Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa11 maig 2022Representation in Spain – Barcelona4 min read

Impost de societats: la Comissió proposa un incentiu fiscal al capital propi per ajudar les empreses a créixer i ser més fortes i més resilients

Avui la Comissió Europea ha proposat un incentiu fiscal per reduir el biaix entre endeutament i fons propis, o DEBRA (de l’anglès debt-equity bias reduction allowance), per ajudar les empreses a accedir al finançament que necessiten i ser més resilients. Aquesta mesura ajudarà a les empreses amb la introducció d’un avantatge que donarà als fons propis el mateix tractament fiscal que té actualment el deute. La proposta estableix que els increments de capital propi d’una societat d’un any fiscal a l’altre es podran deduir de la base imposable, de manera semblant al que ja passa amb el deute.

Aquesta iniciativa s’inscriu en l’estratègia de la UE en matèria de fiscalitat de les empreses, que vol assolir un sistema fiscal just i eficaç arreu de la UE, i contribueix a la unió dels mercats de capitals ja que facilita l’accés de les empreses de la UE al finançament i fomenta la integració dels mercats de capitals nacionals en un autèntic mercat únic.

El biaix actual de les normes tributàries en favor de l’endeutament, pel qual les empreses es poden deduir els interessos associats al finançament mitjançant deute —però no els costos derivats del finançament amb fons propis—, pot incentivar les empreses a endeutar-se en lloc d’ampliar el capital a l’hora de finançar el seu creixement. Un deute massa elevat fa vulnerables les empreses davant de canvis imprevistos en l’entorn empresarial. El deute consolidat de les societats no financeres a la UE el 2020 va ser de gairebé 14,9 bilions d’euros, un 111 % del PIB. En aquest context, cal destacar que les empreses amb una estructura de capital sòlida poden ser menys vulnerables a les pertorbacions i més propenses a invertir i innovar. Així, doncs, reduir la dependència excessiva de l’endeutament com a instrument de finançament i fomentar un possible reequilibri de l’estructura de capital de les empreses pot tenir un efecte positiu en la competitivitat i el creixement. Es preveu que el plantejament que combina una deducció per capital propi i la limitació en la deducció d’interessos faci créixer la inversió en un 0,26 % del PIB i el PIB en un 0,018 %.

Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a una Economia al Servei de la Gent, ha declarat: «Les empreses europees han de poder triar la font de finançament més convenient per al seu creixement i el seu model de negoci. Aquesta proposta fa que el capital nou sigui deduïble, com ja ho és el deute, i d’aquesta manera redueix l’incentiu perquè les empreses es continuïn endeutant i els permet prendre decisions financeres a partir de criteris estrictament comercials. S’inscriu en la tasca de la UE per assolir un sistema fiscal just i eficaç i facilitarà l’accés de les empreses de la UE al finançament, en particular les empreses emergents i les pimes, i ajudarà a generar un autèntic mercat únic de capitals. Això serà important per a les transicions verda i digital, que necessiten noves inversions en tecnologies innovadores que es podrien finançar amb l’augment del capital propi

Paolo Gentiloni, comissari d’Economia, ha declarat: «En aquests temps foscos i incerts, cal que actuem no només per ajudar les nostres empreses a superar els reptes més immediats a què s’enfronten sinó també per donar suport al seu desenvolupament futur. Avui prenem mesures per tal que els avantatges fiscals dels fons propis per a les empreses que vulguin obtenir capital siguin comparables als de l’endeutament. Volem donar una empenta a les empreses emergents i les pimes innovadores arreu de la UE. Aquesta solució harmonitzada per al biaix entre l’endeutament i els fons propis farà que l’entorn empresarial europeu sigui més previsible i competitiu, de manera que esperonarà el desenvolupament de la nostra unió dels mercats de capitals. La nostra proposta ajudarà les empreses a construir un capital més sòlid, cosa que les farà menys vulnerables i més propenses a invertir i assumir riscos. I això serà una bona notícia per a l’ocupació i el creixement a Europa

La transició verda i digital demana noves inversions en tecnologies innovadores. La fiscalitat té un paper important a l’hora d’incentivar les empreses i permetre que es desenvolupin i creixin de manera sostenible. Una deducció per al finançament amb fons propis pot fomentar les inversions valentes en tecnologies d’avantguarda, en especial entre les empreses emergents i les pimes. El capital és especialment important per a les empreses innovadores de creixement ràpid en les seves fases inicials i per a les empreses en expansió que volen competir a escala mundial.

 

Rerefons

La DEBRA deriva de la «Comunicació sobre la fiscalitat de les empreses per al segle XXI», que fixa la visió a llarg termini d’afavorir un entorn empresarial i un sistema fiscal de la UE justos i sostenibles, així com mesures específiques per promoure la inversió i l’emprenedoria productives i vetllar per una fiscalitat eficaç. La proposta també contribueix al Pla d’acció de la UE per a la unió dels mercats de capitals (UMC), que pretén ajudar les empreses a obtenir el capital que necessiten, en especial en el període post-pandèmia. La UMC incentiva les inversions a llarg termini per impulsar la transició sostenible i digital de l’economia de la UE.

 

Més informació

Preguntes i respostes

Enllaç als textos jurídics

Detalls

Data de publicació
11 maig 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona