Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa15 febrer 2022BrusselsRepresentation in Spain – Barcelona8 min read

Espai: la UE posa en marxa un sistema de connectivitat per satèl·lit i intensifica l’acció en gestió del trànsit espacial per fer Europa més digital i més resilient

Avui la UE avança en les seves ambicions espacials amb la presentació de dues iniciatives: una proposta de reglament sobre una connectivitat espacial segura i una Comunicació conjunta sobre un plantejament de la UE per a la gestió del trànsit espacial. La tecnologia espacial és essencial per facilitar la nostra vida quotidiana i contribueix a un futur més digital, més verd i més resilient per al nostre planeta. El Programa Espacial de la UE, com a gran potència espacial que és, ja proporciona dades i serveis ben valuosos per a un ampli ventall d’aplicacions quotidianes, des del transport, l’agricultura i la resposta a les crisis fins a la lluita contra el canvi climàtic, per dir-ne algunes.

No obstant això, atesos els nous reptes i la creixent competència internacional, si volem continuar gaudint dels beneficis que reporta l’espai cal que la política espacial de la UE estigui en evolució i adaptació constants. Les iniciatives que presentem avui ajudaran a preservar l’eficiència i la seguretat dels nostres actius actuals alhora que es desenvoluparà tecnologia espacial europea d’avantguarda en benefici de la nostra ciutadania i la nostra economia.

Connectivitat espacial segura

En el món digital actual, la connectivitat espacial és un actiu estratègic per a la resiliència de la UE. És el que fa possible el nostre poder econòmic, el nostre lideratge digital, la nostra sobirania tecnològica, la competitivitat i el progrés social. La connectivitat segura ha esdevingut un bé públic per als governs i la ciutadania d’Europa. Per això, la Comissió presenta un pla ambiciós per crear un sistema espacial de comunicacions de la UE segur que:

  • garanteixi la disponibilitat a llarg termini d’accés ininterromput arreu del món a serveis de comunicacions per satèl·lit segurs i barats. El sistema contribuirà a protegir infraestructures essencials, a la vigilància, a l’acció exterior, a la gestió de crisis i en aplicacions que són fonamentals per a l’economia, la seguretat i la defensa dels estats membres.
  • permeti la prestació per part del sector privat de serveis comercials que puguin donar accés a connexions avançades, fiables i ràpides als ciutadans i les empreses d’arreu d’Europa, també en les zones mortes per a les comunicacions, de manera que es garanteixi la cohesió en tots els estats membres. Aquest és un dels objectius de la proposta de Dècada Digital per al 2030. El sistema també proporcionarà connectivitat en zones geogràfiques d’interès estratègic, per exemple Àfrica i l’Àrtic, en el marc de l’estratègia «Global Gateway» de la UE.

Tant les necessitats dels usuaris governamentals com les solucions de comunicacions per satèl·lit canvien ràpidament. El sistema espacial de comunicacions de la UE segur pretén satisfer aquestes necessitats creixents i canviants i també inclourà l’última tecnologia quàntica aplicada a les comunicacions per a una encriptació segura. Es basarà en el desenvolupament de tecnologies innovadores i disruptives i en el posicionament en el nou ecosistema espacial.

El cost total estimat és de 6 000 milions d’euros. La contribució de la Unió al Programa des del 2022 i fins al 2027 és de 2 400 milions d’euros a preus corrents. El finançament provindrà de diverses fonts del sector públic (el pressupost de la UE, els estats membres, les aportacions de l’Agència Espacial Europea —ESA—) i d’inversions del sector privat.

Aquesta iniciativa impulsarà encara més la competitivitat de l’ecosistema espacial de la UE, ja que el desenvolupament d’una nova infraestructura aportaria un valor afegit brut (VAB) d’entre 17 000 i 24 000 milions d’euros i generaria nous llocs de treball en la indústria espacial de la UE, a més de l’efecte d’ona expansiva en l’economia a través dels sectors downstream que fan servir els serveis de connectivitat innovadors. La ciutadania també es beneficiaria dels avantatges tecnològics, la fiabilitat i el rendiment operatiu d’aquesta mena de sistemes de comunicacions, que garantirien les connexions d’internet d’alta velocitat arreu de la UE.

Gestió del trànsit espacial

El creixement exponencial del nombre de satèl·lits que hi ha en òrbita arran dels avenços en matèria de coets d’enlairament reutilitzables, satèl·lits petits i iniciatives privades a l’espai, posa greument en risc la resiliència i la seguretat dels actius espacials de la UE i dels estats membres. És vital que protegim la viabilitat a llarg termini de les activitats espacials, per a la qual cosa cal que ens assegurem que l’espai continua essent un entorn segur i sostenible. D’aquí que la gestió del trànsit espacial sigui una qüestió estratègica prioritària que exigeix que la UE actuï ara, col·lectivament i a nivell multilateral, per poder garantir un ús segur i sostenible de l’espai per a les pròximes generacions.

En aquest context, la Comunicació conjunta fixa un plantejament de la UE per a la gestió del trànsit espacial. L’objectiu és formular iniciatives concretes, també pel que fa a les operacions i a la legislació, per promoure un ús segur i sostenible de l’espai alhora que es preserva l’autonomia estratègica de la UE i la competitivitat de la seva indústria. 

El plantejament de la UE se centra en quatre elements:

  • avaluar els requisits i les repercussions civils i militars de la gestió del trànsit espacial per a la UE;
  • enfortir la nostra capacitat tecnològica per detectar i rastrejar astronaus i brossa espacial;
  • fixar el marc jurídic i normatiu adequat;
  • establir associacions internacionals en matèria de gestió del trànsit espacial i col·laborar a nivell multilateral.

Declaracions dels membres del Col·legi

La vicepresidenta executiva Margrethe Vestager ha declarat: «La tecnologia espacial és essencial per a la nostra vida quotidiana i per a la nostra seguretat. Les iniciatives que presentem avui garantiran una connectivitat segura i eficient en tot moment. Això beneficia tant la ciutadania com els governs i tindrà un paper clau en la transformació digital d’Europa. També ens farà més competitius. Espero que el plantejament de la UE per a la gestió del trànsit espacial i la tecnologia espacial garanteixin un ús segur i sostenible de l’espai a llarg termini.»

L’alt representant de la Unió per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, ha declarat: «L’espai està més concorregut que mai i això fa augmentar la complexitat i els riscos relacionats amb les operacions espacials. Per abordar aquest repte mundial, avui proposem un plantejament de la UE per a la gestió del trànsit espacial. Desenvoluparem capacitats concretes, establirem normes i col·laborarem amb els socis clau i en fòrums multilateral per garantir un ús segur i sostenible de l’espai. Si bé la gestió del trànsit espacial és una empresa civil, la seguretat i la defensa europees depenen d’un accés segur i autònom a l’espai.»

El comissari del Mercat Interior, Thierry Breton, ha declarat: «L’espai té un paper cada vegada més important en la nostra vida quotidiana, el nostre creixement econòmic, la nostra seguretat i el nostre pes geopolític. La nostra nova infraestructura de connectivitat proporcionarà accés a internet d’alta velocitat, farà de sistema de seguretat de la nostra infraestructura d’internet actual, augmentarà la nostra resiliència i la nostra ciberseguretat i donarà connectivitat a tot Europa i tot Àfrica. Serà un autèntic projecte paneuropeu que permetrà a moltes empreses emergents i a Europa en conjunt situar-se al capdavant de la innovació tecnològica.»

Rerefons

Les dues iniciatives que s’han adoptat avui són elements concrets del Pla d’acció sobre les sinergies entre les indústries civil, de defensa i espacial, en què s’esmenten aquests dos projectes emblemàtics.

Connectivitat segura 

Per executar aquesta iniciativa, el desembre del 2020 la Comissió va posar en marxa un estudi de sistema inicial a fi d’explorar-ne els aspectes tècnics i els possibles models de prestació de serveis.

Des d’aleshores, la Comissió ha publicat una altra convocatòria perquè el nou ecosistema espacial europeu integri idees innovadores i tecnològicament pioneres de pimes i empreses emergents. El desembre del 2021 es van adjudicar dos contractes i actualment s’està duent a terme la tasca tècnica, els resultats de la qual estan previstos per al juny del 2022.

Gestió del trànsit espacial

Des del 2106, la Unió ja compta amb capacitat de vigilància i seguiment espacial (VSE), implementada pel Consorci de VSE de la UE. A hores d’ara, s’han inscrit als serveis de VSE de la UE (prevenció de col·lisions, anàlisi de fragmentació i anàlisi de reentrada) més de 130 organitzacions europees de 23 estats membres. Actualment fan ús del servei de prevenció de col·lisions més de 260 satèl·lits de la UE, entre els quals hi ha les flotes de Galileo i Copernicus.

El 2021, els socis de VSE de la UE van compartir 100 milions de mesuraments mitjançant la seva plataforma d’intercanvi de dades. Recentment, el servei de fragmentació de VSE de la UE va confirmar la detecció i el seguiment de brossa espacial provinent de la destrucció d’un satèl·lit d’òrbita baixa (COSMOS 1408) arran d’una prova antisatèl·lit que va efectuar Rússia el 15 de novembre de 2021.  

Més informació

Preguntes i respostes sobre connectivitat segura

Fitxa informativa sobre connectivitat segura

Preguntes i respostes sobre gestió del trànsit espacial

Fitxa informativa sobre gestió del trànsit espacial

Pàgina web sobre el paquet espacial

Detalls

Data de publicació
15 febrer 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona
Lloc
Brussels