Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa2 febrer 2021

Estat de dret: la Comissió inicia una consulta amb les parts interessades amb vista a l’informe sobre la situació de l’estat de dret de 2021

2 de febrer del 2021

Com a part dels preparatius del segon informe anual sobre la situació de l'estat de dret, la Comissió Europea ha posat en marxa una consulta específica per a les parts interessades per a demanar-los informació sobre el desenvolupament de l'estat de dret en la Unió i els estats membres. L’objectiu de la consulta és recopilar dades imparcials de l’evolució sobre el terreny, que es tindran en compte per a l’avaluació que farà la Comissió. En la darrera edició de l’informe sobre l'estat de dret, la Comissió ja havia celebrat amb èxit la primera consulta específica per a les parts interessades, en què més de 200 interessats van donar el seu parer per escrit. Ho van fer, entre d’altres, agències de la UE, organitzacions de la societat civil tant nacionals com europees i associacions professionals. L’informe sobre l'estat de dret és el nucli del nou mecanisme europeu global sobre l’estat de dret, una eina de prevenció dissenyada per a promoure l'estat de dret i evitar que sorgeixin problemes que el puguin deteriorar. El primer informe sobre l'estat de dret es va publicar el 30 de setembre de 2020 com a una de les iniciatives principals del programa de treball de la Comissió per al 2020. Podreu trobar la consulta en línia fins el 8 de març de 2021.

Detalls

Data de publicació
2 febrer 2021