Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa6 setembre 2022Representation in Spain – Barcelona6 min read

Eurobaròmetre: creix la confiança en la UE en un context de ferm suport a la resposta de la UE davant de la invasió russa d’Ucraïna i a la política energètica

L’enquesta de l’Eurobaròmetre estàndard de l’estiu del 2022 revela l’augment de la confiança de la ciutadania en la UE i la continuïtat del suport a la resposta de la UE davant de l’agressió russa a Ucraïna. Una majoria aclaparadora de ciutadans de la UE donen suport a les inversions en energia renovable i a les mesures per reduir la dependència de la UE respecte de fonts d’energia russes. El percentatge d’aprovació de l’euro ha assolit el seu màxim històric.

Malgrat això, als europeus els preocupa com més va més la situació econòmica de la UE i del seu país.

 

Percepció general de la UE

L’Eurobaròmetre, que s’ha elaborat el juny i el juliol de 2022, indica que el 65 % dels europeus són optimistes pel que fa al futur de la UE, cosa que suposa un augment de tres punts percentuals respecte d’una enquesta similar duta a terme als mesos de gener i febrer d’enguany, abans de l’agressió russa a Ucraïna. La imatge positiva de la UE se situa ara en el 47 % (3 punts percentuals més), que és el nivell més alt que ha presentat d’ençà de la tardor del 2009, mentre que el 36 % dels enquestats tenen una opinió neutra de la UE i el 16 %, una opinió negativa. D’altra banda, el 49 % dels europeus tendeixen a confiar en la UE (2 punts percentuals més) i el 34 % tendeixen a confiar en el govern del seu país.

 

La resposta a la invasió russa d’Ucraïna

En consonància amb les enquestes anteriors, la ciutadania confirma el seu suport ferm a la resposta de la UE davant de la guerra de Rússia contra Ucraïna. Pel que fa a les accions de la UE, la que rep més aprovació és l’ajuda humanitària (92 %) seguida de l’acollida dels ucraïnesos que fugen de la guerra (90 %). El 78 % dels europeus donen suport a les sancions econòmiques que la UE ha imposat al govern, les empreses i els ciutadans russos. Gairebé set de cada deu enquestats (68 %) estan a favor de finançar el subministrament i l’enviament d’equipament militar a Ucraïna. La majoria absoluta dels enquestats estan satisfets amb la resposta que han tingut tant la UE (57 %) com el govern del seu estat membre (55 %).

 

Energia i seguretat energètica

La immensa majoria dels ciutadans de la UE pensen que la Unió ha d’invertir en energies renovables (87 %), que ha de reduir la seva dependència de les fonts d’energia russes (86 %) i que cal omplir ràpidament els magatzems de gas per tal de disposar de subministrament de gas ininterromput a l’hivern (86 %). A més, el 85 % pensa que si augmentem l’eficiència energètica dependrem menys dels productors d’energia de fora de la UE, i el 83 % està a favor que els estats membres de la UE facin compres conjuntes d’energia a d’altres països per poder obtenir més bon preu. El 78 % dels enquestats afirmen que han pres mesures últimament per reduir el consum d’energia o bé que tenen intenció de fer-ho en el futur proper.

 

L’economia i l’euro

La percepció positiva de la situació de l’economia europea s’ha reduït cinc punts percentuals des de la primeria del 2022 i ara se situa en el 40 %. La majoria dels enquestats (51 %, 6 punts percentuals més) considera que la situació actual de l’economia europea és dolenta. A més, la percepció positiva de la situació de l’economia nacional també s’ha reduït cinc punts percentuals fins al 34 %, i el 64 % (5 punts percentuals més) opina que la situació de la seva economia nacional és dolenta. La majoria d’enquestats augura que la situació de l’economia nacional empitjorarà en els propers dotze mesos (53 %, 22 punts percentuals més).

D’altra banda, creix el suport a l’euro, que ha assolit el seu màxim històric: vuit de cada deu enquestats a la zona euro (3 punts percentuals més) i el 72 % a la UE (3 punts percentuals més) està a favor d’una unió econòmica i monetària europea amb una sola moneda, l’euro.

Més de la meitat dels europeus (56 %) pensen que el paquet de mesures d’estímul econòmic més important de la història de la UE, NextGenerationEU, pot ser eficaç per respondre als reptes econòmics actuals.

 

Principals preocupacions dels europeus al nivell nacional i de la UE

Les principals preocupacions dels europeus reflecteixen la percepció pessimista pel que fa a l’economia.

La inflació i el preu de l’energia, que han presentat grans augments tant a nivell nacional com de la UE, se situen en primer i segon lloc respectivament. En demanar als enquestats quines són les qüestions més importants a què s’enfronta la UE actualment, més d’una tercera part esmenta «l’increment dels preus / la inflació / el cost de la vida» (34 %, 10 punts percentuals més respecte el mes de febrer i ara en primera posició) i «el subministrament d’energia» (28 %, 12 punts percentuals més i ara en segona posició, mentre que abans ocupava la setena) juntament amb «la situació internacional» (també 28 %).

L’increment dels preus, la inflació i el cost de la vida també constitueixen una de les principals preocupacions a nivell nacional per a més de la meitat dels enquestats (54 %, 13 punts percentuals més), seguits del subministrament d’energia (22 %, 11 punts percentuals més) i la situació econòmica (20 %, 1 punt percentual més). Aquests resultats no han d’estranyar ja que més de sis de cada deu enquestats (62 %) afirma que la guerra d’Ucraïna ha tingut conseqüències greus en la seva situació econòmica personal.

 

Covid-19

La ciutadania manté una percepció positiva de la resposta del seu estat membre i de la UE davant de la pandèmia del coronavirus. Més de la meitat dels enquestats estan satisfets amb les mesures que han pres el seu govern i la UE per lluitar contra la pandèmia del coronavirus (en tots dos casos, 56 %). La satisfacció amb la resposta, tant a nivell nacional com de la UE, també ha augmentat en 23 estats membres. La confiança que la UE prendrà les decisions adequades en el futur en resposta a la pandèmia del coronavirus també ha crescut i ara l’expressen més de sis de cada deu (63 %, 3 punts percentuals més).

 

Rerefons

L’Eurobaròmetre estàndard de l’estiu del 2022 (EB 97) s’ha elaborat amb entrevistes presencials i en línia dutes a terme entre el 17 de juny i el 17 de juliol de 2022. S’hi van entrevistar 26 468 ciutadans de la UE de 27 estats membres. Al web s’hi pot trobar informació sobre l’Eurobaròmetre i totes les enquestes.

 

Més informació

Eurobaròmetre estàndard 97

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2693

https://europa.eu/!4RrqbX

 

IP/22/5266

Detalls

Data de publicació
6 setembre 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona