Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa31 maig 2023Representation in Spain – Barcelona4 min read

Incendis forestals: la UE duplica la flota d’extinció d’incendis rescEU per a l’estiu del 2023

Després del discurs sobre l’estat de la Unió pronunciat per la presidenta Von der Leyen el setembre de l’any passat, avui Janez Lenarčič, comissari de Gestió de Crisis, ha anunciat en el discurs en ocasió del desè aniversari del Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències la duplicació de la flota aèria d’extinció d’incendis rescEU per a la temporada d’incendis forestals d’enguany.

Els mitjans antiincendis de rescEU per al 2023 

La reserva d’aeronaus d’extinció d’incendis rescEU consta de 24 avions i 4 helicòpters de deu estats membres:

  • dos helicòpters de Txèquia
  • dos avions lleugers d’Alemanya
  • dos avions mitjans d’extinció d’incendis, dos avions lleugers i un helicòpter de Grècia
  • dos avions mitjans d’extinció d’incendis d’Espanya
  • dos avions mitjans d’extinció d’incendis i un helicòpter de França
  • dos avions mitjans d’extinció d’incendis de Croàcia
  • dos avions mitjans d’extinció d’incendis i dos avions lleugers d’Itàlia
  • dos avions lleugers de Xipre
  • dos avions lleugers de Portugal
  • quatre avions lleugers de Suècia

A més, Bulgària, Alemanya, França, Letònia, Malta, Àustria, Polònia, Romania, Eslovènia, Eslovàquia i Finlàndia enviaran gairebé 450 bombers perquè es preposicionin a França, Grècia i Portugal.

Mesures preventives i de control

Arran de les demandes dels ministres de la UE i del Parlament Europeu, el 2022 la Comissió també va dissenyar un Pla d’acció de prevenció d’incendis forestals. Aquest pla d’acció s’articula entorn de tres objectius: 1) millorar la capacitat administrativa; 2) millorar els coneixements; 3) augmentar les inversions en mesures de prevenció d’incendis forestals.

D’acord amb el pla d’acció de prevenció, avui la UE ha presentat una nova metodologia d’avaluació de la revisió per parells en matèria d’incendis forestals. Aquesta nova eina ajuda els països a avaluar la seva capacitat de prevenir incendis forestals i de preparar-se per combatre’ls, i reforça l’intercanvi de bones pràctiques entre els països europeus en el marc del Mecanisme de Protecció Civil de la UE.

També es crearà un equip de suport en matèria d’incendis forestals dins del Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències per facilitar el seguiment i l’anàlisi gairebé en temps real de la situació dels incendis forestals entre mitjans de juny i mitjans de setembre.

Rerefons

Les actuacions de prevenció, preparació i resposta als incendis forestals contribueixen conjuntament a salvar vides i mitjans de subsistència i a protegir el medi ambient. És important disposar d’experts en incendis forestals, de bombers ben formats, de tecnologies de la informació i de prou mitjans de resposta.

La UE garanteix un plantejament coordinat de prevenció, preparació i resposta en matèria d’incendis forestals en cas que un foc superi la capacitat nacional de resposta. Si la magnitud d’una emergència sobrepassa la capacitat de resposta d’un país, aquest pot demanar ajuda mitjançant el Mecanisme de Protecció Civil de la UE. Quan s’activa, el Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències de la UE coordina i finança l’ajuda que aporten per iniciativa pròpia els estats membres de la UE i nou altres estats participants. A més, la UE ha creat la Reserva Europea de Protecció Civil per disposar d’un nombre crític de mitjans de protecció civil disponibles de manera immediata que permetin una resposta col·lectiva més ferma i coherent. En cas que l’emergència requereixi més ajuda per salvar vides, la reserva d’extinció d’incendis rescEU intervé a fi de proporcionar capacitat suplementària per fer front a les catàstrofes a Europa. El Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències també vigila l’evolució dels incendis forestals amb l’ajuda de sistemes d’alerta precoç, com ara el Sistema europeu d’informació sobre incendis forestals, mentre que el servei de cartografia d’emergències per satèl·lit Copernicus de la UE complementa les operacions amb informació detallada des de l’espai.  

Més informació

Preguntes i respostes sobre incendis forestals: la resposta de la UE el 2023

Fitxa informativa sobre la preparació de la UE davant de la temporada d’incendis forestals del 2023

Incendis forestals

rescEU

Mecanisme de Protecció Civil de la UE

Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències

Programa de revisió per parells

Janez Lenarčič, comissari de Gestió de Crisis

Els incendis forestals han esdevingut un motiu de preocupació arreu d’Europa, i tenen conseqüències greus sobre la vida, els mitjans de subsistència i el medi ambient. En total, el 2022 vint estats membres van registrar zones cremades per sobre de la mitjana. El risc d’incendis forestals va depassar clarament la regió mediterrània i es va ampliar a zones que prèviament no hi estaven exposades. Aquest augment dels incendis forestals exigeix una actuació decidida i ràpida també a escala de la UE. Faig un agraïment a tots els països que contribueixen a reforçar la resposta de la UE amb vista a aquesta temporada d’incendis forestals. Alhora, demano als estats membres que reforcin també les mesures de prevenció contra aquests incendis.

 

IP/23/2943

 

Detalls

Data de publicació
31 maig 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona