Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa28 novembre 2023Representation in Spain – Barcelona1 min read

La Comissió aprova un règim espanyol d'ajuts estatals per valor de 1.100 milions d'euros per sostenir les inversions en els equips necessaris per fomentar la transició ca

La Comissió Europea ha aprovat un règim espanyol per valor de 1.100 milions d'euros per sostenir les inversions en la producció dels equips necessaris per fomentar la transició cap a una economia de zero emissions netes, d'acord amb el Pla industrial del Pacte Verd. El règim s'ha aprovat amb càrrec al marc temporal de crisi i transició relatiu als ajuts estatals, adoptat per la Comissió el 9 de març de 2023 i modificat el 20 de novembre de 2023, per sostenir mesures en sectors que són fonamentals per accelerar la transició verda i reduir la dependència dels combustibles.

 

Els ajuts espanyols

 

Espanya va notificar a la Comissió, en virtut del marc temporal de crisi i transició, un règim per valor de 1.100 milions d'euros per sostenir les inversions en la producció dels equips pertinents necessaris per fomentar la transició cap a una economia de zero emissions netes.

 

En el marc d'aquest règim, que es finançarà parcialment amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), els ajuts adoptaran la forma de subvencions directes.

 

Es concediran a les empreses que produeixin els equips pertinents, sobretot bateries, panells solars, turbines eòliques, bombes de calor i electrolitzadors, així com components clau dissenyats i utilitzats principalment com a insums directes per a la producció dels equips o de les matèries primeres fonamentals necessàries per a la seva producció.

 

La Comissió considera que aquest règim espanyol s'ajusta a les condicions establertes en el marc temporal de crisi i transició. En concret, els ajuts i) incentivaran la producció dels equips pertinents per a la transició cap a una economia de zero emissions netes; i ii) es concediran com a molt tard el 31 de desembre de 2025.

 

La Comissió ha arribat a la conclusió que el règim espanyol és necessari, adequat i proporcionat per accelerar la transició verda i facilitar el desenvolupament de determinades activitats econòmiques, que són importants des del punt de vista de l'execució del Pla Industrial del Pacte Verd, d'acord amb l'article 107.3.c) del TFUE i les condicions establertes en el marc temporal de crisi i transició.

 

Sobre aquesta base, la Comissió ha aprovat aquest règim d'ajuts de conformitat amb les normes corresponents de la UE.

Detalls

Data de publicació
28 novembre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona