Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa10 setembre 20205 min read

Els països de la UE perden 140.000 milions d’euros en la recaptació de l’IVA el 2018 i s’estima que la bretxa incrementi al 2020 arran del coronavirus

Brussel·les, 10 de setembre de 2020

Segons un nou informe que avui publica la Comissió Europea, el 2018 els estats membres de la UE van perdre uns 140 000 milions d’euros en ingressos provinents de l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Tot i que continua sent molt pronunciada, val a dir que la bretxa global en la recaptació de l’IVA o, dit d’altra manera, la diferència entre els ingressos previstos pels estats membres i els realment recaptats ha millorat una mica aquests últims anys. Això no obstant, arran de la pandèmia del coronavirus el 2020 les previsions auguren la inversió d’aquesta tendència i una pèrdua potencial de 164.000 milions d’euros.

En termes nominals, el 2018 la bretxa global en la recaptació de l’IVA a la UE va disminuir una mica, gairebé uns 1 000 milions d’euros, fins assolir els 140 040 milions d’euros. Això representa, però, un alentiment si prenem com a referència la disminució de 2.900 milions d’euros del 2017. Tot feia pensar que es mantindria un any més aquesta tendència a la baixa, però és probable que la pandèmia del coronavirus la inverteixi.

La bretxa tan important en la recaptació de l’IVA el 2018 i les previsions pel que fa al 2020 arran de la pandèmia del coronavirus fan palès un cop més com són de necessàries una reforma global de la normativa de la UE sobre l’IVA que posi fi al frau i una més gran col·laboració entre els estats membres per impulsar la recaptació de l’IVA i protegir alhora les empreses legítimes. El paquet de mesures pel que fa a una fiscalitat més justa i més senzilla que tot just ha aprovat la Comissió el juliol del 2020 també recull tot un plegat de mesures amb vista al futur.

«Les xifres que avui publiquem demostren que els esforços per posar terme a les llacunes jurídiques que fan possible el frau i l’evasió de l’IVA van tenint un èxit gradual, però també que encara queda molta feina a fer. La pandèmia del coronavirus ha modificat dràsticament les perspectives econòmiques de la UE i tot fa pensar que haurem de fer front a un gros trasbals pel que fa als ingressos provinents de la recaptació de l’IVA. Precisament ara, els estats membres de la UE no es poden permetre aquest nivell de pèrdues. És per això que hem de lluitar amb més determinació contra el frau de l’IVA simplificant els procediments i millorant la col·laboració transfronterera», ha declarat avui el comissari d’Economia, Paolo Gentiloni.

Principals resultats dels estats membres

Tal com va passar el 2017, Romania també va ser l’estat membre que el 2018 va registrar una bretxa més grossa en matèria de recaptació de l’IVA, amb una pèrdua d’ingressos del 33,8 %, seguida de la de Grècia (30,1 %) i de la de Lituània (25,9 %). Les bretxes més petites es van registrar a Suècia (0,7 %), a Croàcia (3,5 %) i a Finlàndia (3,6 %). En termes absoluts, les bretxes més grosses pel que fa a la recaptació de l’IVA es van registrar a Itàlia (35.400 milions), al Regne Unit (23 500 milions) i a Alemanya (22.000 milions).

Estat membre

Bretxa de l’IVA
(%)

Bretxa de l’IVA
(milions d’euros)

Estat membre

Bretxa de l’IVA
(%)

Bretxa de l’IVA
(milions d’euros)

Bèlgica

10,4 %

3 617

Lituània

25,9 %

1 232

Bulgària

10,8 %

614

Luxemburg

5,1 %

199

Txèquia

12,0 %

2 187

Hongria

8,4 %

1 190

Dinamarca

7,2 %

2 248

Malta

15,1 %

164

Alemanya

8,6 %

22 077

Països Baixos

4,2 %

2 278

Estònia

5,2 %

127

Àustria

9,0 %

2 908

Irlanda

10,6 %

1 682

Polònia

9,9 %

4 451

Grècia

30,1 %

6 570

Portugal

9,6 %

1 889

Espanya

6,0 %

4 909

Romania

33,8 %

6 595

França

7,1 %

12 788

Eslovènia

3,8 %

148

Croàcia

3,5 %

252

Eslovàquia

20,0 %

1 579

Itàlia

24,5 %

35 439

Finlàndia

3,6 %

807

Xipre

3,8 %

77

Suècia

0,7 %

306

Letònia

9,5 %

256

Regne Unit

12,2 %

23 452

La recaptació de l’IVA a cadascun dels estats membres continua variant força. En general, el 2018 la meitat dels estats membres de l’EU-28 van registrar una diferència en la recaptació per damunt de la mitjana del 9,2 % tot i que també n’hi va haver vint-i-un que van registrar caigudes de la recaptació en comparació amb el 2017, especialment Hongria (-5,1 %), Letònia (-4,4 %) i Polònia (-4,3 %). L’increment de la recaptació més important es va registrar a Luxemburg (+2,5 %), seguit d’increments marginals a Lituània (+0,8 %) i Àustria (+0,5 %).

Rerefons

L’informe anual sobre la bretxa en la recaptació de l’IVA avalua l’eficàcia de les mesures d’aplicació i compliment de la normativa sobre la recaptació d’aquest impost a cada estat membre i proporciona una estimació de la pèrdua d’ingressos que generen el frau i l’evasió fiscal, l’elusió fiscal, les fallides, els casos d’insolvència financera i els errors de càlcul.

La bretxa en la recaptació de l’IVA té una gran transcendència tant per a la UE com per als estats membres perquè justament l’IVA constitueix una part molt important dels ingressos al pressupost de la UE i als pressupostos nacionals. L’informe anual es fa seguint un mètode «de dalt a baix», que fa servir les dades de la comptabilitat nacional per fer estimacions de les bretxes en la recaptació de l’IVA. L’edició d’enguany inclou tot un seguit de novetats, com ara una retrospectiva dels últims vint exercicis, una anàlisi economètrica millorada de les dades que determinen la bretxa en la recaptació de l’IVA i una projecció de l’efecte potencial que tindrà la recessió provocada per la pandèmia del coronavirus sobre l’evolució de la bretxa en la recaptació de l’IVA.

Més informació

Fitxa informativa

Preguntes i respostes freqüents

Informe sobre la bretxa en la recaptació de l’IVA en cadascun dels estats membres de la UE

La bretxa en la recaptació de l’IVA

Pla d’acció de la Comissió pel que fa a una fiscalitat més justa i més senzilla en suport de la recuperació econòmica

Propostes de la Comissió per introduir reformes de gran abast en el sistema de recaptació de l’IVA a la UE

Detalls

Data de publicació
10 setembre 2020