Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa2 abril 20208 min read

La Comissió Europea mobilitza tots els seus recursos per protegir la vida de la gent i les economies domèstiques

La Comissió Europea mobilitza tots els seus recursos per protegir la vida de la gent i les economies domèstiques

Brussel·les, 2 d’abril de 2020

La cosa més important en aquesta crisi tan greu que estem vivint és salvar la vida de la gent i protegir les economies domèstiques. La Comissió Europea està intensificant la seva resposta i vol proposar la creació d’un instrument de solidaritat de 100 000 milions d’euros per ajudar els treballadors a mantenir els seus ingressos i les empreses a no enfonsar-se. Aquest instrument es diu SURE. I, a més, la Comissió Europea també proposa de reorientar tots els seus fons estructurals disponibles per donar també resposta a la crisi del coronavirus.

Agricultors i pescadors també ajuts de la mateixa manera que en rebran els més desafavorits. Totes aquestes mesures faran servir l’actual pressupost de la UE i trauran el més gran profit de cada euro disponible. Són mesures que demostren com n’és de necessari un pressupost europeu sòlid i flexible a llarg termini. Per tant, la Comissió farà tots els possibles perquè la UE pugui disposar d’un pressupost prou fort per poder redreçar-nos i tirar pel camí de la recuperació.

El brot de coronavirus està posant Europa a prova d’una manera inimaginable fa poques setmanes. La profunditat i la gravetat d’aquesta crisi demanen una resposta sense precedents en termes d’escala, rapidesa i solidaritat.

Aquestes últimes setmanes la Comissió Europea ha actuat per proporcionar als estats membres tota la flexibilitat que necessiten per donar suport financera als seus sistemes d’assistència sanitària, a les seves empreses i als seus treballadors. Ha actuat coordinant, agilitzant i millorant els esforços d’adquisició de material sanitari i ha redirigit el finançament de la recerca cap al desenvolupament d’una vacuna. Ha treballat sense descans per garantir que els béns i els treballadors transfronterers puguin continuar desplaçant-se a tota la UE, per mantenir operatius els hospitals, les fàbriques en funcionament i les prestatgeries dels supermercats ben proveïdes. I continua donant suport arreu del món a la repatriació de ciutadans europeus, de les seves famílies i dels residents de llarga durada.

És per això que la Comissió està convençuda que l’única solució efectiva a la crisi que estem patint a Europa és la col·laboració, la flexibilitat i, sobretot, la solidaritat.

Les propostes que avui fem hi donen resposta a un nivell altíssim.

«Amb una crisi com aquesta del coronavirus només seran efectives les respostes més contundents. Hem de fer servir tots els mitjans al nostre abast i, per tant, farem servir cada euro de què disposem en el pressupost de la UE i flexibilitzarem totes les normes que calgui perquè el finançament circuli amb rapidesa i eficàcia. Amb aquest nou instrument de solidaritat que ja hem proposat de crear, mobilitzarem 100 000 milions d’euros per preservar els llocs de treball i fer que continuïn funcionant les empreses. Estem aplegant esforços amb els estats membres per salvar la vida de la gent i protegir les economies domèstiques. D’això se’n diu solidaritat europea», ha comentat avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, sobre les propostes que avui presentem.

Iniciativa SURE: 100 000 milions d’euros per preservar els llocs de treball i el funcionament de les empreses

Hem de fer tots els possibles per esmorteir el cop econòmic perquè l’economia de la UE estigui preparada per tornar a engegar-se quan s’hi donin les condicions adequades. Per tant, hem de preservar els llocs de treball i el funcionament de les empreses. Tots els estats membres ja disposen o aviat disposaran de sistemes de feina a temps parcial per contribuir a l’èxit d’aquest objectiu.

Aquesta és, doncs, la resposta de la Comissió: un nou instrument que proporcioni fins a 100 000 milions d’euros en préstecs als països que els necessitin perquè els treballadors puguin continuar cobrant i les empreses mantenint el seu personal. Això farà que la gent pugui continuar pagant el lloguer, les factures i el menjar i ajudarà a donar a l’economia l’estabilitat que necessita.

Aquests préstecs es basaran en garanties dels estats membres i es destinaran allà on sigui més urgent. Tots els estats membres podran fer ús d’aquesta possibilitat, però especialment els més afectats.

SURE donarà suport als sistemes de feina a temps parcial i a mesures similars per ajudar els estats membres a protegir els llocs de treball, els treballadors assalariats i els autònoms davant el risc d’acomiadament o de pèrdua d’ingressos. Les empreses podran reduir temporalment les hores de feina dels empleats o suspendre’n la feina del tot i l’estat garantirà els ingressos per les hores no treballades. Mentre duri l’actual situació d’emergència, els autònoms rebran uns ingressos substitutius.

  • El fons europeu d’ajuda a la gent més desafavorida

Com que la majoria d’Europa està fent servir el distanciament social per alentir la propagació del virus, és importantíssim que la gent que depèn d’altres persones per cobrir les seves necessitats més bàsiques no sigui exclosa de cap ajuda. El fons europeu d’ajuda a la gent més desafavorida evolucionarà per fer front a aquest repte: es crearan bons electrònics per reduir el risc d’encomanament i es comprarà material de protecció per als qui els presten l’ajuda.

  • Suport als pescadors i als agricultors

A Europa l’agricultura i la pesca tenen un paper fonamental a l’hora de proveir-nos dels aliments que consumim. Aquests sectors s'han vist molt afectats per la crisi i, de retruc, han malmès les cadenes de subministrament d’aliments i les economies locals que en depenen.

De la mateixa manera que volem fer amb els fons estructurals, es flexibilitzarà l’ús del fons europeu marítim i de pesca. Per tant, d’aquesta manera els estats membres podran donar suport:

  • als pescadors per la paralització temporal de les activitats pesqueres;
  • als aqüicultors per la suspensió o reducció temporal de la producció
  • i a les organitzacions de productors per l’emmagatzematge temporal de productes de la pesca o de l’aqüicultura.

La Comissió Europea també proposarà aviat una sèrie de mesures per garantir que els agricultors i d’altres beneficiaris puguin obtenir el suport que necessiten de la política agrícola comuna allargant, per exemple, els terminis per presentar sol·licituds d’ajuda o perquè les administracions nacionals puguin tramitar-les; també s’avançaran molts més pagaments directes o els subsidis de desenvolupament rural i s’oferirà més flexibilitat pel que fa al control sobre el terreny per tal de reduir el contacte físic i la càrrega administrativa.

Protecció de la nostra economia i de la nostra gent amb tots els mitjans disponibles

  • Reorientació de tots els fons de la política de cohesió per lluitar contra l’emergència

Per fer front als efectes d’aquesta crisi de salut pública, es mobilitzaran tots els recursos no compromesos dels tres fons de la política de cohesió: el fons europeu de desenvolupament regional, el fons social europeu i el fons de cohesió.

Per garantir que aquests fons puguin reorientar-se cap a on siguin més urgent, es podran fer transferències d’un fons a l’altre i entre categories de regions o objectius polítics. A més, se suprimiran els requisits de cofinançament atès que els estats membres ja estan fent servir tots els seus mitjans per lluitar contra la crisi. A més, se’n simplificarà la tramitació.

  • Instrument d’ajuda d’emergència

En tota la seva història, la Unió Europea no ha patit mai una crisi sanitària d’aquestes dimensions ni amb una propagació tan ràpida. Ara la prioritat absoluta és salvar la vida de la gent i respondre a les necessitats dels nostres sistemes de salut i dels nostres sanitaris, que cada dia estan fent miracles a tota la Unió.

La Comissió està treballant intensament per garantir el subministrament de material de protecció i de respiradors. Tot i els grans esforços de producció que estan fent les nostres empreses, hi ha regions on els estats membres encara han de fer front a una gran escassetat de material de protecció i de respiradors. També van curts d’infraestructures sanitàries i seria convenient que poguessin traslladar pacients a zones amb més recursos o enviar personal mèdic als llocs més saturats. També es necessitaran ajudes per fer tests massius, per fer recerca mèdica, per desplegar nous tractaments i per produir, adquirir i distribuir vacunes a tota la UE.

La UE proposa, doncs, de fer servir tota la resta de fons disponibles del pressupost de la UE per ajudar a cobrir les necessitats dels sistemes sanitaris europeus.

Es destinaran 3 000 milions d’euros a l’instrument d’ajuda d’emergència, 300 milions dels quals s’assignaran a RescEU per adquirir material. La prioritat és gestionar la crisi de salut pública i garantir uns subministraments vitals, respiradors, material de protecció personal i equips mèdics mòbils per donar assistència mèdica als més vulnerables, inclosos els que es troben confinats en els camps de refugiats. En segon lloc, s’intensificaran els esforços per fer més tests de detecció del coronavirus. La proposta que avui presentem també permetria que la Comissió Europea pogués adquirir material directament en nom dels estats membres.

Més dades properament

Com que la situació evoluciona contínuament, la Comissió Europea anirà fent més propostes i treballant amb les resta d’institucions de la UE per avançar tan de pressa com sigui possible.

Més informació

Preguntes i respostes: Iniciativa d’inversió en resposta al coronavirus: més mesures per mobilitzar inversions i recursos essencials

Preguntes i respostes: La Comissió proposa la creació de SURE, un nou instrument temporal amb un pressupost de 100 000 milions d’euros per ajudar a protegir els treballadors i preservar els seus llocs de treball

Preguntes i respostes: Instrument d’ajuda d’emergència de la Unió Europea per al sector de la salut

Fitxa informativa: Resposta de la UE al coronavirus – Últimes actualitzacions

Fitxa informativa: Iniciativa d’inversió a la resposta al coronavirus

Fitxa informativa: Resposta al coronavirus: suport als sectors de la pesca i l’aqüicultura

Fitxa informativa: Suport als estats membres per contribuir a la protecció dels treballadors a la feina i preservar els seus llocs de treball – SURE

Web de la Comissió en resposta al coronavirus: textos jurídics pertinents

Detalls

Data de publicació
2 abril 2020