Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa21 març 2023Representation in Spain – Barcelona5 min read

La Comissió dona suport a 151 projectes de reforma als estats membres per reforçar la resiliència i la competitivitat

La Comissió ha aprovat una nova ronda de 151 projectes en el marc de l’Instrument de Suport Tècnic (IST) per ajudar els estats membres a preparar, dissenyar i aplicar fins a 326 reformes innovadores el 2023.

Els projectes que rebran suport responen a una necessitat de reforma expressada pels estats membres i, alhora, s’ajusten a les prioritats de la Unió Europea pel que fa a administracions públiques modernes i eficients, estratègies de creixement sostenible i economies resilients.

Molts projectes de reforma també estan relacionats amb els àmbits d’actuació dels plans de recuperació i resiliència i el Pla REPowerEU.

 

Més cooperació entre les administracions públiques dels estats membres

En aquesta nova ronda de projectes per al 2023, l’IST es continuarà centrant en la millora de la capacitat operacional i de l’eficiència de les administracions públiques dels estats membres. En aquest context, es posarà en marxa una nova iniciativa —Intercanvi i Cooperació entre Administracions Públiques (PACE, per les seves sigles en anglès)— per promoure l’aprenentatge entre iguals i les bones pràctiques entre els treballadors públics dels diversos estats membres a fi de millorar la capacitat administrativa, així com les competències en matèria de formulació i aplicació de polítiques públiques.

Al llarg d’aquest any, l’IST també reforçarà la cooperació entre estats membres gràcies al nombre rècord de projectes transfronterers: trenta-tres projectes de reforma plurinacionals i deu de pluriregionals. La Comissió Europea donarà suport als estats membres per abordar reptes compartits mitjançant la promoció de l’aprenentatge mutu i el desenvolupament de plantejaments comuns, alhora que prestarà ajuda específica a cada estat membre o regió.

 

Continua l’èmfasi en les reformes vinculades a les grans prioritats comunes

Els projectes de l’IST 2023 continuaran ajudant els estats membres a dissenyar i aplicar reformes orientades a assolir les transicions verda i digital. El 32 % dels projectes de l’IST 2023 se centren en la consecució dels objectius del Pacte Verd i el 40 %, en la transició digital i la innovació.

Per reforçar la solidaritat amb Ucraïna i ser més eficaços en l’ús del nostre repertori de mesures, l’IST donarà suport als estats membres en l’aplicació de les sancions contra Rússia. Per exemple, per millorar l’embargament preventiu, l’ajuda es dirigirà a identificar la titularitat real o el control d’una empresa. El suport de l’IST també ajudarà en la vigilància de les transaccions en criptomonedes per tal d’evitar l’elusió de les sancions, així com a documentar les competències de les autoritats nacionals per a l’aplicació de les sancions.

En l’Any Europeu de les Competències, l’IST també donarà suport a diversos estats membres en la formulació de la seva estratègia nacional de competències per solucionar l’escassetat i el desajust de competències.

 

Bona adopció dels projectes emblemàtics de l’IST

Una tercera part de les reformes estan vinculades a projectes emblemàtics en el camp de l’energia, l’administració pública, la hisenda pública, la integració de migrants i l’atenció sanitària. Per exemple, el projecte emblemàtic sobre atenció integrada està concebut per als estats membres que vulguin dissenyar i aplicar reformes destinades a millorar la interoperabilitat i la digitalització dels sistemes sanitaris.

 

Rerefons

L’Instrument de Suport Tècnic (IST) és el principal instrument de la Comissió per proporcionar suport tècnic a les reformes a la UE, a partir de les sol·licituds de les administracions nacionals. S’inscriu en el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 i continua la tasca iniciada pel seu antecessor, el Programa de Suport a les Reformes Estructurals. Conjuntament, des del 2017, aquests dos instruments han ajudat a executar més de 1 500 projectes de suport tècnic en tots els estats membres.

L’IST és un instrument que opera en funció de la demanda i proporciona coneixements especialitzats a mida per a les autoritats dels estats membres que hi presenten sol·licituds de suport amb una periodicitat anual. A continuació, la Comissió du a terme l’anàlisi i selecció d’aquestes sol·licituds. És un instrument flexible i, d’ençà de la seva creació, s’ha adaptat amb rapidesa a les necessitats emergents dels estats membres, com ara la pandèmia de covid-19 i la resposta a l’atac no provocat de Rússia contra Ucraïna. També ha estat determinant per ajudar els estats membres a preparar el seu Pla de Recuperació i Resiliència i els plans territorial de transició justa.

Els projectes que poden rebre suport de l’IST inclouen, entre d’altres, els relatius a l’administració pública, la gestió de les finances públiques, la gestió de la migració, l’entorn empresarial, el sector financer, el mercat de treball, els sistemes educatius, els serveis socials, el suport als infants vulnerables, l’atenció sanitària, la transició verda i la ciberseguretat.

 

Més informació

Lloc web de suport a les reformes

Instrument de Suport Tècnic (IST) (europa.eu)

Fitxes per país sobre els projectes de reformes dels estats membres

Projectes per a Espanya

Programa anual de treball de l’IST per al 2023

Preguntes i respostes sobre l’Instrument de Suport Tècnic del 2023

 

Elisa Ferreira, comissària de Cohesió i Reformes:

Em complau anunciar la nova ronda de projectes de reforma amb càrrec a l’Instrument de Suport Tècnic en tots els estats membres. Aquest instrument ha desmostrat ser un actiu indispensable per als estats membres a l’hora d’enfrontar-se als temps incerts. Arreu de la UE, les administracions nacionals, regionals i locals se’n beneficien com més va més. El gran nombre de sol·licituds d’ajuda és un indicador clar de la necessitat creixent d’aplicar reformes clau, de la determinació de dur-les a terme, i de l’ajuda i l’assessorament valuós que proporciona l’IST. El 2023 l’IST serà decisiu a l’hora de contribuir a una economia competitiva amb zero emissions netes, de millorar les competències i la capacitat de les administracions públiques i de revitalitzar les comunitats a nivell regional i local.

Detalls

Data de publicació
21 març 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona