Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa8 juny 2023Representation in Spain – Barcelona2 min read

La Comissió aprova 8.100M € ajuts estatals per projecte europeu en microelectrònica i tecnologies de la comunicació.

La Comissió ha aprovat, de conformitat amb les normes sobre ajuts estatals, un projecte important d’interès comú europeu (PIICE) per contribuir a la recerca, la innovació i la primera aplicació industrial de la microelectrònica i les tecnologies.

El projecte, anomenat «IPCEI ME/CT», ha estat preparat i presentat conjuntament per catorze estats membres: Alemanya, Àustria, Eslovàquia, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Malta, Països Baixos, Polònia, Romania i Txèquia.

Els estats membres aportaran fins a 8 100 milions d’euros en concepte de finançament públic, cosa que es preveu que mobilitzi uns altres 13 700 milions d’euros d’inversió privada. En aquest PIICE, 56 empreses —algunes de les quals són petites i mitjanes empreses (pimes) i empreses emergents— emprendran 68 projectes.

IPCEI ME/CT

L’IPCEI ME/CT se centra en projectes de recerca i desenvolupament relatius a la microelectrònica i les tecnologies de la comunicació al llarg de tota la cadena de valor, des dels materials i les eines fins al disseny de xips i els processos de fabricació.

Aquests projectes pretenen facilitar la transformació digital i verda gràcies a: i) la creació de solucions innovadores en el camp de la microelectrònica i les comunicacions, i ii) el desenvolupament de sistemes electrònics i mètodes de fabricació eficients des del punt de vista energètic i en l’ús de recursos. Contribuiran al progrés tecnològic de molts sectors, com ara les comunicacions (5G i 6G), la conducció autònoma, la intel·ligència artificial i la computació quàntica. També donaran suport a empreses que operen en la producció, distribució i ús d’energia en la seva transició verda.

Els primers productes innovadors es podrien comercialitzar ben aviat, el 2025, i la finalització global del projecte està prevista per al 2032, amb terminis variables en funció del projecte i de les empreses participants. S’estima que es crearan uns 8 700 llocs de treball directes i molts més d’indirectes.

L’IPCEI ME/CT continua i complementa el primer PIICE que va donar suport a la recerca i la innovació en el camp de la microelectrònica, que la Comissió va aprovar el desembre de 2018.

L’avaluació de la Comissió

La Comissió ha avaluat el PIICE proposat en virtut de les normes de la UE sobre ajuts estatals, i més concretament de la seva Comunicació sobre els projectes importants d’interès comú europeu («Comunicació PIICE») de 2021. Quan no es materialitzen iniciatives privades de suport a la innovació capdavantera a causa dels elevats riscos que comporten aquesta mena de projectes, les normes sobre els PIICE permeten als estats membres d’omplir el buit conjuntament per superar aquestes importants deficiències del mercat. Alhora, les normes sobre els PIICE garanteixen que es beneficiï de les inversions finançades l’economia de la UE en general i restringeixen els potencials falsejaments de la competència.

La Comissió ha arribat a la conclusió que aquest PIICE (IPCEI ME/CT) compleix les condicions que exigeix la Comunicació i s’ajusta a les normes sobre ajuts estatals.

Detalls

Data de publicació
8 juny 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona