Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa27 juliol 2022Representation in Spain – Barcelona4 min read

Erasmus+: 44 Universitats Europees per a la cooperació transfronterera i transdisciplinària

Avui la Comissió ha anunciat el resultat de la convocatòria de la iniciativa Universitats Europees de 2022: amb un pressupost rècord de 272 milions d’euros d’Erasmus+, setze Universitats Europees continuaran rebent finançament i quatre noves aliances podran començar a col·laborar. Juntament amb les 24 aliances triades el 2020, actualment són 44 les Universitats Europees, que apleguen 340 centres d’educació superior ubicats tant en les grans ciutats com en les regions remotes de 31 països. Les Universitats Europees són aliances de centres d’educació superior d’arreu d’Europa que cooperen en els àmbits de l’educació, la recerca i la innovació en benefici de l’alumnat, el personal docent i la societat. 

El vicepresident Margaritis Schinas ha declarat: «Si analitzem individualment els centres d’educació superior d’Europa, veurem que tots i cadascun són, per ells mateixos, un centre de coneixement i d’innovació. En vincular-los i crear aliances transnacionals permetem que esdevinguin motors europeus del coneixement; perquè continuïn creixent mitjançant la cooperació en educació, recerca i innovació. Estic convençut que, conjuntament, les Universitats Europees faran avançar l’educació superior europea cap a una nova dimensió. Felicito efusivament tots els centres que han estat seleccionats.»

 

Mariya Gabriel, comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, ha declarat: «La jornada d’avui ens acosta una mica més a fer realitat la visió que tenim per al sector europeu de l’educació superior: campus que abasten diverses universitats combinant països i disciplines, pels quals es poden bellugar sense impediments els estudiants, el personal i els investigadors d’arreu d’Europa i, d’aquesta manera, crear nous coneixements entre tots. M’enorgulleix que puguem aportar més finançament i a més llarg termini a les aliances mitjançant el programa Erasmus+, i també que haguem aplicat un plantejament inclusiu que dona oportunitats als centres d’educació superior per integrar-se a aliances existents o bé crear-ne de noves.»

 

Cada aliança rep una assignació pressupostària de fins a 14,4 milions d’euros del programa Erasmus+ durant quatre anys, cosa que suposa un augment considerable si ho comparem amb el límit màxim de 5 milions durant tres anys de les convocatòries anteriors d’Erasmus+.

La convocatòria de 2022 de la iniciativa «Universitats Europees» girava al voltant de dos aspectes: d’una banda, oferia la possibilitat de concedir finançament a aliances existents de centres d’educació superior seleccionades en l’anterior convocatòria per tal que poguessin dur a terme la seva visió a llarg termini. Les setze aliances existents s’han ampliat a trenta nous centres d’educació superior. D’una altra banda, la convocatòria finançava la creació de noves Universitats Europees arreu d’Europa per reunir centres d’educació superior diversos arran de visions estratègiques compartides.

Juntament amb les 24 aliances triades el 2020, actualment són 44 les Universitats Europees, que apleguen 340 centres d’educació superior ubicats tant en les grans ciutats com en les regions remotes de 31 països: tots els estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Sèrbia i Turquia. Una novetat de la convocatòria d’Erasmus+ de 2022 és que ara les aliances poden acceptar socis dels països del procés de Bolonya, com ara Ucraïna, el Regne Unit i Suïssa. A més, les Universitats Europees es poden associar amb uns 1 300 socis (ONG, empreses, ajuntaments o administracions locals o regionals) de manera que poden augmentar substancialment la qualitat i l’abast de l’educació terciària.

La tardor del 2022 la Comissió obrirà la propera convocatòria de propostes Erasmus+ amb l’objectiu d’oferir finançament a les aliances existents i crear-ne de noves.

 

Rerefons

Les Universitats Europees són aliances transnacionals que agrupen de mitjana nou centres d’educació superior, que poden incloure diversos tipus de centres (com ara universitats generals i de recerca, universitats de ciències aplicades, instituts tecnològics, escoles d’arts i centres d’educació i formació professionals superiors) i que abasten un àmbit geogràfic extens dins d’Europa.

Conjuntament, aquests centres troben noves formes de cooperació a llarg termini estructural, sostenible i sistèmica en els àmbits de l’educació, la recerca i la innovació per tot Europa. Ofereixen plans d’estudis conjunts concebuts per als estudiants i que s’imparteixen en campus interuniversitaris pels quals l’alumnat, el personal i els investigadors d’arreu d’Europa poden bellugar-se sense impediments.

Amb el temps, les Universitats Europees enllaçaran cada vegada més facultats, departaments, personal i alumnes i oferiran pedagogies més innovadores a partir de plantejaments transdisciplinaris i basats en reptes, posaran en marxa més programes conjunts, seran encara més inclusives i col·laboraran més amb el seu entorn immediat.

 

La Comissió va proposar la iniciativa «Universitats Europees» als dirigents de la Unió Europea abans de la Cimera Social de Göteborg de novembre del 2017, en el marc d’una visió que comporta la creació d’un espai europeu d’educació com a tard el 2025.

L’estratègia europea per a les universitats fixa l’objectiu de donar suport a seixanta Universitats Europees que apleguin més de 500 centres d’educació superior com a tard a mitjan 2024. Amb aquesta finalitat, el període actual de programació 2021-2027 d’Erasmus+ preveu la xifra rècord de 1 100 milions per finançar les Universitats Europees. El finançament destinat a la dimensió de recerca de les Universitats Europees serà a càrrec de la Iniciativa per l’Excel·lència Europea en el marc d’Horitzó Europa.

 

Més informació

Universitats seleccionades en la convocatòria 2022

Iniciativa «Universitats Europees»

Fitxa informativa

Detalls

Data de publicació
27 juliol 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona