Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa2 juliol 20204 min read

La Comissió fa un informe sobre l’euroordre: des del 2005 s’han entregat 56.000 persones. Els estats membres han de millorar-ne la implementació

Brussel·les, 2 de juliol de 2020

Avui la Comissió Europea ha publicat un informe avaluant la transposició de l’euroordre en els 27 estats membres i al Regne Unit des del 2004 fins ara. L’avaluació general demostra que l’ordre europea de detenció segueix sent una eina essencial en l’àmbit de la cooperació judicial en temes criminals. Ha permès de manera satisfactòria l’acusació de persones sospitoses d’haver comès crims penals a la UE. L’informe també mostra un nivell satisfactori d’implementació del marc de decisió de l’ordre europea de detenció amb 7.000 persones entregades d’un país a un altre durant l’any 2018 segons les darreres estadístiques. Tot i així, l’avaluació de les mesures d’implementació nacionals també revelen un seguit de problemes de compliment. Es tracta, en particular, als motius addicionals de denegació i als incompliments dels terminis. Aquestes deficiències podrien limitar l’efectivitat de l’ordre de detenció europea.

Věra Jourová, vicepresidenta encarregada de Valors i Transparència ha dit: “l’euroordre és una història d’èxit. Protegeix els ciutadans tot assegurant que els criminals són portats davant de la justícia a través de les fronteres. La Comissió continuarà treballant estretament amb els estats membres per assegurar la seva implementació completa i efectiva”.

Didier Reynders, comissari de Justícia, ha dit: ”l’ordre europea de detenció és un mecanisme crucial per assegurar que aquells que vulguin escapar de la justícia no es beneficiïn de la lliure circulació. Des del seu llançament al 2004 ha estat l’instrument de cooperació judicial més utilitzat a tota la Unió Europea. També ha contribuït a assolir l’objectiu de la UE de desenvolupar i mantenir una àrea de llibertat, seguretat i justícia. Aquest objectiu no es pot assolir si els estats membres no implementen de manera correcta els instruments que van acordar, incloent l’euroordre”

L’informe indica que alguns estats membres han solucionat alguns dels problemes subratllats en les recomanacions específiques publicades en la quarta ronda de les avaluacions mútues i dels informes d’implementació previs. Per exemple, s’ha solucionat la falta de control de la proporcionalitat en la fase d’emissió de les euroordres per part d’alguns estats membres.

Tot i així, l’informe subratlla que encara hi ha molts temes pendents que podrien retardar el desenvolupament de la plena eficiència de l’Ordre europea de detenció. Les conclusions mostren que alguns estats membres encara no han modificat la seva legislació per complir una seguit de sentències del Tribunal de Justícia, que tenen per objectiu clarificar el funcionament de les euroordres. El número de referències preliminars al Tribuanl de Justícia sobre l’orde europea de detenció ha augmentat ràpidament en els darrers anys, de 12 al 2014 a més de 50 a mitjans del 2020. Això es deu a la supressió, l’1 de desembre del 2014, de les limitacions de control judicial del Tribunal de Justícia en l’esfera de la cooperació policial i judicial en matèria penal, com s’havia establert anteriorment en el Tractat de Maastricht.

A més d’aquest informe, la Comissió Europea també ha publicat les estadístiques clau sobre l’euroordre referents a l’any 2018. Amb un total de 17.471 ordres de detenció emeses al 2018 en 27 estats membres, la xifra s’aproxima a la del 2017, quan se’n van emetre 17.491 en 28 estats membres. Al 2018 es van entregar gairebé 7.000 persones sol·licitades d’un país a un altre En total dels del 2005 s’han emès 185.575 ordres europees de detenció i, segons l’informen se n’han executat 56.298. Com en anys anteriors, les categories més identificades van ser els delictes per robatori i dany criminal (2.893 euroordres), els delictes de frau i corrupció (1.739) i els relacionats amb drogues (1.610). Des de la detenció fins a la decisió d’entrega transcorren una mitjana de 16 dies quan la persona dona el consentiment de l’entrega i 45 quan no.

Propers passos

La Comissió seguirà avaluant el compliment de la Decisió marc sobre l’orde de detenció europea per part de cadascun dels estats membres a tota la UE. Quan sigui necessari, la Comissió no dubtarà en adoptar les mesures adequades definides en l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea per garantir-ne la conformitat.

Rerefons

L’ordre de detenció europea és el primer instrument jurídic de la Unió Europea relatiu a la cooperació en matèria penal basat en el principi de reconeixement mutu. Permet procediments d’entrega més ràpids i senzills entre els estats membres i acaba amb la implicació política en els procediments d’extradició, substituint-la per un procediment totalment judicial. A més, els països de la UE ja no poden negar-se a entregar els seus propis ciutadans a un altre país de la UE, si aquest ciutadà ha comès un delicte greu en aquest país.

Més informació

Informe sobre la implementació de l’euroordre i els procediments d’entrega entre els estats membres. 

Respostes del qüestionari sobre la informació quantitativa de l’euroordre – any 2018

Versió revisada de la guia sobre com fer servir l’euroordre

Detalls

Data de publicació
2 juliol 2020