descobreixen propietats, interaccions i maneres amb l’objectiu d'explotar-les en la vida quotidiana.  L’ICN2 vol posicionar-se com a referent en el camp de la R+D en nanotecnologia a nivell internacional, desenvolupar tecnologies capdavanteres comercialitzables i formar joves científics en tècniques experimentals noves. L'ICN2 ha estat distingit des del  2014 com a Centre d'Excel·lència Severo Ochoa.

El projecte CENanoTech, impulsat amb cofinançament FEDER ha permès dotar l'ICN2 de laboratoris d’ambient controlat en què es poden fabricar de forma precisa dispositius a escala nanomètrica i realitzar estudis rigorosos e les interaccions de cèl·lules vives amb nanomaterials de nova generació. Amb el finançament europeu s’han habilitat dos laboratoris de Nanofabricació (Nanofabrication Facility) i un laboratori de Cultiu Cel·lular i Proves Biològiques   (BioLab) i s’han adquirit nous equips clau per a fer funcionals i operatives aquestes infraestructures.

Els laboratoris de Nanofabricació de l’ICN2 faciliten la realització d’estudis sobre materials i dispositius electrònics, optoelectrònics i materials 2D, així com el desenvolupament de camps emergents i interdisciplinaris de recerca, que inclouen els dispositius biomèdics i bioquímics lab-on-a-chip, els circuits integrats heterogenis, els dispositius fotònics, fonònics i la ciència i tecnologia a nanoescala.

El Biolab i el seu personal proporciona assessorament científic i tècnic per dur a terme activitats de recerca bàsica i aplicada amb organismes vius com ara cèl·lules o microorganismes, material potencialment infecciós com sang o teixits i  altres material biològics com proteïnes o àcids nucleics). Es tracta d'un laboratori de nivell de bioseguretat 2 (BSL-2) dotat d'equips necessaris per dur a terme un investigacions segures i exitoses que combinen la nanotecnologia i les ciències de la vida. Tot i que els usuaris són majoritàriament els grups de recerca de l'ICN2, aquestes noves instal·lacions són obertes a investigadors d'altres institucions.

El projecte CENanoTech, posat en marxa gràcies a l’impuls dels fons europeus,  ha reforçat les potencialitats de l’Institut Català de Nanociencia i Nanotecnologia com a institució de recerca d’excel·lència en el camp de la nanociència i el seu ampli ventall d’aplicacions tecnològiques.

El Biolab i els nous laboratoris d’ambient controlat per a processos de nanofabricació complementen l’oferta tecnològica del Nanocluster-Bellaterra (BNC-b) i proporcionen accés a equips punters i noves metodologies experimentals, determinats per a satisfer demandes que serien complexes d’executar en altres instal·lacions d’aquest tipus.

Aquest projecte és un dels beneficiaris de la convocatòria  per a la realització de projectes singulars institucionals d’infraestructures d’R+D dels fons del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 atorgats pel Departament de Recerca i Universitats (abans Secretària d’Universitats i Recerca). Els  laboratoris d'ambient controlat per a processos de Nanofabricació atorgat a  l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia ha tingut un ajut FEDER de 663.592,50 € sobre una despesa total subvencionable de 1.327.185,00 €.

L’objectiu d’aquesta línia d’ajut és promoure projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació o ampliació d'edificacions per a infraestructures d'R+D que possibilitin l'atracció de talent i el desenvolupament d'activitats de transferència i valorització de coneixement.

Detalls

Data de publicació
23 febrer 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona