Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa17 gener 2022Representation in Spain – Barcelona5 min read

REACT-UE: 382,7 milions d’euros per ajudar les regions espanyoles en la lluita contra la pandèmia de coronavirus i en la transició digital i verda

A Catalunyaes destinaran 130 milions d’euros per finançar principalment la construcció i renovació d’infraestructures educatives i sanitàries

La Comissió ha concedit 382,7 milions d’euros amb càrrec al tram de 2022 de REACT-UE per finançar la recuperació i la transició verda i digital d’Espanya.

El finançament suplementari, provinents del Fons europeu de desenvolupament regional, s’afegeix a dotze programes operatius del període 2014-2020 per donar suport al sistema sanitari en la lluita contra la pandèmia de coronavirus i per facilitar inversions en la transició verda i digital. Aquests recursos se sumen als 10 900 milions de finançament que ja es va proporcionar a Espanya el 2021 gràcies a REACT-UE i als 354,8 milions d’euros que es van assignar a cinc regions espanyoles el desembre de 2021 amb càrrec al tram de 2022 de REACT-UE.

 • A l’Aragó, 2 milions d’euros permetran que els hospitals contractin més personal sanitari i adquireixin nou material. Els recursos també finançaran la transició digital de la regió ja que en milloraran la xarxa de banda ampla i la digitalització del sector públic i es destinaran igualment a la infraestructura educativa i a inversions en mesures d’eficiència energètica en centres educatius.
 • A Astúries, 9,9 milions d’euros finançaran inversions en el sector sanitari, tal com la contractació de personal i l’adquisició de material sanitari, infraestructures i projectes de recerca i desenvolupament. Els fons també permetran millorar les condicions de teletreball i els serveis públics digitals, construir xarxes de sanejament i plantes de tractament de residus, i renovar centres escolars per millorar-ne l’eficiència energètica.
 • Al País Basc, 40,6 milions d’euros finançaran la mobilitat elèctrica en el transport públic, milloraran l’eficiència energètica i permetran augmentar l’ús de renovables en edificis públics. A més, aquests diners ajudaran a renovar hospitals i escoles, millorar els serveis socials i de salut i finançar la transició cap a l’economia digital.
 • A Cantàbria, 6 milions d’euros s’invertiran en productes i serveis sanitaris per combatre la pandèmia, en la millora de l’eficiència energètica de les infraestructures públiques i del parc d’habitatges actual, en infraestructures per a la formació professional i d’adults, en mesures de suport a les pimes, en el desenvolupament de la xarxa de banda ampla i en l’administració electrònica.
 • A les Illes Canàries, 58,5 milions d’euros complementaran l’ajuda existent de REACT-UE per a la recuperació a les illes. Aquests fons milloraran els serveis sanitaris i la transició cap a una economia digital i verda. D’altra banda, la regió invertirà en turisme sostenible, en serveis bàsics per als ciutadans, en la construcció o reparació d’infraestructures educatives, d’habitatge social o sanitàries i en el suport a les pimes per preservar o crear llocs de treball.
 • A Castella i Lleó, 1 milió d’euros finançarà, entre altres coses, la transició verda de la regió ¾en particular mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica en edificis públics i pimes¾, reforçarà els serveis socials i de salut i contribuirà a la transició digital amb el desenvolupament i millora dels serveis d’administració electrònica per a la ciutadania.
 • A Catalunya, 130,1 milions d’euros finançaran principalment la construcció i renovació d’infraestructures educatives i sanitàries (d’atenció primària i hospitals). D’altra banda, aquesta comunitat autònoma destinarà els fons a reforçar els serveis socials i de salut en la lluita contra la pandèmia de coronavirus i a fomentar la transició cap a una economia digital i verda.
 • A Ceuta, 2 milions d’euros finançaran la transició vers una economia digital gràcies a la millora de la tecnologia de la infraestructura del sector públic. Les empreses també es beneficiaran d’un augment dels fons destinats tant al capital circulant com a la inversió en sectors amb un alt potencial de creació de llocs de treball, en particular per finançar projectes innovadors vinculats a les tecnologies digitals, l’economia verda i l’economia circular.
 • A Extremadura, 12,7 milions d’euros ampliaran l’ajuda per al sector sanitari en la lluita contra la pandèmia de coronavirus. A més, la regió donarà suport a les pimes amb capital circulant, cosa que les ajudarà a mitigar els efectes de la crisi, i millorarà els centres de salut d’atenció primària, entre altres coses amb la introducció de mesures d’eficiència energètica.
 • La ciutat autònoma de Melilla rep un finançament suplementari de 3 milions d’euros per finançar la transició de Melilla cap a l’economia digital, en particular amb la millora de les aplicacions TIC per a l’administració electrònica i els serveis electrònics en l’àmbit de l’aprenentatge, la inclusió, la cultura i la salut, així com per millorar l’eficiència energètica d’edificis públics i privats.
 • A Múrcia 32,8 milions d’euros s’invertiran principalment en infraestructures de salut i en serveis electrònics en els àmbits de la inclusió, l’accessibilitat, l’aprenentatge i l’educació.
 • A Navarra s’invertiran 13,9 milions d’euros per renovar la infraestructura educativa per a 5 500 alumnes, reforçar els serveis socials i de salut, finançar la transició climàtica de la regió —amb inversions en mobilitat sostenible— i la transició digital —amb l’ampliació de la connectivitat digital així com la millora de la digitalització dels serveis públics—.

Rerefons

REACT-UE forma part de NextGenerationEU i proporciona una aportació suplementària de 50 600 milions d’euros (a preus corrents) al llarg dels anys 2021 i 2022 als programes de la política de cohesió 2014-2020. Les mesures se centren a reforçar la resiliència del mercat de treball, l’ocupació, les pimes i les famílies amb ingressos baixos, i també a assentar uns fonaments sòlids per a les transicions verda i digital i per a la recuperació socioeconòmica sostenible, de conformitat amb els objectius de REACT-UE i les recomanacions específiques per país del 2020. REACT-UE va entrar en vigor el 24 de desembre de 2020 i pot finançar despeses retroactivament des de l’1 de febrer de 2020 fins al 31 de desembre de 2023.

Més informació

REACT-UE

REACT-UE: preguntes i respostes

NextGenerationEU

Iniciativa d’inversió en resposta al coronavirus (IIRC) i Iniciativa d’inversió en resposta al coronavirus Plus (IIRC+)

Detalls

Data de publicació
17 gener 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona