Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa22 octubre 20215 min read

La Comissió fa més inclusius l’Erasmus+ i el Cos europeu de solidaritat

Avui la Comissió ha adoptat un marc per augmentar la inclusivitat i la diversitat del programa Erasmus+ i del Cos europeu de solidaritat en el període 2021-2027. D’aquesta manera es materialitza el compromís de la presidenta de la Comissió Ursula von der Leyen de reforçar de manera substancial tots dos programes perquè no només augmenti el nombre de persones que poden estudiar o fer un voluntariat en un altre país sinó que també s’hi incorporin cada vegada més persones amb menys oportunitats.

Amb el marc de mesures inclusives que presentem avui, la Comissió fa un salt endavant en la millora de la igualtat i la inclusió en l’Espai europeu d’educació i compleix la promesa continguda en el primer principi del pilar europeu dels drets socials, que estableix que tothom té dret a una educació, formació i aprenentatge permanent inclusius i de qualitat.

«El nostre estil de vida europeu mostra a les generacions més joves que tots junts som més forts. La inclusió i la diversitat són part integral d’aquesta visió. És fonamental que ens esforcem per garantir que els programes de la UE s’ajusten a aquesta ambició. La generació Erasmus ha esdevingut el millor ambaixador d’Europa perquè poden explicar tot el que han viscut, i això comença amb els programes», ha declarat avui el vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas.

«És cabdal que fem que el nou Erasmus+ i el Cos europeu de solidaritat siguin més inclusius i diversos. Els programes de la UE estan oberts a tothom, independentment de l’origen, el context socioeconòmic i les condicions físiques, mentals o de salut. Aportarem més fons per acompanyar els qui necessiten més suport i per arribar als qui no coneixen el programa o dubten sobre si participar-hi. Tothom ha de poder gaudir de les mateixes oportunitats i tothom pot fer la seva aportació a la societat. Aquest és el valor de solidaritat en què s’assenta el projecte europeu», ha declarat avui la comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel

Algunes de les mesures previstes per al programa Erasmus+ i el Cos europeu de solidaritat són:

  • Ajuts financers específics: els dos programes concediran ajuts financers més elevats per a les persones amb menys oportunitats per tal de cobrir les despeses o necessitats addicionals. Això ajudarà a eliminar els entrebancs que els impedeixen de participar a les activitats dels programes en condicions d’igualtat amb la resta dels seus companys. La Comissió també insta les agències nacionals i els organismes que executen els programes a nivell nacional o local que facin servir altres fons nacionals o europeus de manera complementària als ajuts financers aportats.
  • Ajuda a mida per als participants en totes les fases del seu projecte: els participants tindran la possibilitat de beneficiar-se de diverses oportunitats (suport lingüístic, visites preparatòries o tutories reforçades, per exemple) abans, durant i després del seu projecte o la seva mobilitat per garantir que aprofiten al màxim l’experiència.
  • Suport per a les institucions participants: els programes proporcionaran ajuda addicional a les organitzacions que participin en projectes inclusius. Podrà anar des de finançament suplementari per ajudar a reforçar el desenvolupament de capacitats fins a activitats de formació i creació de xarxes per als seus treballadors en l’àmbit de la inclusió i la diversitat.
  • Oferta formativa més flexible: actualment els programes ofereixen un ventall més ampli d’oportunitats de projectes i de mobilitat de diferents durades i formats (virtual o presencial, individual o en grup) perquè tots els participants puguin trobar allò que escau més a les seves necessitats.
  • Prioritat en el procés de selecció: els programes inclouen mecanismes per donar prioritat a projectes de qualitat que comptin amb participants amb menys oportunitats i que abordin els temes de la inclusió i la diversitat.
  • Comunicació i rendició de comptes més clares: en les accions de comunicació sobre aquests programes, la Comissió, les agències nacionals i tots els actors implicats a nivell nacional i local s’asseguraran que hi hagi documents i materials més comprensibles, accessibles i multilingües. La Comissió millorarà les seves activitats de supervisió i rendició de comptes per poder fer un seguiment més acurat de la feina en matèria d’inclusió.

La Comissió seguirà de prop l’aplicació d’aquestes mesures inclusives a nivell nacional mitjançant les agències nacionals d’Erasmus+ i del Cos europeu de solidaritat. Per poder respondre més bé a les dificultats específiques per accedir als programes en cada país, les agències nacionals elaboraran els seus propis plans d’acció d’inclusió a partir d’aquest marc general de mesures inclusives. Ja s’ha creat una xarxa de responsables d’inclusió i diversitat en les agències nacionals per tal de facilitar aquesta tasca i l’intercanvi de bones pràctiques. La Comissió també manté el contacte amb tots els actors claus, des de les agències nacionals fins a les organitzacions que treballen en l’àmbit de la inclusió i la diversitat, els experts, els professionals i els mateixos participants.

 

Rerefons

D’ençà que es va posar en marxa el 1987, el programa Erasmus i els programes que l’han succeït han permès que 10 milions de persones tinguessin l’oportunitat d’estudiar, formar-se, fer de voluntaris o adquirir una experiència professional a l’estranger. El 2014 es va crear el programa Erasmus+, que integrava totes les iniciatives en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport en un únic marc de la UE. El nou programa Erasmus+ per al període 2021-2027 es va posar en marxa el març del 2021 amb un pressupost més gros, de més de 28 000 milions d’euros.

El Cos europeu de solidaritat, que es va inaugurar el desembre del 2016, existeix com a programa de ple dret finançat per la UE des de l’octubre del 2018. El nou programa té un pressupost específic de més de 1 000 milions d’euros per al període 2021-2027 i ofereix oportunitats a uns 275 000 joves per ajudar a solucionar problemes socials i humanitaris mitjançant el voluntariat o la posada en marxa dels seus propis projectes de solidaritat. A partir del 2022 el programa també permetrà que els joves facin de voluntaris en activitats d’ajuda humanitària arreu del món, de manera que contribuirà a donar resposta a reptes humanitaris en països tercers amb la participació en les accions d’ajuda de la UE en aquests països.

 

Més informació

Decisió d’execució de la Comissió per la qual s’estableix un marc de mesures d’inclusió per a Erasmus+ i el Cos europeu de solidaritat

Estratègia d’inclusió i diversitat d’Erasmus+ i el Cos europeu de solidaritat

Detalls

Data de publicació
22 octubre 2021