Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article9 febrer 2022Representation in Spain – Barcelona2 min read

La Comissió aprova el règim espanyol de 30 milions d'euros per eliminar els obstacles a la interoperabilitat al transport de mercaderies per ferrocarril

Ajudes estatals

La Comissió Europea ha aprovat, segons les normes sobre ajudes estatals de la UE, un règim espanyol de 30 milions d'euros per eliminar els obstacles a la interoperabilitat en el transport de mercaderies per ferrocarril a Espanya. El règim es finançarà a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), després de lavaluació positiva de la Comissió del Pla de Recuperació i Resiliència espanyol i la seva adopció pel Consell.

L'ajut previst en aquest règim consistirà en subvencions directes per finançar la millora dels equips a bord dels sistemes europeus de gestió del trànsit ferroviari (ERTMS). Les subvencions directes també finançaran altres mesures per eliminar els obstacles a la interoperabilitat ferroviària, com la instal·lació de sistemes de reducció del soroll i eixos d'amplada variable als vagons de mercaderies, així com l'adaptació de les locomotores a diferents tensions.

L'objectiu del règim és promoure la transferència modal del transport de mercaderies de la carretera al ferrocarril, que és una manera de transport més ecològica. El règim està en consonància amb els objectius del Pla de Recuperació i Resiliència, l'Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent i el Pacte Verd Europeu.

La Comissió ha avaluat aquesta mesura d'acord amb les normes sobre ajudes estatals de la UE, en particular l'article 93 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), relatiu a la coordinació del transport, tal com s'interpreta a les Directrius de la Comissió de 2008 sobre ajuts estatals a les empreses ferroviàries.

La Comissió considera que el règim és necessari i proporcionat per millorar la interoperabilitat i promoure lús del transport ferroviari, que és menys contaminant que el transport per carretera i redueix la congestió del trànsit. Per tant, la mesura serà beneficiosa tant pel medi ambient com per la mobilitat.

A més, la Comissió ha constatat que l'ajuda tindrà un «efecte incentivador», ja que els beneficiaris no farien les inversions si no hi hagués ajut públic. Per tant, la Comissió conclou que la mesura contribuirà a la coordinació del transport i facilitarà la transferència del transport de mercaderies per carretera al ferrocarril, en consonància amb els objectius polítics de la UE, sense falsejar indegudament la competència al mercat únic. Sobre aquesta base, la Comissió ha aprovat el règim d'acord amb les normes sobre ajuts estatals de la UE.

La Comissió avalua amb caràcter prioritari totes aquelles mesures dels plans nacionals de recuperació presentats en el context del MRR que impliquen ajuts estatals i ha proporcionat orientació i suport als Estats membres en les fases preparatòries dels plans nacionals, per tal de facilitar-ne el ràpid desplegament del MRR.

La versió no confidencial de la decisió corresponent es publicarà amb el número d'assumpte SA.62983 al Registre d'Ajuts Estatals del lloc web de Competència de la Comissió, un cop s'hagin resolt els possibles problemes de confidencialitat.

Detalls

Data de publicació
9 febrer 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona