Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa31 gener 2023Representation in Spain – Barcelona5 min read

Es Fons Estructurals i d’Inversió Europeus han ajudat a finançar les pimes, el lloc de treball de milions de persones i la producció d’energia neta

En el període 2014-2020, els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE) van generar inversions per valor de 731 000 milions d’euros, dels quals 535 000 milions van ser finançats per la UE, i d’aquesta manera van impulsar la convergència socioeconòmica duradora, la cohesió territorial, l’Europa social i una transició verda i digital fluïda.

Ho explica l’Informe de síntesi de 2022 sobre l’execució dels Fons EIE, que ha adoptat la Comissió.

L’Informe presenta les fites dels Fons EIE assolides al final del 2021:

·       van rebre ajuda més de quatre milions de petites i mitjanes empreses (pimes);

·       a través d’accions en els àmbits de l’ocupació, la inclusió social o les competències i l’educació, van rebre ajuda 55,2 milions de persones;

·       la capacitat de producció d’energia provinent de fonts renovables es va incrementar en més de 3 600 megawatts-hora anuals, alhora que el consum anual d’energia primària dels edificis públics es va reduir en 2,6 terawatts-hora (que equival a la quantitat d’electricitat que consumeixen unes 720 000 llars al llarg d’un any);

·       2,3 milions de projectes van ajudar a fer més competitiu el sector agrari i les pimes rurals i a crear llocs de treball en les zones rurals;

·       en el sector de la pesca i l’aqüicultura, es van preservar 44 000 llocs de treball i se’n van crear més de 6 000 de nous.

Els Fons EIE també van tenir un paper destacat en l’ajuda als estats membres i les regions per fer front a la pandèmia de covid-19 i les seves repercussions econòmiques.

Gràcies a la flexibilitat temporal que es va introduir en la política de cohesió arran de la crisi sanitària, es va oferir als estats membres la possibilitat de reassignar els fons de la política de cohesió no utilitzats a àmbits prioritaris com ara la salut, els règims de reducció del temps de treball i l’ajuda a les pimes.

Els Fons EIE es van distribuir des de l’inici de la pandèmia i al llarg del 2020 i el 2021 per tal de cobrir les necessitats emergents de les institucions sanitàries, la recerca, els empresaris, els treballadors i les persones en situació de vulnerabilitat. A més, han ajudat a formar milions de persones poc qualificades, moltes de les quals han obtingut una titulació.

Finalment, els Fons EIE han estat fonamentals per a l’impuls de les mesures d’eficiència energètica i les renovables, la renovació d’edificis i la integració del mercat, que són elements clau de la seguretat del mercat energètic de la UE. La política de cohesió ha ajudat els estats membres i les regions a actuar davant de la pobresa energètica alhora que es reduïen les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

 

Rerefons

L’informe anual de síntesi dels Fons EIE que abasta l’execució en el període 2014-2020 és un requisit de conformitat amb l’article 53 del Reglament (UE) n. 1303/2013. L’informe d’enguany presenta l’evolució de l’execució financera dels Fons EIE del període 2014-2020 fins al final del 2021. El període financer 2014-2020 acabarà a finals del 2023 per aplicació de l’anomenada «regla N+3».

Els Fons EIE, que són un dels principals instruments d’inversió del pressupost de la UE, contribueixen a la cohesió territorial, econòmica i social de les regions europees així com a la seva resiliència i a la recuperació de la crisi que han patit els últims anys.

Els Fons EIE són els següents:

 

Entre els objectius estratègics dels Fons EIE hi ha:

  • recerca i innovació
  • tecnologies digitals
  • suport a l’economia hipocarbònica
  • gestió sostenible dels recursos naturals
  • petites empreses
  • creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu
  • ocupació i millora de l’educació i la formació
  • reforç de la capacitat institucional de l’administració pública
  • desenvolupament urbà i cooperació territorial (Interreg)

 

Més informació

 

Nicolas Schmit, comissari d’Ocupació i Drets Socials

Em complau constatar que els Fons EIE han continuat tenint un paper clau a l’hora de facilitar l’accés a la formació professional i a l’ocupació així com en la lluita contra la pobresa. Al llarg dels anys, i especialment en els temps difícils que han seguit a la pandèmia de covid-19, i amb la invasió injustificada d’Ucraïna per part de Rússia, el suport de la UE és fonamental per garantir la igualtat d’oportunitats a la ciutadania.

 

Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu i comissari de Comerç

Els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus aporten un veritable valor afegit mitjançant inversions a mida que fomenten el creixement i el desenvolupament regional. Els Fons EIE van encapçalar la resposta a la pandèmia de coronavirus i a les conseqüències de l’agressió russa a Ucraïna. Els Fons EIE continuaran tenint una funció essencial per al creixement i la recuperació equitatius de la UE.

 

Elisa Ferreira, comissària de Cohesió i Reformes

La política de cohesió ha estat un baló d’oxigen que ha ajudat els estats membres i les regions a salvar les crisis recents. D’aquesta manera, ha evitat que s’agreugessin les disparitats internes de la Unió i ha impulsat la cohesió econòmica, social i territorial a la UE. Aquest informe en deixa ben palesos els resultats i els beneficis concrets per a la ciutadania. Els indrets que quedin enrere poden esdevenir ferides obertes de les nostres democràcies. Com a europeus, un dels nostres principals valors és vetllar perquè aquí hi compti tothom i tots els indrets, perquè tothom ha de participar de la nostra prosperitat compartida.

 

IP/23/389

Detalls

Data de publicació
31 gener 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona