Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa31 gener 2023Representation in Spain – Barcelona6 min read

Erasmus+: seleccionats deu projectes per crear un distintiu per a les titulacions europees conjuntes i un estatus jurídic per a les universitats europees

Tres universitats catalanes participen en diferents projectes seleccionats 

Avui la Comissió ha anunciat els deu projectes que han estat seleccionats mitjançant una convocatòria de propostes Erasmus+ i que contribuiran a desenvolupar una dimensió genuïnament europea en el sector de l’educació superior, tal com preveu l’Estratègia europea per a les universitats.

Sis dels projectes seleccionats examinaran, provaran i facilitaran la creació d’un distintiu de titulació europea conjunta. Els altres quatre projectes permetran la creació d’aliances d’institucions d’educació superior, com la iniciativa «Universitats Europees», per provar noves formes de cooperació com ara un possible estatus jurídic per a aquestes aliances. Tres universitats catalanes participaran en algun dels projectes seleccionsts:

  • UPF: European Degree Label institutional laboratory
  • UB: European Degree - Advancing, Facilitating and Fostering International Collaboration in Higher Education
  • UAB: A European Status for ECIU University

El distintiu de titulació europea és un pas més vers les titulacions conjuntes que abastin diversos estats membres i estiguin dissenyades per fomentar la mobilitat estudiantil i la cooperació. El distintiu indicaria les competències i els resultats d’aprenentatge adquirits per l’alumne que ha completat un programa conjunt en diverses institucions i en diversos països, en diverses llengües, de manera que s’ha beneficiat de les oportunitats de mobilitat d’aquest programa i dels plantejaments pedagògics transdisciplinaris. A més, seria complementari de les titulacions que obtenen els estudiants quan es graduen en programes conjunts en el context de la cooperació transnacional entre diverses institucions d’educació superior, com ara les Universitats Europees.

Aquest distintiu s’expediria amb caràcter voluntari en forma de certificat que acreditaria els resultats d’aprenentatge assolits en el marc de la cooperació transnacional entre diverses institucions i mesurats a partir d’uns criteris comuns. Els projectes seleccionats en l’àmbit del distintiu de titulació europea els duran a terme institucions d’educació superior, administracions nacionals i regionals i altres agents.

Entre els deu projectes seleccionats avui, n’hi ha quatre que permetran aliances d’institucions d’educació superior per provar noves formes de cooperació a nivell de la UE, com ara la possibilitat de dotar aquestes aliances d’un estatus jurídic. La finalitat d’aquest estatus jurídic és donar a les aliances voluntàries d’universitats la llibertat d’actuar conjuntament, de prendre decisions estratègiques comunes, de provar la contractació conjunta de personal, de dissenyar currículums conjuntament o de compartir els recursos i el potencial humà, tècnic, educatiu, de dades, de recerca i d’innovació.

Cadascun dels projectes pilot seleccionats pot rebre una dotació de fins a 200 000 euros del programa Erasmus+ per a un període d’un any que es preveu que s’iniciï a la primavera del 2023. Els projectes aportaran informació amb relació als següents passos per avançar cap a un possible Títol Europeu conjunt i l’estatus jurídic de les aliances d’acord amb el sector educatiu i els estats membres.

Els passos que es plantegin per al futur en cap cas substituiran les solucions nacionals actuals sinó que es concebran com a solucions complementàries, d’adopció voluntària, per facilitar una cooperació transnacional més profunda en ple respecte dels principis de subsidiarietat i d’autonomia institucional.

 

Rerefons

L’Estratègia europea per a les universitats, que la Comissió Europea va presentar el 18 de gener del 2022, pretén desenvolupar una dimensió genuïnament europea en el sector de l’educació superior basada en els nostres valors compartits. Com a continuació d’aquest plantejament, les conclusions del Consell sobre una estratègia europea de capacitació de les institucions d’educació superior per al futur d’Europa, adoptades el 5 d’abril del 2022, insten els estats membres a donar suport a les aliances d’institucions d’educació superior, com ara «Universitats Europees»:

  • per explorar els criteris comuns que podrien portar a un possible distintiu europeu per als programes conjunts. Posteriorment, es podria plantejar el disseny i execució, de manera voluntària, a nivell nacional, regional o institucional, de titulacions conjuntes a tots els nivells, a partir d’aquests criteris europeus creats conjuntament, de conformitat amb els instruments actuals del Procés de Bolonya; i 
  • per prendre mesures que permetin superar els obstacles que dificulten una cooperació transnacional més profunda, flexible i a llarg termini i dissenyar els instruments de col·laboració institucional, després d’una avaluació preliminar exhaustiva de la necessitat, els beneficis i la viabilitat.

La Recomanació del Consell per bastir ponts que permetin una cooperació eficaç en matèria d’educació superior, adoptada el 5 d’abril del 2022, recomana que els estats membres examinin i facilitin la creació del distintiu de titulació europea perquè a les institucions d’educació superior que participin en la cooperació transnacional els sigui més fàcil oferir programes conjunts i expedir títols conjunts, i per examinar la necessitat i la viabilitat d’instruments de cooperació institucionalitzats, com ara un estatus jurídic per a les aliances d’educació superior.

Aquesta convocatòria de propostes competitiva i de lliure concurrència per a l’experimentació en polítiques europees en l’educació superior respon a les recomanacions del Consell i compta amb un pressupost total de 2 milions d’euros. La convocatòria es va obrir el 15 de juny del 2022 i el termini per a la presentació de sol·licituds va acabar el 6 d’octubre del 2022. El 28 de juny del 2022 es va oferir una sessió informativa en línia per als candidats.

 

Més informació

Annex: resum dels projectes pilot seleccionats

Comunicació de la Comissió sobre una estratègia europea per a les universitats

Proposta de la Comissió de Recomanació del Consell sobre la construcció de ponts per a una cooperació eficaç en l’educació superior europea

Mariya Gabriel, comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut

Amb aquest projecte pilot d’Erasmus+ executem les iniciatives emblemàtiques de l’Estratègia europea per a les universitats i incrementem la intensitat i l’abast de la cooperació transnacional. Em complau constatar que noranta institucions d’educació superior de diverses mides d’arreu d’Europa col·laboraran amb les administracions nacionals i regionals i altres agents pertinents per fer realitat l’Espai europeu d’educació. La Comissió treballarà amb els projectes seleccionats per explorar i estudiar, de manera conjunta amb les parts interessades en l’àmbit de l’educació superior i les autoritats nacionals, maneres de fer més fàcil la cooperació transnacional en benefici de l’alumnat europeu, les institucions d’educació superior i el seu personal.

Mariya Gabriel, comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut

Em satisfà veure que avancem a grans passes vers la visió que tenim del sector europeu de l’educació superior. Amb aquests projectes abordarem dos àmbits importants alhora: la simplificació de la cooperació entre institucions i universitats i l’oferta d’una mobilitat entre centres que aporti un valor afegit tangible per a l’alumnat. El fet que hi participin noranta institucions d’educació superior parla per si sol: al sector hi ha moltes ganes d’avançar en aquest sentit. Estic molt contenta que puguem ajudar en aquest procés i friso per veure els resultats dels projectes.

 

IP/23/422

Detalls

Data de publicació
31 gener 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona