Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa1 setembre 2021Brussels5 min read

Etiquetes energètiques més senzilles per als productes d’il·luminació aplicables a partir de l’1 de setembre

     

A fi d’ajudar els consumidors de la UE a reduir la factura energètica i la seva petjada de carboni, a partir de l’1 de setembre de 2021 començarà a fer-se servir en totes les botigues i punts de venda en línia una nova versió de l’etiqueta energètica de la UE, que ja és àmpliament reconeguda, per a les bombetes i altres productes d'il·luminació. Aquesta mesura s’ha pres perquè l’eficiència energètica ha millorat de manera considerable durant els darrers anys, cosa que ha permès que cada vegada més «fonts lluminoses» (com les bombetes i els mòduls LED) hagin obtingut les etiquetes A+ o A++ d’acord amb l’escala actual. El canvi més important consisteix a tornar a fer servir una escala més senzilla (de la «A» a la «G»).

«Aquests darrers anys, els llums i altres productes d’il·luminació s’han fet tan eficients que més de la meitat dels LED tenen la classificació d’A++. L'actualització de les etiquetes ajudarà els consumidors a reconèixer quins són els millors productes de cada categoria, cosa que els ajudarà també a estalviar energia i diners en les factures. Si fem servir un una il·luminació més eficient energèticament, continuarem reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle i afavorint que la UE esdevingui climàticament neutra d’aquí al 2050», ha declarat avui la comissària d’Energia, Kadri Simson.

La nova escala és més estricta i ha estat dissenyada de manera que molts pocs productes puguin arribar a obtenir la classificació d’«A» o «B», cosa que permetrà que es vagin introduint productes més eficients en el mercat de manera gradual. Els productes més eficients des del punt de vista energètic que es comercialitzen avui dia es classificaran en general com a «C» o «D». Les etiquetes inclouran una sèries d’elements nous, com ara un codi QR que dirigeix a una base de dades per a tota la UE, on els consumidors podran trobar més informació del producte.

A fi de permetre que es venguin les existències actuals, les normes estableixen que els productes que portin l’antiga etiqueta podran seguir comercialitzant-se en punts de venda físics durant un període de divuit mesos. No obstant, pel que fa a la venda en línia, les antigues etiquetes hauran de ser substituïdes per les noves en un termini de catorze dies hàbils.

Les mesures que es presenten avui arriben després que l’1 de març de 2021 es fes un reajustament de l’etiqueta energètica per a quatre altres categories de productes: les neveres i els congeladors, els rentaplats, les rentadores, i els televisors (a més d’altres monitors externs). Partint de les normes de disseny ecològic de la UE, la Comissió Europea treballa per actualitzar l'etiquetatge de productes com les assecadores, els aparells de calefacció local, els condicionadors d’aire, els aparells de cuina, les unitats de ventilació, els armaris de refrigeració professionals, els radiadors i els escalfadors d’aigua, i les calderes de combustible sòlid, i també considera la introducció de noves etiquetes energètiques per les plaques fotovoltaiques. 

 

Rerefons

Les tecnologies d’enllumenat evolucionen constantment i, per tant, se’n millora l’eficiència energètica. Els mòduls LED, la tecnologia de la il·luminació més eficient des del punt de vista energètic que existeix per a gairebé totes les aplicacions, han estat ben rebuts de manera ràpida en el mercat de la UE: del 0 % dels llums venuts el 2008 al 22 % l’any 2015. Entre el 2009 i el 2015, l’eficiència energètica mitjana dels LED es va quadruplicar i els preus van caure significativament: el 2017 un llum LED típic d’ús domèstic era un 75 % més barat que el 2010, y un llum LED típic d’oficina, un 60 % més barat.

Les estimacions indiquen que el 2020 es van vendre aproximadament 1 500 milions de fonts lluminoses a la UE, però probablement aquesta xifra es redueixi a 600 milions l’any 2030 (és a dir, que disminueixi un 60 %), tot i que el nombre de fonts lluminoses que es farà servir augmentarà més d’un 17 %; això serà gràcies a l’eficiència energètica més alta i, concretament, a l'allargament de la vida útil de les fonts lluminoses de LED. La llar mitjana de la UE va comprar set fonts lluminoses el 2010, quatre el 2020, i es preveu que aquesta xifra caigui per sota d’una l’any d’aquí al 2030.

La Comissió ha fet una avaluació d’impacte de les noves normes, que indica que, en comparació amb el supòsit que no s’apliquin mesures de disseny ecològic de la UE, els canvis permetran evitar l’emissió de 7 milions de tones equivalents de CO2 cada any d’aquí al 2030. Això és a banda dels 12 milions de tones equivalents de CO2 que no s’emetran gràcies als reglaments adoptats els anys 2009 i 2012. 

Les noves categories de les etiquetes reajustades es van acordar després d’un procés de consulta rigorós i totalment transparent, que va comptar amb la participació activa de les parts interessades i dels estats membres en totes les etapes, i que va ser supervisat pel Consell i el Parlament Europeu; val a dir també que els fabricants van ser informats sobre el procés amb temps suficient per mitjà de les noves normes que es van acordar el 2019. Tal com ho exigeix el reglament marc, altres grups de productes es «reajustaran» al llarg dels anys vinents; per exemple, les assecadores, els aparells de calefacció local, els condicionadors d’aire, els aparells de cuina, les unitats de ventilació, els armaris de refrigeració professionals, els radiadors i els escalfadors d’aigua, i les calderes de combustible sòlid.

L’etiqueta energètica de la UE és un distintiu àmpliament reconegut dels productes domèstics, com ara les bombetes, els televisors o les rentadores, i durant més de vint-i-cinc anys ha permès als consumidors d'estar més ben informats per prendre decisions. En una enquesta (Eurobaròmetre) a escala de la UE que es va fer el 2019, el 93 % dels consumidors va confirmar que reconeixia l’etiqueta, i el 79 %, que l'etiquetada havia influenciat la seva decisió sobre quin producte comprar. Juntament amb els requisits mínims de rendiment harmonitzats (disseny ecològic), es preveu que les normes de la UE sobre l’etiquetatge energètic reduiran les despeses dels consumidors en desenes de milers de milions d'euros cada any i que, alhora, oferiran molts més beneficis tant per al medi ambient com per als fabricants i els minoristes.

Més informació

Les etiquetes energètiques i el disseny ecològic

Vídeo d’animació: «Què és l’eficiència energètica?»

Detalls

Data de publicació
1 setembre 2021
Lloc
Brussels