Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa26 juliol 2023Representation in Spain – Barcelona4 min read

Incendis forestals: la UE proporciona una ajuda crucial a la regió mediterrània

Incendis forestals: la UE proporciona una ajuda crucial a la regió mediterrània

Ara que diversos països s’enfronten a uns incendis forestals de ràpida propagació, la UE intervé per reforçar la lluita contra el foc i proporcionar un suport ben necessari a la població afectada, amb més de 490 bombers i nou avions d’extinció d’incendis desplegats a Grècia i Tunísia des del 18 de juliol.

Aquests dos països mediterranis han activat el Mecanisme de Protecció Civil de la UE i la UE ha respost ràpidament:

  • deu països (Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, França, Itàlia, Malta, Polònia, Romania, Sèrbia i Xipre) estan contribuint a la resposta del Mecanisme de Protecció Civil de la UE als incendis forestals de Grècia. En total, s’han desplegat més de 490 bombers i set avions a diferents zones del país. Un agent d’enllaç de la UE treballa en la coordinació de les operacions a Grècia i la cartografia per satèl·lit del programa de la UE Copernicus proporciona una visió dels danys en diverses zones de la regió d’Àtica i de Rodes.
  • al nord-oest de Tunísia s’hi han desplegat dos avions Canadair de la reserva rescEU ubicats a Espanya.

Els incendis forestals, atiats per les condicions meteorològiques seques i les altes temperatures, suposen una greu amenaça per a les vides, els mitjans de subsistència i els ecosistemes a tota la Mediterrània. En resposta, el Mecanisme de Protecció Civil de la UE demostra una vegada més que és un instrument clau de solidaritat i de cooperació entre els estats membres de la UE —i també amb altres països— en les emergències.

Resposta de la UE als incendis forestals

La flota transitòria rescEU inclou: 10 avions amfibis mitjans (tipus Canadair), 14 avions lleugers (tipus Air Tractor/Fire Boss) i 4 helicòpters amb capacitat de càrrega mitjana/alta.

rescEU és un complement de la Reserva Europea de Protecció Civil, que avui compta amb 4 avions amfibis mitjans (tipus Canadair), 5 equips terrestres de lluita contra incendis forestals sense vehicles i uns altres 7 amb vehicles, i 2 equips d’avaluació i assessorament.

A més, durant tot l’estiu hi ha més de 400 bombers preposicionats.

Per estar més ben preparada a l’hora d’ajudar els estats membres en aquesta temporada d’incendis forestals, la UE també ha reforçat el Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències amb un equip específic de suport per a incendis forestals a fi de vigilar, preveure i actuar amb celeritat.

Els estats membres poden activar el Mecanisme de Protecció Civil de la UE per sol·licitar ajuda en la lluita contra els incendis forestals. rescEU reforça la resposta de la UE en matèria de protecció civil ja que compta amb una reserva que es mobilitza quan no hi ha disponibles altres mitjans nacionals.

Rerefons

Les actuacions de prevenció, preparació i resposta als incendis forestals contribueixen conjuntament a salvar vides i mitjans de subsistència i a protegir el medi ambient. És important disposar d’experts en incendis forestals, de bombers ben formats, de tecnologies de la informació i de prou mitjans de resposta.

La Unió Europea aplica un plantejament coordinat de prevenció, preparació i resposta en matèria d’incendis forestals en cas que un foc superi la capacitat nacional de resposta. Si la magnitud d’una emergència sobrepassa la capacitat de resposta d’un país, aquest pot demanar ajuda mitjançant el Mecanisme de Protecció Civil de la UE. Quan s’activa aquest mecanisme, el Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències de la UE coordina i finança l’ajuda que aporten per iniciativa pròpia els estats membres de la UE i nou altres estats participants. A més, la UE ha creat la Reserva Europea de Protecció Civil per disposar d’un nombre crític de mitjans de protecció civil disponibles de manera immediata que permetin una resposta col·lectiva més ferma i coherent. En cas que l’emergència requereixi més ajuda per salvar vides, intervé la reserva d’extinció d’incendis rescEU a fi de proporcionar capacitat suplementària per fer front als desastres que es declaren a Europa. El Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències també vigila l’evolució dels incendis forestals amb l’ajuda de sistemes d’alerta precoç, com ara el Sistema europeu d’informació sobre incendis forestals, mentre que el servei de cartografia d’emergències per satèl·lit Copernicus de la UE complementa les operacions amb informació detallada des de l’espai.  

Més informació

Incendis forestals

rescEU

Mecanisme de Protecció Civil de la UE

Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències

Programa de revisió per parells

Imatges per satèl·lit de Copernicus que mostren la devastació dels incendis a Rodes (Grècia)

Imatges per satèl·lit de Copernicus de la regió mediterrània

Detalls

Data de publicació
26 juliol 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona