Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa9 març 2022BrusselsRepresentation in Spain – Barcelona1 min read

La Comissió dona suport a 225 projectes de reforma als estats membres per millorar-ne la resiliència, crear llocs de treball i fomentar el creixement

Avui la Comissió presenta 225 projectes de reforma seleccionats en el marc de l’Instrument de Suport Tècnic, juntament amb el Programa de Treball de l’IST per al 2022.

La millora de la capacitat institucional i administrativa per dissenyar i executar reformes i inversions és essencial per fomentar la resiliència i apuntalar la recuperació. Per aquest motiu, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va promoure la creació de la Direcció General de Suport a les Reformes Estructurals per ajudar els estats membres a dur a terme les reformes que duguin a la creació de llocs de treball i el creixement sostenible.

Aquest suport es presta eminentment mitjançant l’Instrument de Suport Tècnic, el principal instrument de la Comissió per proporcionar suport tècnic a les reformes dels estats membres de la UE. Forma part del Marc Financer Plurianual 2021-2027 i del Pla de Recuperació per a Europa.

Més informació:

ip/22/1522

Detalls

Data de publicació
9 març 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona
Lloc
Brussels