Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa12 maig 2022Representation in Spain – Barcelona5 min read

La Comissió crearà corredors solidaris per ajudar Ucraïna a exportar mercaderies agrícoles

Dins de la resposta de la UE en solidaritat amb Ucraïna, avui la Comissió ha presentat un conjunt de mesures per ajudar Ucraïna en l’exportació dels seus productes agrícoles. Arran de la invasió d’Ucraïna i el bloqueig dels ports ucraïnesos per part de Rússia, els cereals i altres productes agrícoles d’Ucraïna ja no poden arribar a la seva destinació. La situació amenaça la seguretat alimentària mundial i hi ha una necessitat urgent d’establir rutes logístiques alternatives fent ús de tots els modes de transport pertinents.

Amb la Comunicació que presenta avui, la Comissió defineix un pla d’acció per crear «corredors solidaris» a fi de garantir que Ucraïna pugui exportar cereals, però també importar els béns que necessita, des de l’ajuda humanitària fins a pinso i fertilitzants.  

La comissària de Transport, Adina Vălean, ha declarat: «Vint milions de tones de cereal han de sortir d’Ucraïna a través de la infraestructura de la UE en menys de tres mesos. És un repte immens i, per tant, és fonamental que coordinem i optimitzem les cadenes logístiques, establim noves rutes i, en la mesura que es pugui, evitem els colls d’ampolla. La nostra comunicació tracta les solucions d’emergència però també mesures a mitjà i llarg termini per millorar la connexió i la integració de les infraestructures ucraïneses amb les de la UE. Tant en les solucions a curt com a llarg termini, treballarem amb les autoritats ucraïneses i hi col·laborarem estretament, especialment els estats membres veïns, que no han escatimat esforços per ajudar al llarg d’aquesta crisi.»

Mesures urgents per resoldre els colls d’ampolla en el transport

Malgrat els esforços immediats per part de la UE i els seus estats membres per facilitar el pas de les fronteres entre Ucraïna i la UE, al cantó ucraïnès hi ha milers de vagons i camions esperant l’autorització per continuar. El temps d’espera mitjà per als vagons és actualment de 16 dies, si bé en alguns passos fronterers arriba als 30 dies. En les sitges ucraïneses encara hi ha més cereals emmagatzemats i retinguts, a punt per exportar. Entre els reptes hi ha el de la disparitat en l’ample de via: els combois ucraïnesos no són compatibles amb gran part de la xarxa ferroviària de la UE, de manera que la majoria de mercaderies s’han de transbordar a camions o vagons que s’ajustin a l’ample de via estàndard de la UE. Aquest procés requereix molt de temps i, a més, a les fronteres hi ha poques instal·lacions de transbordament.

Per superar aquests obstacles i crear els corredors solidaris, la Comissió, juntament amb els estats membres i les parts interessades, treballarà en les accions prioritàries a curt termini següents:

  • Més material rodant, vaixells i camions de mercaderies: la Comissió insta els actors del mercat de la UE que proporcionin urgentment vehicles suplementaris. Per tal de casar la demanda i l’oferta i establir els contactes pertinents, la Comissió crearà una plataforma logística que permeti fer aquestes connexions i demanarà als estats membres que designin punts de contacte específics per als corredors solidaris (una «finestreta única»).
  • Capacitat de les xarxes de transport i les terminals de transbordament: cal donar prioritat al transport d’exportacions de béns agrícoles ucraïnesos, i els gestors d’infraestructures han de posar franges ferroviàries a disposició d’aquestes exportacions. La Comissió també insta els actors del mercat a transferir urgentment les grues de càrrega de cereal a les terminals frontereres pertinents per accelerar els transbordaments. Un acord sobre el transport per carretera amb Ucraïna també ajudarà a eliminar colls d’ampolla. Per incentivar que els operadors de transport de la UE permetin que els seus vehicles entrin a Ucraïna, la Comissió també estudiarà opcions per tal de complementar les garanties financeres.
  • Operacions duaneres i altres inspeccions: la Comissió demana a les autoritats nacionals que apliquin la màxima flexibilitat i que s’assegurin que la dotació de personal en els passos fronterers és adequada per tal d’agilitzar els tràmits duaners.
  • Emmagatzematge de mercaderies en el territori de la UE: la Comissió avaluarà la capacitat d’emmagatzematge disponible a la UE i es coordinarà amb els estats membres per ajudar a obtenir més capacitat d’emmagatzematge temporal per a les exportacions ucraïneses.

Millora de la connectivitat UE-Ucraïna a mitjà termini

A mitjà i llarg termini, la Comissió també treballarà per augmentar la capacitat de les infraestructures dels nous corredors d’exportacions i per crear noves connexions d’infraestructures en el marc de la reconstrucció d’Ucraïna. La propera ronda de convocatòries de propostes del Mecanisme «Connectar Europa» (MCE) permetrà donar suport a projectes que millorin les connexions de transport a Ucraïna, incloses les connexions ferroviàries i les terminals intermodals. En aquest context, avui la Comissió ha adoptat una Decisió amb vista a signar un acord d’alt nivell amb Ucraïna per actualitzar els mapes de la xarxa transeuropea de transport (XTE-T), en consonància amb la política de la Comissió per ampliar l’XTE-T als països veïns.

Rerefons

En circumstàncies normals, Ucraïna exporta el 75 % de la seva producció de cereal, que genera aproximadament el 20 % dels ingressos anuals d’exportacions. Abans de la guerra, pels ports ucraïnesos del mar Negre hi passava el 90 % de les exportacions de cereals i plantes oleaginoses. Aproximadament una tercera part de les exportacions van a parar a Europa, la Xina i l’Àfrica, respectivament.

Més informació

Comunicació de la Comissió: «Un pla d’acció per establir corredors solidaris UE-Ucraïna que facilitin les exportacions agrícoles d’Ucraïna i el comerç bilateral amb la UE»

Decisió de la Comissió relativa a la signatura d’un acord d’alt nivell entre la Unió Europea i Ucraïna sobre els mapes indicatius de la xarxa transeuropea de transport a Ucraïna

Més informació

Preguntes i respostes

Enllaç als textos jurídics

Detalls

Data de publicació
12 maig 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona